• Giáo trình Quản lý dự án (Tái bản lần thứ 3): Phần 1

  Giáo trình Quản lý dự án (Tái bản lần thứ 3): Phần 1

  Giáo trình Quản lý dự án (Tái bản lần thứ 3): Phần 1 cung cấp cho học viên các kiến thức về tổng quan về quản lý dự án đầu tư, mô hình tổ chức và nhà quản lý dự án, lập kế hoạch dự án, quản lý thời gian và tiến độ dự án, phân phối nguồn lực cho dự án,... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung giáo trình!

   149 p stu 24/12/2021 67 4

 • Ebook Tóm tắt, bài tập và trắc nghiệm Kinh tế vĩ mô: Phần 1

  Ebook Tóm tắt, bài tập và trắc nghiệm Kinh tế vĩ mô: Phần 1

  Kể từ khi chính sách đổi mới được thực hiện ở Việt Nam, môn Kinh tế vĩ mô được đưa vào giảng dạy tại các trường đại học và ngày càng trở nên cần thiết đối với sinh viên các ngành kinh tế. Cuốn "Tóm tắt, bài tập và trắc nghiệm Kinh tế vĩ mô" ra đời nhằm đáp ứng nhu cầu của các bạn sinh viên muốn kiểm tra lại kiến thức về kinh tế...

   86 p stu 09/02/2022 51 4

 • Giáo trình Quản trị dịch vụ - Trần Hữu Ái

  Giáo trình Quản trị dịch vụ - Trần Hữu Ái

  Giáo trình Quản trị dịch vụ Giới thiệu về dịch vụ và quản trị dịch vụ; xu hướng phát triển và các ngành dịch vụ chủ yếu; chiến lược toàn diện; hoạch định công suất nguồn lực erp, quản trị cung cầu dịch vụ;...Mời các bạn cùng tham khảo!

   281 p stu 24/12/2021 46 3

 • Giáo trình Quản lý dự án (Tái bản lần thứ 3): Phần 2

  Giáo trình Quản lý dự án (Tái bản lần thứ 3): Phần 2

  Nối tiếp phần 1, Giáo trình Quản lý dự án (Tái bản lần thứ 3): Phần 2 sẽ tiếp tục cung cấp cho học viên các kiến thức về dự toán ngân sách và quản lý chi phí dự án, quản lý chất lượng dự án, giám sát và đánh giá dự án, quản lý rủi ro đầu tư, ứng dụng Microsoft Project, xây dựng biểu đồ GANTT và PERT,... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết...

   181 p stu 24/12/2021 45 3

 • Cẩm nang Kinh doanh Harvard (Harvard business essentials): Quản lý dự án lớn & nhỏ

  Cẩm nang Kinh doanh Harvard (Harvard business essentials): Quản lý dự án lớn & nhỏ

  Quản lý dự án là một nhiệm vụ quan trọng trong công tác quản lý hiện đại, đặc biệt là đối với những dự án lớn, phức tạp và đòi hỏi nhiều kỹ năng đa dạng. Tất cả những khía cạnh khác nhau liên quan đến dự án cũng như việc quản lý dự án sẽ được đề cập chi tiết trong nội dung cuốn sách “Quản lý dự án lớn và nhỏ” này. Mời tham...

   194 p stu 08/01/2022 38 2

 • Giáo trình Quản trị nguồn nhân lực: Phần 1

  Giáo trình Quản trị nguồn nhân lực: Phần 1

  Phần 1 cuốn giáo trình "Quản trị nguồn nhân lực" cung cấp cho người học các kiến thức: Tổng quan về quản trị nguồn nhân lực, kế hoạch hóa và bố trí nguồn nhân lực, tạo động lực, phát triển và đánh giá, thù lao và các phúc lợi xã hội. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   251 p stu 04/12/2021 137 2

 • Tài liệu học tập Quản trị hành chính văn phòng

  Tài liệu học tập Quản trị hành chính văn phòng

  Tài liệu học tập được biên soạn theo đúng chương trình đào tạo và các quy định về cách trình bày của Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp. Tài liệu gồm 8 chương với những nội dung chính sau: Nhập môn quản trị hành chính văn phòng, hoạch định và tổ chức công việc hành chính văn phòng, điều hành và kiểm tra công việc hành chính văn...

   159 p stu 24/12/2021 36 2

 • Quản trị Marketing

  Quản trị Marketing

  Cuốn sách Quản trị Marketing cung cấp cho người đọc những phương thức quản trị marketing hiệu quả trong quá trình tiến hành marketing. Đây là cẩm nang cho những nhà quản trị và là tài liệu tham khảo cho sinh viên, giảng viên khoa Quản lý doanh nghiệp.

   460 p stu 04/12/2021 51 2

 • Giáo trình Thương mại điện tử căn bản (Tái bản lần thứ tư): Phần 2

  Giáo trình Thương mại điện tử căn bản (Tái bản lần thứ tư): Phần 2

  Nối tiếp phần 1, Giáo trình Thương mại điện tử căn bản (Tái bản lần thứ tư): Phần 2 sẽ tiếp tục cung cấp cho học viên các kiến thức về sàn giao dịch thương mại điện tử, marketing điện tử, nghiên cứu thị trường trên internet, thanh toán điện tử, chính phủ điện tử, dịch vụ du lịch trực tuyến, các ứng dụng khác của thương mại điện...

   209 p stu 24/12/2021 44 2

 • Giáo trình Thương mại điện tử căn bản (Tái bản lần thứ tư): Phần 1

  Giáo trình Thương mại điện tử căn bản (Tái bản lần thứ tư): Phần 1

  Giáo trình Thương mại điện tử căn bản (Tái bản lần thứ tư): Phần 1 cung cấp cho học viên các kiến thức về tổng quan về thương mại điện tử, cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội của thương mại điện tử, cơ sở hạ tầng pháp lý của thương mại điện tử, cơ sở mạng của thương mại điện tử, trang mạng và cơ sở dữ liệu của thương mại...

   235 p stu 24/12/2021 42 2

 • Giáo trình Quản trị Marketing (Tái bản lần thứ 2): Phần 2

  Giáo trình Quản trị Marketing (Tái bản lần thứ 2): Phần 2

  Giáo trình Quản trị Marketing (Tái bản lần thứ 2): Phần 2 tiếp tục cung cấp đến học viên những kiến thức về về chiến lược marketing theo vị thế của doanh nghiệp trên thị trường và theo chuỗi giá trị, quản trị sản phẩm và thương hiệu, quản trị giá, quản trị kênh phân phối, quản trị truyền thông marketing tích hợp, quản trị bán hàng, marketing...

   211 p stu 24/12/2021 40 2

 • Ebook Organizational change (Third Edition)

  Ebook Organizational change (Third Edition)

  Ebook "Organizational change" present the content: organizations and their changing environments; the nature of organizational change; organizational structure, design and change; cultures for change.

   459 p stu 08/01/2022 26 2

Hướng dẫn khai thác thư viện số