• Bài giảng Phát triển sản phẩm với Unity: Bài 1 - Nguyễn Thị Lan Anh

  Bài giảng Phát triển sản phẩm với Unity: Bài 1 - Nguyễn Thị Lan Anh

  Bài giảng Phát triển sản phẩm với Unity: Bài 1 Tổng quan unity 3D, với mục tiêu bài học là mô tả được các thể loại game; Trình bày khái niệm về game engine; trình bày được ưu điểm của Unity 3D; tải và cài đặt được phần mềm Unity 3D; bảo đảm an toàn cho người và thiết bị trong quá trình thực hành.

   16 p stu 30/11/2022 0 0

 • Bài giảng Phát triển sản phẩm với Unity: Bài 3 - Nguyễn Thị Lan Anh

  Bài giảng Phát triển sản phẩm với Unity: Bài 3 - Nguyễn Thị Lan Anh

  Bài giảng Phát triển sản phẩm với Unity: Bài 3 Lập trình trên Unity, cung cấp cho người học những kiến thức như: Lập trình chuyển động (hướng dẫn các hàm liên quan tới chuyển động, translate, velocity, addforce …); Xử lý va chạm đối tượng; Tạo đối tượng cha, đối tượng con (giải thích Position, locaposition), cách lấy đối tượng con trong cha.

   25 p stu 30/11/2022 0 0

 • Bài giảng Phát triển sản phẩm với Unity: Bài 2 - Nguyễn Thị Lan Anh

  Bài giảng Phát triển sản phẩm với Unity: Bài 2 - Nguyễn Thị Lan Anh

  Bài giảng Phát triển sản phẩm với Unity: Bài 2 Giao diện và các đối tượng unity, cung cấp cho người học những kiến thức như: Làm quen với giao diện Unity; Các đối tượng thường dùng; Cách thức điều chỉnh và sử dụng camera. Mời các bạn cùng tham khảo!

   8 p stu 30/11/2022 0 0

 • Bài giảng Phát triển sản phẩm với Unity: Bài 5 - Nguyễn Thị Lan Anh

  Bài giảng Phát triển sản phẩm với Unity: Bài 5 - Nguyễn Thị Lan Anh

  Bài giảng Phát triển sản phẩm với Unity: Bài 5 Thiết kế game 2D, với mục tiêu bài học là mô tả được quy trình thiết kế Game cơ bản; Thiết kế được Game 2D hoàn chỉnh với đầy đủ chức năng theo yêu cầu; Thể hiện tính tư duy, sáng tạo trong sản phẩm.

   15 p stu 30/11/2022 0 0

 • Bài giảng Phát triển sản phẩm với Unity: Bài 6 - Nguyễn Thị Lan Anh

  Bài giảng Phát triển sản phẩm với Unity: Bài 6 - Nguyễn Thị Lan Anh

  Bài giảng Phát triển sản phẩm với Unity: Bài 6 Biên dịch và đóng gói game, với mục tiêu bài học là trình bày được các bước biên dịch và đóng gói Game; Thực hiện biên dịch được Game ra Android và IOS; Bảo đảm an toàn cho người và thiết bị trong quá trình thực hành.

   7 p stu 30/11/2022 0 0

 • Bài giảng Ứng dụng tin học trong thiết kế - Chương 2: Một số lệnh tạo khối trong feature

  Bài giảng Ứng dụng tin học trong thiết kế - Chương 2: Một số lệnh tạo khối trong feature

  Bài giảng Ứng dụng tin học trong thiết kế - Chương 2: Một số lệnh tạo khối trong feature, cung cấp cho người học những kiến thức như: Chọn mặt tốt nhất để vẽ phác; Chọn mặt phẳng phác thảo thích hợp; Tính năng Extrude Cut; Tạo lỗ bằng lệnh Hole Wizard; Bo cung trên khối rắn. Mời các bạn cùng tham khảo!

   61 p stu 30/11/2022 0 0

 • Bài giảng Ứng dụng tin học trong thiết kế - Chương 1: Cơ bản về thiết kế và phát triển sản phẩm

  Bài giảng Ứng dụng tin học trong thiết kế - Chương 1: Cơ bản về thiết kế và phát triển sản phẩm

  Bài giảng Ứng dụng tin học trong thiết kế - Chương 1: Cơ bản về thiết kế và phát triển sản phẩm cung cấp cho người học những kiến thức như: Thiết kế và phát triển sản phẩm là gì; giới thiệu một số phần mềm thiết kế cơ khí; một số sản phẩm cơ khí do khoa chế tạo; cơ bản về phần mềm solidwork. Mời các bạn cùng tham khảo!

   52 p stu 30/11/2022 0 0

 • Bài giảng Ứng dụng tin học trong thiết kế - Chương 3: Bản vẽ lắp assembly modeling

  Bài giảng Ứng dụng tin học trong thiết kế - Chương 3: Bản vẽ lắp assembly modeling

  Bài giảng Ứng dụng tin học trong thiết kế - Chương 3: Bản vẽ lắp assembly modeling, cung cấp cho người học những kiến thức như: Chèn chi tiết vào môi trường assembly; Thiết lập các mối liên kế giữa các chi tiết với nhau; Tính năng quản lý thiết kế; Sử dụng chi chức năng cấu hình chi tiết trong bản vẽ lắp. Mời các bạn cùng tham khảo!

   57 p stu 30/11/2022 0 0

 • Bài giảng Ứng dụng tin học trong thiết kế - Chương 4: Drawing

  Bài giảng Ứng dụng tin học trong thiết kế - Chương 4: Drawing

  Bài giảng Ứng dụng tin học trong thiết kế - Chương 4: Drawing, cung cấp cho người học những kiến thức như: Quy định về khổ giấy theo ISO 216; Phạm vi thiết kế trên khổ giấy - ISO 5457; Tiêu chuẩn về khung, phần tên bản vẽ-ISO 7200; Tiêu chuẩn về tỷ lệ trong bản vẽ kỹ thuật ISO 5455;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   16 p stu 30/11/2022 0 0

 • Ebook Ứng dụng phần mềm ETAP trong công nghệ lưới điện thông minh: Phần 1

  Ebook Ứng dụng phần mềm ETAP trong công nghệ lưới điện thông minh: Phần 1

  Cuốn sách "Ứng dụng phần mềm ETAP trong công nghệ lưới điện thông minh" tập trung vào một số ứng dụng trong rất nhiều ứng dụng được tích hợp trong đó cùng với những kiến thức đã học được trong môn học cung cấp điện và hệ thống điện, sau đó là kết luận những gì rút ra được trong quá trình nghiên cứu đó....

   51 p stu 25/10/2022 116 0

 • Ebook Ứng dụng phần mềm ETAP trong công nghệ lưới điện thông minh: Phần 2

  Ebook Ứng dụng phần mềm ETAP trong công nghệ lưới điện thông minh: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn sách "Ứng dụng phần mềm ETAP trong công nghệ lưới điện thông minh" trình bày các nội dung: Tính toán lựa chọn máy biến áp, tối ưu lắp đặt tụ bu, phối hợp và bảo vệ quá dòng mạng điện. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   44 p stu 25/10/2022 5 0

 • Ebook Hóa học các hợp chất cao phân tử: Phần 1

  Ebook Hóa học các hợp chất cao phân tử: Phần 1

  Cuốn sách "Hóa học các hợp chất cao phân tử" phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Những khái niệm cơ bản về polyme; Phản ứng trùng hợp polyeme; Phản ứng đồng trùng hợp; Phản ứng trùng ngưng;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   189 p stu 25/10/2022 5 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số