• Ebook Bài tập cơ học kết cấu (Tập 2 - Hệ siêu tĩnh): Phần 1

  Ebook Bài tập cơ học kết cấu (Tập 2 - Hệ siêu tĩnh): Phần 1

  Hệ siêu tĩnh cơ học kết cấu là một phần kiến thức cơ sở đối với kỹ sư thuộc các ngành xây dựng cơ bản. Cuốn sách “Bài tập cơ học kết cấu - Tập 2: Hệ siêu tĩnh” này được biên soạn nhằm giúp các kỹ sư và sinh viên nghiên cứu luyện tập khả năng nhận xét, phán đoán tính chất chịu lực của kết cấu và kỹ năng tính toán kết cấu khi...

   58 p stu 10/02/2022 22 0

 • Ebook Bài tập cơ học kết cấu (Tập 2 - Hệ siêu tĩnh): Phần 2

  Ebook Bài tập cơ học kết cấu (Tập 2 - Hệ siêu tĩnh): Phần 2

  Bài tập cơ học kết cấu (Tập 2 - Hệ siêu tĩnh): Phần 2 là phần đáp số và bài giải của các bài tập ở phần 1. Phần này sẽ bao gồm các nội dung lý thuyết về: Tính hệ phẳng siêu tĩnh theo phương pháp lực, tính hệ phẳng siêu động theo phương pháp chuyển vị, phương pháp hỗn hợp và phương pháp liên hợp, hệ không gian, phương pháp phân phối momen,...

   226 p stu 10/02/2022 17 0

 • Ebook Công nghệ bê tông và bê tông đặc biệt: Phần 1

  Ebook Công nghệ bê tông và bê tông đặc biệt: Phần 1

  Cuốn sách Công nghệ bê tông và bê tông đặc biệt do PGS.TS. Phạm Duy Hữu biên soạn với mục đích giúp cho sinh viên, kỹ sư trẻ có tài liệu học tập, tham khảo và làm quen với các kiến thức về bê tông đặc biệt. Sách gồm có 10 chương và được chia thành 2 phần, phần 1 gồm có những nội dung chính sau Chương 1 những yêu cầu về chất lượng và công...

   108 p stu 10/02/2022 16 1

 • Ebook Công nghệ bê tông và bê tông đặc biệt: Phần 2

  Ebook Công nghệ bê tông và bê tông đặc biệt: Phần 2

  Ebook Công nghệ bê tông và bê tông đặc biệt: Phần 2 gồm có những nội dung chính sau: Chương 5 phụ gia bê tông; chương 6 cường độ bê tông; chương 7 biến dạng đàn hồi, co ngót và từ biến của bê tông; chương 8 bê tông đặc biệt và phương pháp sản xuất; chương 9 công nghệ bê tông chất lượng; chương 10 bê tông tự đầm.

   122 p stu 10/02/2022 17 1

 • Ebook Actions of architecture

  Ebook Actions of architecture

  Ebook Actions of architecture begins with a critique of strategies that define the user as passive and predictable, such as contemplation and functionalism. Subsequently it considers how an awareness of user creativity informs architecture, architects and concepts of authorship in architectural design.

   213 p stu 25/01/2022 19 1

 • Ebook Lighting modern buildings - Derek Phillips

  Ebook Lighting modern buildings - Derek Phillips

  "Lighting Modern Buildings" documents the part played by the independent lighting designer, leading to a greater understanding by architects and lighting engineers of the importance of lighting in architectural design.

   247 p stu 25/01/2022 21 1

 • Ebook Tính toán khí lực các công trình thủy lực

  Ebook Tính toán khí lực các công trình thủy lực

  Cuốn sách gồm có 4 chương với những nội dung chính sau: Hiện tượng khí hóa và khí thực trên công trình thủy lợi, dự báo sự bắt đầu khí hóa của dòng chảy trên các bộ phận của công trình xả nước, độ bền khí thực của vật liệu, dự báo xâm thực các bộ phận của công trình xả nước,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   70 p stu 25/01/2022 22 1

 • Ebook Cơ sở địa chất - Địa chất công trình: Phần 1

  Ebook Cơ sở địa chất - Địa chất công trình: Phần 1

  Phần 1 cuốn sách "Cơ sở địa chất - Địa chất công trình" cung cấp cho người học các kiến thức: Trái đất và các hình thái bề mặt của vỏ trái đất, chuyển động kiến tạo màng của vỏ trái đất, khoáng vật, núi lửa và hoạt động của magma, đá magma,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   149 p stu 25/01/2022 21 1

 • Ebook Cơ sở địa chất - Địa chất công trình: Phần 2

  Ebook Cơ sở địa chất - Địa chất công trình: Phần 2

  Phần 2 cuốn sách "Cơ sở địa chất - Địa chất công trình" cung cấp cho người học các kiến thức: Hiện tượng phong hóa, hoạt động dịch chuyển trọng lực của đất đá trên sườn dốc và mái dốc, hiện tượng xói ngầm và cát chảy,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   182 p stu 25/01/2022 22 1

 • Đồ án môn học Kết cấu bêtông sàn sườn toàn khối loại bản dầm theo TCXDVN 356:2005: Phần 1

  Đồ án môn học Kết cấu bêtông sàn sườn toàn khối loại bản dầm theo TCXDVN 356:2005: Phần 1

  Tài liệu này được biên soạn theo tiêu chuẩn thiết kế kết cấu bêtông và bêtông cốt thép hiện hành của Việt Nam, TCXDVN 356:2005. Tài liệu này được dùng làm Tài liệu học tập và hướng dẫn đồ án cho sinh viên ngành Xây dựng của các trường đại học, đồng thời có thể làm Tài liệu tham khảo cho các kỹ sư thiết kế công trình. Tài liệu gồm 2...

   55 p stu 25/01/2022 25 1

 • Đồ án môn học Kết cấu bêtông sàn sườn toàn khối loại bản dầm theo TCXDVN 356:2005: Phần 2

  Đồ án môn học Kết cấu bêtông sàn sườn toàn khối loại bản dầm theo TCXDVN 356:2005: Phần 2

  Tài liệu trình bày những vấn đề cơ bản khi tính toán thiết kế sàn sườn toàn khối loại bản dầm, tóm tắt các bước thực hiện đồ án và một thí dụ tính toán cụ thể. Tài liệu gồm 2 phần, sau đây là phần 2. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết Tài liệu.

   65 p stu 25/01/2022 22 1

 • Tài liệu đào tạo về Gạch không nung - Mô đun 1: Kiến thức cơ bản về Gạch không nung, chính sách và tiêu chuẩn

  Tài liệu đào tạo về Gạch không nung - Mô đun 1: Kiến thức cơ bản về Gạch không nung, chính sách và tiêu chuẩn

  Tài liệu đào tạo về Gạch không nung - Mô đun 1: Kiến thức cơ bản về Gạch không nung, chính sách và tiêu chuẩn gồm 3 chương, cung cấp cho người học những kiến thức như: Kiến thức cơ bản về gạch không nung; Chính sách phát triển vật liệu xây không nung; Tiêu chuẩn, quy chuẩn về vật liệu xây không nung.

   100 p stu 25/01/2022 22 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số