• Ebook Quản trị doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ trong nền kinh tế thị trường: Phần 1

  Ebook Quản trị doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ trong nền kinh tế thị trường: Phần 1

  Phần 1 cuốn sách "Quản trị doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ trong nền kinh tế thị trường" cung cấp cho người đọc khái quát về quản trị doanh nghiệp dịch vụ trong nền kinh tế thị trường, cơ sở tổ chức quản trị của doanh nghiệp dịch vụ, quản trị doanh nghiệp dịch vụ và quá trình ra quyết định,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   179 p stu 04/12/2021 163 1

 • Ebook Những nguyên lý tiếp thị - Trần Văn Chánh

  Ebook Những nguyên lý tiếp thị - Trần Văn Chánh

  Ebook Những nguyên lý tiếp thị giúp sinh viên tiếp thị có được một kiến thức nhập môn toàn diện và mới mẻ, mang tính thực tiễn và quản trị, đối với tiếp thị. Văn phong và việc sử dụng vô số ví dụ và hình ảnh khiến quyển sách trở nên hết sức dễ hiểu, dễ đọc và thật hấp dẫn. Sách còn bao gồm những hỗ trợ nhằm giúp sinh viên học...

   200 p stu 04/12/2021 148 1

 • Giáo trình Quản trị nguồn nhân lực: Phần 1

  Giáo trình Quản trị nguồn nhân lực: Phần 1

  Phần 1 cuốn giáo trình "Quản trị nguồn nhân lực" cung cấp cho người học các kiến thức: Tổng quan về quản trị nguồn nhân lực, kế hoạch hóa và bố trí nguồn nhân lực, tạo động lực, phát triển và đánh giá, thù lao và các phúc lợi xã hội. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   251 p stu 04/12/2021 137 2

 • Ebook Quản trị doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ trong nền kinh tế thị trường: Phần 2

  Ebook Quản trị doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ trong nền kinh tế thị trường: Phần 2

  Nối tiếp nội dung của phần 1 cuốn sách "Quản trị doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ trong nền kinh tế thị trường", phần 2 cung cấp cho người đọc các nội dung: Quản trị kỹ thuật và công nghệ trong doanh nghiệp dịch vụ, quản trị chất lượng dịch vụ trong doanh nghiệp, quản lý và phát triển dịch vụ mới,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   183 p stu 04/12/2021 130 1

 • Giáo trình Quản trị nguồn nhân lực: Phần 2

  Giáo trình Quản trị nguồn nhân lực: Phần 2

  Nối tiếp nội dung của phần 1 cuốn giáo trình "Quản trị nguồn nhân lực", phần 2 trình bày các nội dung: Quan hệ lao động (quan hệ lao động, hợp đồng lao động và thỏa ước lao động tập thể, bất bình của người lao động,...), an toàn và sức khỏe (an toàn và sức khỏe cho người lao động). Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   106 p stu 04/12/2021 98 1

 • Giáo trình Văn hóa kinh doanh: Phần 1

  Giáo trình Văn hóa kinh doanh: Phần 1

  Giáo trình "Văn hóa kinh doanh" nhằm trang bị cho người học những kiến thức chung về văn hóa kinh doanh và những kỹ năng cần thiết để tổ chức, ứng dụng và phát triển các kiến thức về văn hóa kinh doanh trong hoạt động kinh tế, kinh doanh. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung phần 1 cuốn sách.

   301 p stu 04/12/2021 97 1

 • Giáo trình Quản trị nguồn nhân lực

  Giáo trình Quản trị nguồn nhân lực

  Giáo trình "Quản trị nguồn nhân lực" cung cấp cho người học tất cả các hoạt động, chính sách và các quyết định quản lý liên quan có ảnh hưởng đến mối quan hệ giữa doanh nghiệp và nhân viên, giúp cho những nhà quản trị tương lai đưa ra được những hoạt động tăng cường những đóng góp có hiệu quả của cá nhân vào mục tiêu của tổ chức,...

   172 p stu 04/12/2021 89 1

 • Giáo trình Văn hóa kinh doanh: Phần 2

  Giáo trình Văn hóa kinh doanh: Phần 2

  Nối tiếp nội dung của phần 1 cuốn giáo trình "Văn hóa kinh doanh", phần 2 cung cấp cho người đọc các kiến thức: Văn hóa kinh doanh Việt Nam, văn hóa kinh doanh quốc tế, các tình huống văn hóa kinh doanh. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   261 p stu 04/12/2021 83 1

 • Giáo trình Kinh tế học vi mô - PGS.TS Phạm Văn Minh

  Giáo trình Kinh tế học vi mô - PGS.TS Phạm Văn Minh

  Nội dung cơ bản của cuốn sách là phù hợp với nguyên tắc thống nhất với nội dung chương trình giảng dạy môn học Kinh tế vi mô khối trung cấp kinh tế. Giáo trình gồm 7 chương, trình bày những kiến thức cơ bản về kinh tế vi mô là tổng quan về kinh tế học vi mô, cung - cầu, co dãn của cầu, lý thuyết tiêu dùng, sản xuất - chi phí - lợi nhuận, cạnh...

   150 p stu 04/12/2021 75 1

 • Giáo Trình Quản trị doanh nghiệp - Ths. Đồng Thị Vân Hồng

  Giáo Trình Quản trị doanh nghiệp - Ths. Đồng Thị Vân Hồng

  Với mục tiêu trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về kinh doanh - quản trị doanh nghiệp và kỹ năng thu thập xử lý các thông tin kế toán đồng thời lựa chọn các phương pháp, hình thức,biện pháp quản trị để quản lý kinh tế tài chính và tham mưu cho lãnh đạo doanh nghiệp quản lý hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp 1 cách hiệu quả. Nội dung...

   178 p stu 04/12/2021 72 2

 • Giáo trình môn học Tài chính - Tiền tệ

  Giáo trình môn học Tài chính - Tiền tệ

  Môn học nhằm cung cấp cho sinh viên những kiến thức, những khái niệm và những nội dung chủ yếu về Tài chính, Tiền tệ, Tín dụng và Ngân hàng. Nó có tác dụng làm cơ sở bổ trợ cho việc nghiên cứu các môn kinh tế ngành. Chương trình môn học được chia làm 9 chương, nội dung nghiên cứu các kiến thức về tiền tệ, tài chính, tín dụng, ngân sách nhà...

   190 p stu 04/12/2021 72 1

 • Giáo trình Quản lý dự án (Tái bản lần thứ 3): Phần 1

  Giáo trình Quản lý dự án (Tái bản lần thứ 3): Phần 1

  Giáo trình Quản lý dự án (Tái bản lần thứ 3): Phần 1 cung cấp cho học viên các kiến thức về tổng quan về quản lý dự án đầu tư, mô hình tổ chức và nhà quản lý dự án, lập kế hoạch dự án, quản lý thời gian và tiến độ dự án, phân phối nguồn lực cho dự án,... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung giáo trình!

   149 p stu 24/12/2021 66 4

Hướng dẫn khai thác thư viện số