• Bài giảng Vật lý đại cương 2 - Chương 5: Hiện tượng cảm ứng điện từ

  Bài giảng Vật lý đại cương 2 - Chương 5: Hiện tượng cảm ứng điện từ

  Bài giảng Vật lý đại cương 2 - Chương 5: Hiện tượng cảm ứng điện từ cung cấp cho học viên những kiến thức về các định luật về hiện tượng cảm ứng điện từ; định luật Lenx; định luật cơ bản của hiện tượng cảm ứng điện từ; hiện tượng tự cảm; suất điện động tự cảm; hiệu ứng bề mặt; năng lượng từ trường;... Mời các...

   16 p stu 21/11/2023 2 0

 • Bài giảng Vật lý đại cương 2 - Chương 8-10: Dao động vào sóng điện từ

  Bài giảng Vật lý đại cương 2 - Chương 8-10: Dao động vào sóng điện từ

  Bài giảng Vật lý đại cương 2 - Chương 8-10: Dao động vào sóng điện từ cung cấp cho học viên những kiến thức về dao động điện từ điều hòa; dao động điện từ tắt dần; dao động điện từ cưỡng bức; sự tạo thành sóng điện từ; phương trình Mắc-xoen của sóng điện từ; những tính chất của sóng điện từ; áp suất sóng điện từ;... Mời các...

   17 p stu 21/11/2023 2 0

 • Bài giảng Vật lý đại cương 2 - Chương 3: Điện môi

  Bài giảng Vật lý đại cương 2 - Chương 3: Điện môi

  Bài giảng Vật lý đại cương 2 - Chương 3: Điện môi cung cấp cho học viên những kiến thức về sự phân cực của chất điện môi; véc tơ phân cực điện môi; điện trường tổng hợp trong điện môi; điện môi đặc biệt; miền phân cực tự nhiên; hiệu ứng áp điện;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   15 p stu 21/11/2023 1 0

 • Bài giảng Vật lý đại cương 2 - Chương 1: Trường tĩnh điện

  Bài giảng Vật lý đại cương 2 - Chương 1: Trường tĩnh điện

  Bài giảng Vật lý đại cương 2 - Chương 1: Trường tĩnh điện cung cấp cho học viên những kiến thức về hiện tượng nhiễm điện do cọ xát; định luật bảo toàn điện tích; định luật Culông; khái niệm về điện trường, véc tơ cường độ điện trường; điện thông; định lý Ôxtrôgratxki-Gauox (Ô-G); điện thế; mặt đẳng thế; liên hệ giữa véc tơ...

   41 p stu 21/11/2023 1 0

 • Bài giảng Vật lý đại cương 2 - Chương 4: Từ trường không đổi

  Bài giảng Vật lý đại cương 2 - Chương 4: Từ trường không đổi

  Bài giảng Vật lý đại cương 2 - Chương 4: Từ trường không đổi cung cấp cho học viên những kiến thức về dòng điện không đổi; những đại lượng đặc trưng như cường độ dòng điện, véc tơ mật độ dòng điện; định luật Ohm đối với một đoạn mạch điện trở thuần; tương tác từ của dòng điện, định luật Ampe;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   40 p stu 21/11/2023 2 0

 • Bài giảng Vật lý đại cương 1 - Chương 8: Nguyên lý thứ nhất nhiệt động lực học (PGS. TS Đỗ Ngọc Uấn)

  Bài giảng Vật lý đại cương 1 - Chương 8: Nguyên lý thứ nhất nhiệt động lực học (PGS. TS Đỗ Ngọc Uấn)

  Bài giảng Vật lý đại cương 1 - Chương 8: Nguyên lý thứ nhất nhiệt động lực học cung cấp cho học viên những kiến thức về khái niệm năng lượng - công và nhiệt; hệ quả của nguyên lý thứ nhất nhiệt động lực học; ứng dụng nguyên lý thứ nhất nhiệt động lực học;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   16 p stu 21/11/2023 1 0

 • Bài giảng Vật lý đại cương 1 - Chương 13: Thuyết động học phân tử các chất khí và định luật phân bố (PGS. TS Đỗ Ngọc Uấn)

  Bài giảng Vật lý đại cương 1 - Chương 13: Thuyết động học phân tử các chất khí và định luật phân bố (PGS. TS Đỗ Ngọc Uấn)

  Bài giảng Vật lý đại cương 1 - Chương 13: Thuyết động học phân tử các chất khí và định luật phân bố cung cấp cho học viên những kiến thức về những đặc trưng cơ bản của khí lý tưởng cổ điển; phương trình trạng thái của khí lý tưởng; thuyết động học phân tử; nội năng khí lý tưởng; các định luật phân bố phân tử;... Mời các bạn...

