• Bài giảng Hóa sinh đại cương: Chương mở đầu

  Bài giảng Hóa sinh đại cương: Chương mở đầu

  Bài giảng Hóa sinh đại cương Chương mở đầu cung cấp cho người học những kiến thức như: Lịch sử hình thành môn học; Nội dung của môn học. Mời các bạn cùng tham khảo!

   12 p stu 28/09/2022 1 0

 • Bài giảng Hóa sinh đại cương - Chương 1: Protein

  Bài giảng Hóa sinh đại cương - Chương 1: Protein

  Bài giảng Hóa sinh đại cương - Chương 1 Protein cung cấp cho người học những kiến thức như: Đại cương, cấu tạo của protein, các tính chất của protein, phân loại protein. Mời các bạn cùng tham khảo!

   55 p stu 28/09/2022 1 0

 • Bài giảng Hóa sinh đại cương - Chương 2: Đại cương về Vitamin

  Bài giảng Hóa sinh đại cương - Chương 2: Đại cương về Vitamin

  Bài giảng Hóa sinh đại cương - Chương 2 Vitamin cung cấp cho người học những kiến thức như: Lịch sử phát hiện ra vitamin; Khái niệm chung về vitamin; Phân loại theo tính hòa tan; Vai trò chung, Cấu tạo và chức năng Vitamin.

   19 p stu 28/09/2022 1 0

 • Bài giảng Hóa sinh đại cương - Chương 3: Đại cương về Enzyme

  Bài giảng Hóa sinh đại cương - Chương 3: Đại cương về Enzyme

  Bài giảng Hóa sinh đại cương - Chương 3 Enzyme cung cấp cho người học những kiến thức như: Khái niệm chung về hiện tượng xúc tác; Enzyme là chất xúc tác sinh học; Đơn vị hoạt lực của enzyme; Phần lớn các enzyme có bản chất là protein; Trung tâm hoạt động của enzyme;...

   80 p stu 28/09/2022 2 0

 • Bài giảng Hóa sinh đại cương - Chương 4: Đại cương về Nucleic acid

  Bài giảng Hóa sinh đại cương - Chương 4: Đại cương về Nucleic acid

  Bài giảng Hóa sinh đại cương - Chương 4 Nucleic acid cung cấp cho người học những kiến thức như: Thành phần hóa học của nucleic acid, cấu tạo của nucleic acid, sinh tổng hợp nucleic acid, phân giải các nucleic acid. Mời các bạn cùng tham khảo!

   84 p stu 28/09/2022 1 0

 • Bài giảng Hóa sinh đại cương - Chương 5: Chuyển hóa protein và acid amin

  Bài giảng Hóa sinh đại cương - Chương 5: Chuyển hóa protein và acid amin

  Bài giảng Hóa sinh đại cương - Chương 5 Chuyển hóa protein và acid amin cung cấp cho người học những kiến thức như: Nhu cầu năng lượng trong quá trình tổng hợp protein; Một số kháng sinh và độc tố ức chế quá trình sinh tổng hợp protein; Operon cảm ứng mã hóa cho các enzyme dị hóa.

   55 p stu 28/09/2022 2 0

 • Bài giảng Hóa sinh đại cương - Chương 6: Carbohydrate và chuyển hóa carbohydrate

  Bài giảng Hóa sinh đại cương - Chương 6: Carbohydrate và chuyển hóa carbohydrate

  Bài giảng Hóa sinh đại cương - Chương 6 Carbohydrate và chuyển hóa carbohydrate cung cấp cho người học những kiến thức như: Đại cương về carbohydrate, các monosaccharide, các oligosaccharide phổ biến, polysaccharide thuần, polysaccharide tạp.

   80 p stu 28/09/2022 2 0

 • Bài giảng Hóa sinh đại cương - Chương 7: Lipid và chuyển hóa lipid

  Bài giảng Hóa sinh đại cương - Chương 7: Lipid và chuyển hóa lipid

  Bài giảng Hóa sinh đại cương - Chương 7 Lipid và chuyển hóa lipid cung cấp cho người học những kiến thức như: Đại cương về lipid, cấu tạo và tính chất, sự phân giải lipid, tổng hợp lipid. Mời các bạn cùng tham khảo!

   49 p stu 28/09/2022 2 0

 • Bài giảng Hóa sinh đại cương - Chương 8: Trao đổi chất và năng lượng

  Bài giảng Hóa sinh đại cương - Chương 8: Trao đổi chất và năng lượng

  Bài giảng Hóa sinh đại cương - Chương 8 Trao đổi chất và năng lượng cung cấp cho người học những kiến thức như: Khái niệm trao đổi chất; Đồng hoá và dị hoá; Năng lượng tự do; Adenosine triphosphate (ATP); Quá trình vận chuyển điện tử; Cơ chế tổng hợp ATP. Mời các bạn cùng tham khảo!

   30 p stu 28/09/2022 2 0

 • Bài giảng Bảo quản và chế biến nông sản

  Bài giảng Bảo quản và chế biến nông sản

  Bài giảng Bảo quản và chế biến nông sản trình bày tầm quan trọng của bảo quản và chế biến nông sản, cung cấp giống tốt cho sản xuất, chống mất mùa trong nhà. Đầu tư cho công nghệ sau thu hoạch, vượt qua điều kiện bất thuận.

   29 p stu 28/09/2022 2 0

 • Bài giảng Chế biến thủy sản - ThS. Lê Thanh Long

  Bài giảng Chế biến thủy sản - ThS. Lê Thanh Long

  Bài giảng Chế biến thủy sản cung cấp cho người học những kiến thức như: Một số khái niệm và kiến thức cơ bản; Kỹ thuật sơ chế, bảo quản và vận chuyển nguyên liệu thủy sản; Kỹ thuật chế biến lạnh đông một số sản phẩm thủy sản; An toàn thực phẩm và HACCP;...Mời các bạn cùng tham khảo!

   141 p stu 28/09/2022 1 0

 • Bài giảng Hóa đại cương - Chương 1: Đại cương về hóa học hữu cơ

  Bài giảng Hóa đại cương - Chương 1: Đại cương về hóa học hữu cơ

  Bài giảng Hóa đại cương - Chương 1: Đại cương về hóa học hữu cơ, cung cấp cho người học những kiến thức như: Đồng phân; đồng phân lập thể; đồng phân hình học; các hiệu ứng điện tử. Mời các bạn cùng tham khảo!

   29 p stu 28/09/2022 2 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số