• Bài giảng Lập trình giao diện: Chương 6 - Nguyễn Thị Mai Trang

  Bài giảng Lập trình giao diện: Chương 6 - Nguyễn Thị Mai Trang

  Bài giảng Lập trình giao diện: Chương 6 với mục tiêu giúp các bạn có thể mô tả, khởi tạo và sử dụng thành thạo kiểu dữ liệu mảng trong lập trình; Mô tả, khởi tạo và sử dụng thành thạo các kiểu dữ liệu tập hợp trong .Net; Mô tả, khởi tạo và sử dụng thành thạo kiểu dữ liệu chuỗi trong lập trình; Sử dụng thành thạo lớp StringBuilder khi...

   23 p stu 20/04/2022 3 0

 • Bài giảng Lập trình giao diện: Chương 5 - Nguyễn Thị Mai Trang

  Bài giảng Lập trình giao diện: Chương 5 - Nguyễn Thị Mai Trang

  Bài giảng Lập trình giao diện: Chương 5 Sự kiện bàn phím và chuột, với mục tiêu giúp các bạn có thể nắm bắt và xử lý các sự kiện từ bàn phím; Nắm bắt và xử lý các sự kiện từ chuột. Mời các bạn cùng tham khảo!

   9 p stu 20/04/2022 2 0

 • Bài giảng Lập trình giao diện: Chương 4 - Nguyễn Thị Mai Trang

  Bài giảng Lập trình giao diện: Chương 4 - Nguyễn Thị Mai Trang

  Bài giảng Lập trình giao diện: Chương 4 Windows Form và các Control, với mục tiêu giúp các bạn có thể Sử dụng đúng và hợp lý các loại giao diện ứng dụng; Sử dụng thành thạo các thuộc tính của Form và control để xây dựng các ứng dụng đáp ứng yêu cầu ở mức độ từ cơ bản đến nâng cao; Nắm bắt và xử lý các sự kiện trong Windows Form và các...

   48 p stu 20/04/2022 1 0

 • Bài giảng Lập trình giao diện: Chương 3 - Nguyễn Thị Mai Trang

  Bài giảng Lập trình giao diện: Chương 3 - Nguyễn Thị Mai Trang

  Bài giảng Lập trình giao diện: Chương 3 Hướng đối tượng trong C#, với mục tiêu giúp các bạn có thể hiểu khái niệm và lợi ích của lập trình hướng đối tượng. Mô hình hóa được các đối tượng trong thế giới thực thành các lớp đối tượng trong C#. Xây dựng và sử dụng các đối tượng trong lập trình để giải quyết vấn đề.

   19 p stu 20/04/2022 2 0

 • Bài giảng Lập trình giao diện: Chương 2 - Nguyễn Thị Mai Trang

  Bài giảng Lập trình giao diện: Chương 2 - Nguyễn Thị Mai Trang

  Bài giảng Lập trình giao diện: Chương 2 Ngôn ngữ lập trình C#, với mục tiêu giúp các bạn có thể phân biệt và so sánh được các đặc điểm của ngôn ngữ C# và ngôn ngữ lập trình đã học (C++); Thao tác thành thạo trong môi trường Visual Studio.NET để xây dựng được ứng dụng bằng ngôn ngữ C#; Sử dụng được cú pháp và ngôn ngữ C# trong lập trình;...

   25 p stu 20/04/2022 1 0

 • Bài giảng Lập trình giao diện: Chương 1 - Nguyễn Thị Mai Trang

  Bài giảng Lập trình giao diện: Chương 1 - Nguyễn Thị Mai Trang

  Bài giảng Lập trình giao diện: Chương 1 Tổng quan về lập trình giao diện với Visual Studio.Net với mục tiêu giúp các bạn có thể phân biệt được các tầng và chức năng mỗi tầng trong quá trình thiết kế xây dựng phần mềm, đặc biệt là tầng giao diện. Phân biệt được các loại giao diện ứng dụng để có thể lựa chọn loại giao diện phù hợp với...