   27 p stu 21/11/2023 2 0

 • Bài giảng Vật lý đại cương 1 - Chương 9: Nguyên lý thứ hai nhiệt động lực học (PGS. TS Đỗ Ngọc Uấn)

  Bài giảng Vật lý đại cương 1 - Chương 9: Nguyên lý thứ hai nhiệt động lực học (PGS. TS Đỗ Ngọc Uấn)

  Bài giảng Vật lý đại cương 1 - Chương 9: Nguyên lý thứ hai nhiệt động lực học cung cấp cho học viên những kiến thức về những hạn chế của nguyên lý thứ nhất nhiệt động lực học; quá trình thuận nghịch và quá trình không thuận nghịch; nguyên lý thứ hai nhiệt động lực học; chu trình Carnot; định lý Carnot, hiệu suất cực đại của động cơ...

   35 p stu 21/11/2023 1 0

 • Bài giảng Vật lý đại cương 1 - Chương 4: Cơ năng và trường lực thế (PGS. TS Đỗ Ngọc Uấn)

  Bài giảng Vật lý đại cương 1 - Chương 4: Cơ năng và trường lực thế (PGS. TS Đỗ Ngọc Uấn)

  Bài giảng Vật lý đại cương 1 - Chương 4: Cơ năng và trường lực thế cung cấp cho học viên những kiến thức về công và công suất; năng lượng; động năng; va chạm xuyên tâm; trường lực thế; thế năng; định luật bảo toàn cơ năng trong trường lực thế;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   24 p stu 21/11/2023 2 0

 • Bài giảng Vật lý đại cương 1 - Chương 8-9: Dao động và sóng cơ (PGS. TS Đỗ Ngọc Uấn)

  Bài giảng Vật lý đại cương 1 - Chương 8-9: Dao động và sóng cơ (PGS. TS Đỗ Ngọc Uấn)

  Bài giảng Vật lý đại cương 1 - Chương 8-9: Dao động và sóng cơ cung cấp cho học viên những kiến thức về dao động cơ điều hòa; dao động cơ tắt dần; dao động cơ cưỡng bức; tổng hợp và phân tích các dao động; khái niệm sóng cơ; hàm sóng; năng lượng của sóng cơ;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   26 p stu 21/11/2023 1 0

 • Bài giảng Vật lý đại cương 1 - Chương 0: Bài mở đầu (PGS. TS Đỗ Ngọc Uấn)

  Bài giảng Vật lý đại cương 1 - Chương 0: Bài mở đầu (PGS. TS Đỗ Ngọc Uấn)

  Bài giảng Vật lý đại cương 1 - Chương 0: Bài mở đầu giúp học viên hiểu được đối tượng và phương pháp vật lý học; các đại lượng vật lý; các phép tính đại lượng véc tơ; phương pháp xác định sai số của các phép đo vật lý;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   32 p stu 21/11/2023 2 0

 • Bài giảng Vật lý đại cương 1 - Chương 1: Động học chất điểm (PGS. TS Đỗ Ngọc Uấn)

  Bài giảng Vật lý đại cương 1 - Chương 1: Động học chất điểm (PGS. TS Đỗ Ngọc Uấn)

  Bài giảng Vật lý đại cương 1 - Chương 1: Động học chất điểm cung cấp cho học viên những kiến thức về các khái niệm chuyển động và hệ quy chiếu, chất điểm, phương trình chuyển động của chất điểm; vận tốc và véc tơ vận tốc; gia tốc và biểu thức của véc tơ gia tốc; một số dạng chuyển động cơ đặc biệt;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   18 p stu 21/11/2023 1 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số
getDocumentFilter3 p_strSchoolCode=stu
getDocumentFilter3 strKey=LIBTAILIEU2_LIST_FILTERstu200vi