• Giáo trình Kỹ thuật gia công cơ khí: Phần 1 (Năm 2014)

  Giáo trình Kỹ thuật gia công cơ khí: Phần 1 (Năm 2014)

  Giáo trình Kỹ thuật gia công cơ khí: Phần 1 cung cấp cho bạn đọc kiến thức của 5 chương đầu gồm: Chương 1 - Đúc kim loại; Chương 2 - Gia công kim loại bằng áp lực; Chương 3 - Hàn và cắt kim loại; Chương 4 - Cơ sở gia công kim loại bằng cắt gọt; Chương 5 - Chất lượng và lượng dư gia công cơ khí;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   113 p stu 26/03/2024 34 0

 • Giáo trình Kỹ thuật gia công cơ khí: Phần 2 (Năm 2014)

  Giáo trình Kỹ thuật gia công cơ khí: Phần 2 (Năm 2014)

  Giáo trình Kỹ thuật gia công cơ khí: Phần 2 tiếp tục cung cấp cho bạn đọc kiến thức của 6 chương cuối gồm: Chương 6 - Các phương pháp gia công bằng cắt gọt; Chương 7 - Gia công ren, rãnh then - then hoa và bề mặt định hình; Chương 8 - Gia công bánh răng; Chương 9 - Tính công nghệ trong kết cấu và thiết kế quy trình công nghệ; Chương 10 - Quy trình công...

   115 p stu 26/03/2024 27 0

 • Giáo trình Vật liệu cơ khí: Phần 2 (Năm 2016)

  Giáo trình Vật liệu cơ khí: Phần 2 (Năm 2016)

  Giáo trình Vật liệu cơ khí: Phần 2 tiếp tục cung cấp cho bạn đọc kiến thức của 5 chương cuối gồm: Chương 5 - Thép và gang; Chương 6 - Hợp kim màu và bột; Chương 7 - Vật liệu Polymer; Chương 8 - Vật liệu Composite; Chương 9 - Vật liệu nano;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   152 p stu 26/03/2024 25 0

 • Giáo trình Vật liệu cơ khí: Phần 1 (Năm 2016)

  Giáo trình Vật liệu cơ khí: Phần 1 (Năm 2016)

  Giáo trình Vật liệu cơ khí: Phần 1 cung cấp cho bạn đọc kiến thức của 4 chương đầu gồm: Chương 1 - Cơ sở kim loại học; Chương 2 - Hợp kim và giản đồ pha; Chương 3 - Tính chất của kim loại và hợp kim; Chương 4 - Nhiệt luyện thép;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   193 p stu 26/03/2024 24 0

 • Giáo trình Nhập môn cơ học thực nghiệm: Phần 1

  Giáo trình Nhập môn cơ học thực nghiệm: Phần 1

  Giáo trình Nhập môn cơ học thực nghiệm: Phần 1 cung cấp cho người học những kiến thức như đo lường đại lượng vật lý; đo đạc thực nghiệm; sai số đo đạc và xử lý số liệu đo đạc; đo đạc thực nghiệm trong cơ học vật rắn. Mời các bạn cùng tham khảo!

   132 p stu 26/03/2024 30 0

 • Giáo trình Nhập môn cơ học thực nghiệm: Phần 2

  Giáo trình Nhập môn cơ học thực nghiệm: Phần 2

  Tiếp nội dung phần 1, Giáo trình Nhập môn cơ học thực nghiệm: Phần 2 cung cấp cho người học những kiến thức như đo dao động; đo đạc thực nghiệm trong cơ học chất lưu; phương pháp kiểm tra không phá huỷ. Mời các bạn cùng tham khảo!

   70 p stu 26/03/2024 27 0

 • Ebook Sai phân - Định lý và áp dụng: Phần 1

  Ebook Sai phân - Định lý và áp dụng: Phần 1

  Cuốn sách "Sai phân-Định lý và áp dụng" phần 1 do Nguyễn Văn Mậu và Đinh Công Hướng biên soạn, với các nội dung chính như sau: sai phân và các tính chất liên quan; phương trình sai phân tuyến tính; hệ phương trình sai phân tuyến tính; hệ otonom và hệ phi otonom; một số phương trình sai phân hữu tỷ có chậm. Mời các bạn cùng tham khảo!

   153 p stu 26/03/2024 27 0

 • Ebook Sai phân - Định lý và áp dụng: Phần 2

  Ebook Sai phân - Định lý và áp dụng: Phần 2

  Tiếp nội dung phần 1, cuốn sách "Sai phân - Định lý và áp dụng" phần 2 do Nguyễn Văn Mậu và Đinh Công Hướng biên soạn, với các nội dung chính như sau: một lớp phương trình sai phân phi tuyến một chậm; một số lớp phương trình dãy dạng sai phân; phương trình hàm dạng sai phân bậc nhất; phương trình hàm sai phân tuyến tính bậc hai;... Mời các bạn cùng...

   223 p stu 26/03/2024 29 0

 • Ebook Vật lý hạt cơ bản: Phần 1

  Ebook Vật lý hạt cơ bản: Phần 1

  Cuốn sách "Vật lý hạt cơ bản" Phần 1 cung cấp cho người học những kiến thức như vật chất; tương tác; biến đổi đối xứng và định luật bảo toàn;...Mời các bạn cùng tham khảo!

   215 p stu 26/03/2024 25 0

 • Ebook Vật lý hạt cơ bản: Phần 2

  Ebook Vật lý hạt cơ bản: Phần 2

  Tiếp nội dung phần 1, cuốn sách "Vật lý hạt cơ bản" Phần 2 cung cấp cho người học những kiến thức như tương tác yếu; vi phạm đối xứng CP và dao động neutrino; vật lý hạt cơ bản trên các vì sao; trường chuẩn;...Mời các bạn cùng tham khảo!

   168 p stu 26/03/2024 28 0

 • Bài tập Vật lý đại cương A1: Phần 1

  Bài tập Vật lý đại cương A1: Phần 1

  Cuốn sách "Bài tập Vật lý đại cương A1" phần 1 được biên soạn gồm các nội dung chính sau: động học chất điểm; động lực học chất điểm; cơ học hệ chất điểm-vật rắn; các định luật thực nghiệm về chất khí. Mời các bạn cùng tham khảo!

   217 p stu 26/03/2024 25 0

 • Bài tập Vật lý đại cương A1: Phần 2

  Bài tập Vật lý đại cương A1: Phần 2

  Tiếp nội dung phần 1, cuốn sách "Bài tập Vật lý đại cương A1" phần 2 được biên soạn gồm các nội dung chính sau: các nguyên lý nhiệt động lực học; điện trường tĩnh; vật dẫn trong điện trường tĩnh-điện môi; từ trường tĩnh; cảm ứng điện từ. Mời các bạn cùng tham khảo!

   259 p stu 26/03/2024 29 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số
getDocumentFilter3 p_strSchoolCode=stu