   23 p stu 20/04/2022 1 0

 • Ebook Những thành công lớn trong kinh tế châu Á - 25 chiến lược để thành công trong kinh doanh: Phần 1

  Ebook Những thành công lớn trong kinh tế châu Á - 25 chiến lược để thành công trong kinh doanh: Phần 1

  Ebook Những thành công lớn trong kinh tế châu Á - 25 chiến lược để thành công trong kinh doanh: Phần 1 gồm có những nội dung chính sau: Thông tin là sức mạnh; tìm hiểu công ty, tìm hiểu gia đình, giao thiệp với các gia đình công ty; hiểu được Hoa kiều hải ngoại; hiểu được Ấn kiều hải ngoại sống tại Á châu; đối phó với thông tin mơ hồ, các nhà tư...

   315 p stu 21/03/2022 11 1

 • Ebook Những thành công lớn trong kinh tế châu Á - 25 chiến lược để thành công trong kinh doanh: Phần 2

  Ebook Những thành công lớn trong kinh tế châu Á - 25 chiến lược để thành công trong kinh doanh: Phần 2

  Ebook Những thành công lớn trong kinh tế châu Á - 25 chiến lược để thành công trong kinh doanh: Phần 2 gồm có những nội dung chính sau: Điều hành việc cải cách, lạm dụng sở hữu trí tuệ: kiềm chế những rủi ro; bán các dịch vụ tư vấn tại Á châu; làm nghiên sân chơi; suy nghĩ theo cách toàn cầu, hành động theo cách bản địa;... Mời các bạn cùng tham...

   309 p stu 21/03/2022 15 1

 • Giáo trình Lập trình PLC theo ngôn ngữ bậc thang: Phần 1

  Giáo trình Lập trình PLC theo ngôn ngữ bậc thang: Phần 1

  Giáo trình Lập trình PLC theo ngôn ngữ bậc thang: Phần 1 gồm có 4 chương với những nội dung cụ thể như sau: Chương 1 bộ điều khiển logic lập trình được – PLC, chương 2 các hệ thống số, chương 3 thiết bị vào/ra, chương 4 lập trình PLC theo ngôn ngữ bậc thang. Mời các bạn cùng tham khảo.

   162 p stu 21/03/2022 13 1

 • Giáo trình Lập trình PLC theo ngôn ngữ bậc thang: Phần 2

  Giáo trình Lập trình PLC theo ngôn ngữ bậc thang: Phần 2

  Giáo trình Lập trình PLC theo ngôn ngữ bậc thang: Phần 2 trình bày các phương pháp phân tích, thiết kế chương trình cho hệ thống điều khiển, các phương pháp gỡ rối, sửa lỗi chương trình, các yêu cầu kiểm tra an toàn trước khi vận hành hệ thống. Mời các bạn cùng tham khảo.

   94 p stu 21/03/2022 16 1

 • Ebook Tiếng Anh trong Tài chính Ngân hàng: Phần 1

  Ebook Tiếng Anh trong Tài chính Ngân hàng: Phần 1

  Cuốn sách "Tiếng Anh trong Tài chính Ngân hàng" được viết cho học sinh sinh viên, cùng những người làm việc trong lĩnh vực tài chính và ngân hàng. Cuốn sách được thiết kế và chi dẫn theo ngôn từ chuyên môn trong tài chính, ngân hàng. Sách được chia làm hai phần, mỗi phần 7 bài. Phần đầu gồm những thủ tục cơ bản trong ngân hàng; phần thứ hai có liên...

   151 p stu 21/03/2022 12 1

 • Ebook Tiếng Anh trong Tài chính Ngân hàng: Phần 2

  Ebook Tiếng Anh trong Tài chính Ngân hàng: Phần 2

  Ebook Tiếng Anh trong Tài chính Ngân hàng: Phần 2 bao gồm các bài học tiếng Anh trong lĩnh vực Tài chính và Ngân hàng thế giới như: Hệ thống dự trữ liên bang, dịch vụ ngân hàng quốc tế, Quỹ tiền tệ quốc tế IMF, đầu tư, nghiệp vụ ngân hàng tự động, phá giá tiền tệ. Mời các bạn cùng tham khảo phần 2 sau đây để biết thêm nội dung chi tiết.

   120 p stu 21/03/2022 13 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số