• Ebook Kinh doanh nhỏ - Thành công (5 bậc thang không thể bỏ qua cho hạnh phúc của mỗi doanh nhân): Phần 1

  Ebook Kinh doanh nhỏ - Thành công (5 bậc thang không thể bỏ qua cho hạnh phúc của mỗi doanh nhân): Phần 1

  Cuốn sách này gồm có 2 phần với 10 chương. Phần 1 gồm có 4 chương, cung cấp cho độc giả bốn nền tảng quan trọng đối với thành tựu cá nhân. Nội dung cụ thể của 4 chương như sau: Chương 1 - Trung thực, chương 2 - trách nhiệm, chương 3 - hiểu biết, chương 4 - dũng khí. Mời bạn đọc cùng tham khảo.

   113 p stu 20/04/2022 9 2

 • Ebook Kinh doanh nhỏ - Thành công (5 bậc thang không thể bỏ qua cho hạnh phúc của mỗi doanh nhân): Phần 2

  Ebook Kinh doanh nhỏ - Thành công (5 bậc thang không thể bỏ qua cho hạnh phúc của mỗi doanh nhân): Phần 2

  Trong phần 2 cuốn sách, tác giả cung cấp cho độc giả 5 bước tạo dựng kinh doanh nhỏ, thành công lớn. Phần này gồm có 5 chương cụ thể như sau: Chương 5 - Bước 1: Kế hoạch chi tiết cho cuộc sống; Chương 6 - Bước 2: Tầm nhìn của bạn; Chương 7 - Bước 3: Kế hoạch kinh doanh chi tiết; Chương 8 - Bước 4: Hệ thống kinh doanh; Chương 9 - Bước 5: Nhóm của...

   199 p stu 20/04/2022 9 1

 • Ebook Nguyên lý kinh tế học (Tập 1): Phần 1

  Ebook Nguyên lý kinh tế học (Tập 1): Phần 1

  Phần 1 cuốn sách giới thiệu cơ bản về kinh tế học, cung và cầu I - Thị trường hoạt động như thế nào, cung và cầu II - Thị trường và phúc lợi, kinh tế học về khu vực công cộng. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   245 p stu 20/04/2022 7 0

 • Ebook Nguyên lý kinh tế học (Tập 1): Phần 2

  Ebook Nguyên lý kinh tế học (Tập 1): Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn sách cung cấp cho người học các kiến thức: kinh tế học về khu vực công cộng, hành vi của doanh nghiệp và tổ chức ngành, kinh tế học về thị trường lao động, chủ đề nâng cao. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   286 p stu 20/04/2022 6 0

 • Ebook Nguyên lý Kinh tế học (Tập 2): Phần 1

  Ebook Nguyên lý Kinh tế học (Tập 2): Phần 1

  Phần 1 cuốn sách Nguyên lý Kinh tế học cung cấp cho người đọc các kiến thức hạch toán thu nhập quốc dân, phản ánh giá sinh hoạt, sản xuất và tăng trường, tiết kiệm, đầu tư và hệ thống tài chính; thất nghiệp và tỷ lệ thất nghiệp tự nhiên, hệ thống tiền tệ,.... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   141 p stu 20/04/2022 5 0

 • Ebook Nguyên lý Kinh tế học (Tập 2): Phần 2

  Ebook Nguyên lý Kinh tế học (Tập 2): Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn sách cung cấp cho người học các kiến thức: Tốc độ tăng tiền và lạm phát, kinh tế vĩ mô của nền kinh tế mở, lỹ thuyết kinh tế vĩ mô về nền kinh tế mở, ảnh hưởng của chính sách tài khóa và tiền tệ, đánh đổi ngắn hạn giữa lạm phát và thất nghiệp,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   168 p stu 20/04/2022 4 0

 • Ebook Kế toán dành cho nhà quản lý: Khám phá bí mật của báo cáo tài chính - Phần 1

  Ebook Kế toán dành cho nhà quản lý: Khám phá bí mật của báo cáo tài chính - Phần 1

  Ebook Kế toán dành cho nhà quản lý khám phá bí mật của báo cáo tài chính phần 1 giới thiệu về mục tiêu cuốn sách, phương pháp học, tổng quan về báo cáo tài chính, báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, bảng cân đối kế toán, bảng báo cáo lưu chuyển tiền tệ và dự báo tiền mặt. Mời các bạn tham khảo!

   82 p stu 20/04/2022 8 0

 • Ebook Kế toán dành cho nhà quản lý: Khám phá bí mật của báo cáo tài chính - Phần 2

  Ebook Kế toán dành cho nhà quản lý: Khám phá bí mật của báo cáo tài chính - Phần 2

  Tiếp tục phần 1, Ebook Kế toán dành cho nhà quản lý khám phá bí mật của báo cáo tài chính phần 2 trình bày các yếu tố của báo cáo kế toán, phân tích chỉ tiêu tài chính, bài kiểm tra và bài tập tình huống để đánh giá kết quả. Mờic các bạn tham khảo.

   57 p stu 20/04/2022 4 0

 • Ebook 152 thủ tục hành chính về thuế (Được thực hiện ở cấp chi cục thuế): Phần 1

  Ebook 152 thủ tục hành chính về thuế (Được thực hiện ở cấp chi cục thuế): Phần 1

  Cuốn sách "152 thủ tục hành chính về thuế (Được thực hiện ở cấp chi cục thuế)" giúp bạn đọc tra cứu, áp dụng và thực hiện những thủ tục hành chính về thuế mới nhất đã được rà soát, tổng hợp và cập nhất đến hết ngày 26/7/2011. Sách được chia thành 2 phần, mời các bạn cùng tham khảo nội dung phần 1 cuốn sách.

   202 p stu 20/04/2022 2 0

 • Ebook 152 thủ tục hành chính về thuế (Được thực hiện ở cấp chi cục thuế): Phần 2

  Ebook 152 thủ tục hành chính về thuế (Được thực hiện ở cấp chi cục thuế): Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn sách trình bày các thủ tục hoàn thuế, thủ tục miễn thuế, giảm thuế, thủ tục về hóa đơn, thủ tục nộp thuế, các thủ tục khác về thuế. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   188 p stu 20/04/2022 3 0

 • Ebook Kỹ thuật soạn thảo hợp đồng kinh tế - thương mại và hợp đồng dân sự: Phần 1

  Ebook Kỹ thuật soạn thảo hợp đồng kinh tế - thương mại và hợp đồng dân sự: Phần 1

  Tài liệu "Kỹ thuật soạn thảo hợp đồng kinh tế - thương mại và hợp đồng dân sự" phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Những vấn đề chung về hợp đồng kinh tế - thương mại; Kỹ thuật soạn thảo một số loại hợp đồng kinh tế - thương mại;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   171 p stu 20/04/2022 4 0

 • Ebook Kỹ thuật soạn thảo hợp đồng kinh tế - thương mại và hợp đồng dân sự: Phần 2

  Ebook Kỹ thuật soạn thảo hợp đồng kinh tế - thương mại và hợp đồng dân sự: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của tài liệu Kỹ thuật soạn thảo hợp đồng kinh tế - thương mại và hợp đồng dân sự" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Kỹ thuật soạn thảo hợp đồng dân sự; Kỹ thuật soạn thảo một số hợp đồng dân sự. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   93 p stu 20/04/2022 4 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số