• Ebook Kết cấu công trình: Phần 1

  Ebook Kết cấu công trình: Phần 1

  Phần 1 của cuốn sách "Kết cấu công trình" gồm 3 chương đầu, cung cấp cho bạn đọc những nội dung gồm: Chương 1 - Đại cương về kết cấu công trình; Chương 2 - Kết cấu thép, gỗ; Chương 3 - Kết cấu bê tông cốt thép và gạch đá;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   96 p stu 24/07/2024 1 0

 • Ebook Kết cấu công trình: Phần 2

  Ebook Kết cấu công trình: Phần 2

  Phần 2 của cuốn sách "Kết cấu công trình" gồm 4 chương cuối, cung cấp cho bạn đọc những nội dung gồm: Chương 4 - Kết cấu sàn; Chương 5 - Kết cấu nhà; Chương 6 - Kết cấu mái nhịp lớn; Chương 7 - Kết cấu móng;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   112 p stu 24/07/2024 2 0

 • Ebook Phương trình vi phân: Phần 2

  Ebook Phương trình vi phân: Phần 2

  Phần 2 của cuốn sách "Phương trình vi phân" trình bày về các phép biến đổi tích phân mà chủ yếu nói về biến đổi Laplace, biến đổi Fourier, biến đổi Laplace rời rạc và Fourier rời rạc, cùng một số ứng dụng nhằm phục vụ cho kỹ thuật điện tử, kỹ thuật số. Đồng thời, trình bày một số phương trình đạo hàm riêng thông dụng, phục vụ cho...

   90 p stu 24/07/2024 1 0

 • Ebook Phương trình vi phân: Phần 1

  Ebook Phương trình vi phân: Phần 1

  Phần 1 của cuốn sách "Phương trình vi phân" gồm chương đầu tiên, viết về phương trình vi phân thường, trong đó có trình bày kỹ hơn về hệ phương trình vi phân tuyến tính (so với phần phương trình vi phân trong Toán học cao cấp), nhằm hỗ trợ cho các môn Cơ học và Điều khiển học. Mời các bạn cùng tham khảo!

   72 p stu 24/07/2024 0 0

 • Ebook Thiết kế cống và cầu nhỏ trên đường ôtô: Phần 1

  Ebook Thiết kế cống và cầu nhỏ trên đường ôtô: Phần 1

  Phần 1 của cuốn sách "Thiết kế cống và cầu nhỏ trên đường ôtô" cung cấp cho bạn đọc những nội dung gồm: Chương I - Khảo sát cầu nhỏ và cống; Chương II - Tính toán lưu lượng; Chương III - Phân loại cống, chọn kiểu cống và bố trí cống; Chương IV - Tính toán thủy lực cống, cầu nhỏ;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   154 p stu 24/07/2024 1 0

 • Ebook Thiết kế cống và cầu nhỏ trên đường ôtô: Phần 2

  Ebook Thiết kế cống và cầu nhỏ trên đường ôtô: Phần 2

  Phần 2 của cuốn sách "Thiết kế cống và cầu nhỏ trên đường ôtô" cung cấp cho bạn đọc những nội dung gồm: Chương V - Thiết kế kết cấu cống; Chương VI - Thiết toán kết cấu cầu bản mố nhẹ; Phụ lục 1 - Lượng mưa ngày ứng với tần suất thiết kế; Phụ lục 2 - Các hàm số hypecbolic và hàm số lượng giác để tính toán mố nhẹ;... Mời các bạn...

   162 p stu 24/07/2024 0 0

 • Ebook Thiết kế hầm giao thông: Phần 1

  Ebook Thiết kế hầm giao thông: Phần 1

  Phần 1 của cuốn sách "Thiết kế hầm giao thông" cung cấp cho bạn đọc những nội dung gồm: thiết kế hầm đường sắt và hầm đường ôtô; mặt bằng và mặt cắt dọc hầm giao thông; nghiên cứu địa chất công trình tuyến hầm; áp lực địa tầng; kết cấu vỏ hầm giao thông; tải trọng và tính toán kết cấu vỏ hầm; thông gió hầm;... Mời các bạn cùng...

