• Giáo trình Tính chi phí kinh doanh: Phần 1

  Giáo trình Tính chi phí kinh doanh: Phần 1

  Giáo trình Tính chi phí kinh doanh là tài liệu giảng dạy và học tập chính thức cho sinh viên chuyên ngành quản trị kinh doanh tổng hợp. Phần 1 của giáo trình gồm các nội dung: Khái lược về tính chi phí kinh doanh; Nguyên lý tính chi phí kinh doanh; Tính chi phí kinh doanh theo loại;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   136 p stu 30/11/2022 0 0

 • Giáo trình Tính chi phí kinh doanh: Phần 2

  Giáo trình Tính chi phí kinh doanh: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của "Giáo trình Tính chi phí kinh doanh" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Hình thành các điểm chi phí; Tính chi phí kinh doanh theo điểm và theo đối tượng. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   109 p stu 30/11/2022 0 0

 • Giáo trình Thư tín thương mại Hoa Việt: Phần 1

  Giáo trình Thư tín thương mại Hoa Việt: Phần 1

  Phần 1 của giáo trình "Thư tín thương mại Hoa Việt" cung cấp cho học viên những nội dung về: thư từ thường dùng trong giao dịch ngoại thương như thư mời, thư cảm ơn, thư giới thiệu, thư xin lỗi, thư chúc mừng; tuyên truyền sản phẩm; quảng cáo bằng lời nói; bản hướng dẫn sử dụng sản phẩm; đọc lời phát biểu, lời chào mừng, lời đưa tiễn;......

   127 p stu 30/11/2022 0 0

 • Giáo trình Thư tín thương mại Hoa Việt: Phần 2

  Giáo trình Thư tín thương mại Hoa Việt: Phần 2

  Phần 2 của giáo trình "Thư tín thương mại Hoa Việt" tiếp tục cung cấp cho học viên những nội dung về: thư tín nghiệp vụ ngoại thương; cách viết thư nghiệp vụ ngoại thương; điều tra tín dụng; thiết lập quan hệ nghiệp vụ; phúc đáp báo giá và chấp nhận; thúc giục mở tín dụng thư; góp vốn kinh doanh (liên doanh); mậu dịch hoàn trả; mậu dịch hàng...

   313 p stu 30/11/2022 0 0

 • Giáo trình môn học Quản trị dịch vụ: Phần 1

  Giáo trình môn học Quản trị dịch vụ: Phần 1

  "Giáo trình môn học Quản trị dịch vụ: Phần 1" được biên soạn với nội dung gồm 4 chương. Chương 1: giới thiệu dich vụ và quản trị dịch vụ; Chương 2: xu hướng phát triển và các ngành dịch vụ chủ yếu; Chương 3: chiến lược toàn diện; Chương 4: hoạch định công suất nguồn lực ERP, quản trị cung cầu dịch vụ. Mời quý thầy cô và các em sinh viên...

   135 p stu 30/11/2022 0 0

 • Giáo trình môn học Quản trị dịch vụ: Phần 2

  Giáo trình môn học Quản trị dịch vụ: Phần 2

  Phần 2 cuốn giáo trình "Quản trị dịch vụ" cung cấp cho người đọc nội dung về định vị công ty và bài trí mật bằng dịch vụ; thiết kế và phân tích quy trình cug ứng và phân phối dịch vụ hiệu quả; Giáo trình còn cung cấp những bài tập vận dụng để các em sinh viên có thể ôn tập và hệ thống kiến thức vừa học. Mời quý thầy cô và các em sinh...

   148 p stu 30/11/2022 0 0

 • Bài giảng Phân tích hoạt động kinh doanh: Phần 1 - ThS. Đào Nguyên Phi

  Bài giảng Phân tích hoạt động kinh doanh: Phần 1 - ThS. Đào Nguyên Phi

  Bài giảng Phân tích hoạt động kinh doanh: Phần 1 cung cấp cho người học những kiến thức như: Những cơ sở lý luận của phân tích hoạt động kinh doanh; phân tích năng lực sản xuất và kết quả kinh doanh của doanh nghiệp; phân tích chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp;...Mời các bạn cùng tham khảo!

   83 p stu 30/11/2022 0 0

 • Bài giảng Phân tích hoạt động kinh doanh: Phần 2 - ThS. Đào Nguyên Phi

  Bài giảng Phân tích hoạt động kinh doanh: Phần 2 - ThS. Đào Nguyên Phi

  Tiếp nội dung phần 1, Bài giảng Phân tích hoạt động kinh doanh: Phần 2 cung cấp cho người học những kiến thức như: Phân tích tình hình tiêu thụ, lợi nhuận và lựa chọn phương án kinh doanh tối ưu; phân tích tình hình tài chính của doanh nghiệp;...Mời các bạn cùng tham khảo!

   46 p stu 30/11/2022 0 0

 • Giáo trình Quản trị tài chính công ty: Phần 1

  Giáo trình Quản trị tài chính công ty: Phần 1

  Giáo trình Quản trị tài chính công ty: Phần 1 cung cấp cho người học những kiến thức như: Tổng quan quản trị tài chính công ty; Thời giá tiền tệ; Rủi ro và tỷ suất lợi nhuận; Định giá tài sản tài chính; Chi phí sử dụng vốn và nguồn tài trợ dài hạn. Mời các bạn cùng tham khảo!

   144 p stu 30/11/2022 0 0

 • Giáo trình Quản trị tài chính công ty: Phần 2

  Giáo trình Quản trị tài chính công ty: Phần 2

  Tiếp nội dung phần 1, Giáo trình Quản trị tài chính công ty: Phần 2 cung cấp cho người học những kiến thức như: Hoạch định ngân sách đầu tư; Hệ thống đòn bẩy và quyết định cơ cấu vốn; Phân tích tài chính và hoạch định nhu cầu ngân quỹ; Vốn luân chuyển và nguồn tài trợ; Chính sách cổ tức, sáp nhập và tài trợ. Mời các bạn cùng tham khảo!

   293 p stu 30/11/2022 0 0

 • Bài giảng Nguyên lý marketing - Chương 1: Tổng quan về marketing

  Bài giảng Nguyên lý marketing - Chương 1: Tổng quan về marketing

  Bài giảng Nguyên lý marketing - Chương 1: Tổng quan về marketing. Sau khi học xong chương này, học viên có thể: trình bày được quá trình phát triển và các quan điểm marketing; làm rõ khái niệm về marketing, quá trình marketing trong doanh nghiệp; phân tích những nguyên tắc và mục tiêu marketing; tìm hiểu vai trò và chức năng marketing trong tổ chức;... Mời các bạn...

   29 p stu 30/11/2022 0 0

 • Bài giảng Nguyên lý marketing - Chương 2: Môi trường marketing

  Bài giảng Nguyên lý marketing - Chương 2: Môi trường marketing

  Bài giảng Nguyên lý marketing - Chương 2: Môi trường marketing. Sau khi học xong chương này, học viên có thể: trình bày khái niệm về môi trường, các nhóm môi trường ảnh hưởng đến hoạt động marketing của các doanh nghiệp; phân tích nội dung và sự tác động của môi trường vĩ mô, vi mô và môi trường nội vi đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp;......

   29 p stu 30/11/2022 0 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số