   224 p stu 24/07/2024 0 0

 • Ebook Thiết kế hầm giao thông: Phần 2

  Ebook Thiết kế hầm giao thông: Phần 2

  Phần 2 của cuốn sách "Thiết kế hầm giao thông" cung cấp cho bạn đọc những nội dung gồm: một số nguyên tắc thiết kế hệ thống xe điện ngầm; một số khái niệm về mêtrô (hệ thống xe điện ngầm); đoàn tàu và các thiết bị trên đường của mêtrô; các ga mêtrô ngầm; các giải pháp kết cấu và quy hoạch ga mêtrô; tính toán các kết cấu cơ bản của...

   164 p stu 24/07/2024 0 0

 • Ebook Thuật toán và cấu trúc dữ liệu với Java: Phần 1

  Ebook Thuật toán và cấu trúc dữ liệu với Java: Phần 1

  Phần 1 của cuốn sách "Thuật toán & cấu trúc dữ liệu với Java" cung cấp cho bạn đọc những nội dung gồm: Chương 1 - Tổng quan; Chương 2 - Mảng; Chương 3 - Các thuật toán sắp xếp đơn giản; Chương 4 - Ngăn xếp và hàng đợi; Chương 5 - Danh sách liên kết; Chương 6 - Phép đệ quy; Chương 7 - Các thuật toán sắp xếp cao cấp;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   261 p stu 24/07/2024 2 0

 • Ebook Thuật toán và cấu trúc dữ liệu với Java: Phần 2

  Ebook Thuật toán và cấu trúc dữ liệu với Java: Phần 2

  Phần 2 của cuốn sách "Thuật toán & cấu trúc dữ liệu với Java" cung cấp cho bạn đọc những nội dung gồm: Chương 8 - Cây nhị phân; Chương 9 - Cây đỏ đen; Chương 10 - Cây 2-3-4 và bộ nhớ ngoài; Chương 11 - Bảng băm (Hash tables); Chương 12 - Khối (Heaps); Chương 13 - Đồ thị; Chương 14 - Đồ thị có trọng số; Chương 15 - Cách sử dụng cấu trúc dữ liệu...

   257 p stu 24/07/2024 1 0

 • Ebook Thủy lực công trình - Tóm tắt lý thuyết, bài tập, lời giải và hướng dẫn cách giải: Phần 1

  Ebook Thủy lực công trình - Tóm tắt lý thuyết, bài tập, lời giải và hướng dẫn cách giải: Phần 1

  Phần 1 của cuốn sách "Thủy lực công trình: Tóm tắt lý thuyết, bài tập, lời giải và hướng dẫn cách giải" cung cấp cho bạn đọc những nội dung chính gồm: Chương 1 - Dòng chảy đều trong lòng dẫn hở; Chương 2 - Dòng chảy ổn định, không đều thay đổi dần trong lòng dẫn hở; Chương 3 - Nước chảy;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   102 p stu 24/07/2024 1 0

 • Ebook Thủy lực công trình - Tóm tắt lý thuyết, bài tập, lời giải và hướng dẫn cách giải: Phần 2

  Ebook Thủy lực công trình - Tóm tắt lý thuyết, bài tập, lời giải và hướng dẫn cách giải: Phần 2

  Phần 2 của cuốn sách "Thủy lực công trình: Tóm tắt lý thuyết, bài tập, lời giải và hướng dẫn cách giải" cung cấp cho bạn đọc những nội dung chính gồm: Chương 4 - Đập tràn và công trình tràn; Chương 5 - Nối tiếp và tiêu năng ở hạ lưu công trình; Chương 6 - Các công trình nối tiếp; Chương 7 - Tính toán thủy lực cần nhỏ và cống;... Mời các bạn...

   121 p stu 24/07/2024 1 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số
getDocumentFilter3 p_strSchoolCode=stu