• Giáo trình Hình học họa hình: Phần 1

  Giáo trình Hình học họa hình: Phần 1

  Hình học họa hình là một trong những môn học cơ sở của chương trình đào tạo kỹ sư khối ngành kỹ thuật. "Giáo trình Hình học họa hình" phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Cách thành lập hình chiếu; Điểm và đường thẳng; Mặt phẳng; Vị trí tương đối của hai mặt phẳng, của đường thẳng và mặt phẳng; Các phép thay mặt phẳng hình chiếu,...

   168 p stu 28/09/2022 1 0

 • Giáo trình Hình học họa hình: Phần 2

  Giáo trình Hình học họa hình: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của "Giáo trình Hình học họa hình" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Đường cong; Mặt cong; Giao của mặt cong với mặt phẳng, và đường thẳng; Giao của các mặt trong đó có ít nhất một mặt là mặt cong; Khai triển mặt cong; Hình chiếu trục đo. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   193 p stu 28/09/2022 0 0

 • Giáo trình Nhập môn Lý thuyết xác suất và thống kê toán: Phần 1

  Giáo trình Nhập môn Lý thuyết xác suất và thống kê toán: Phần 1

  Giáo trình Nhập môn Lý thuyết xác suất và thống kê toán được biên soạn với 3 chủ đề chính và được chia thành 2 phần. Phần 1 với 2 chủ đề, cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về biến cố ngẫu nhiên và xác suất, biến ngẫu nhiên. Mời các bạn cùng tham khảo.

   64 p stu 28/09/2022 0 0

 • Giáo trình Nhập môn Lý thuyết xác suất và thống kê toán: Phần 2

  Giáo trình Nhập môn Lý thuyết xác suất và thống kê toán: Phần 2

  Giáo trình Nhập môn Lý thuyết xác suất và thống kê toán: Phần 2 gồm có 1 chủ đề, cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về thống kê toán. Phần này sẽ giúp người học có những kỹ năng về lập biểu đồ tần suất, tính các số đặc trưng mẫu, ước lượng tham số, kiểm định giả thiết thống kê,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   62 p stu 28/09/2022 1 0

 • Giáo trình Tâm lí học đại cương (In lần thứ sáu): Phần 1

  Giáo trình Tâm lí học đại cương (In lần thứ sáu): Phần 1

  Phần 1 cuốn sách giáo trình Tâm lí học đại cương giới thiệu tới người đọc các nội dung: Tâm lý học là một khoa học; hoạt động giao tiếp và sự hình thành, phát triển tâm lí; sự hình thành và phát triển tâm lí, ý thức. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   96 p stu 28/08/2022 6 0

 • Giáo trình Tâm lí học đại cương (In lần thứ sáu): Phần 2

  Giáo trình Tâm lí học đại cương (In lần thứ sáu): Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn giáo trình Tâm lí học đại cương cung cấp cho người học các kiến thức: Hoạt động nhận thức, tình cảm và ý chí, nhân cách và sự hình thành, phát triển nhân cách. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   149 p stu 28/08/2022 6 0

 • Giáo trình Nhập môn logic hình thức: Phần 2

  Giáo trình Nhập môn logic hình thức: Phần 2

  Phần 2 cuốn giáo trình "Nhập môn logic hình thức" giới thiệu tới người đọc nội dung các chương: Những nguyên lí cơ bản của tư duy, suy luận logich, lý thuyết lập luận, logich hình thái và logich đa trị. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   144 p stu 28/08/2022 6 0

 • Giáo trình Nhập môn logic hình thức: Phần 1

  Giáo trình Nhập môn logic hình thức: Phần 1

  Phần 1 cuốn giáo trình "Nhập môn logic hình thức" giới thiệu tới người đọc nội dung các chương: Về ngôn ngữ và logich hình thức, khái niệm, phán đoán, logich mệnh đề, logic vị từ. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   114 p stu 28/08/2022 6 0

 • Bài giảng toán cao cấp C1 (Hệ Đại học)

  Bài giảng toán cao cấp C1 (Hệ Đại học)

  Bài giảng Toán cao cấp C1 (Hệđại học) được biên soạn trên cơ sở đề cương môn học của Trường Đại học Công Nghệ Sài Gòn; nhằm đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng giảng dạy trong giai đoạn nhà trường thực hiện đào tạo theo học chế tín chỉ. Tập bài giảng này chứa đựng nội dung về Toán cao cấp C1 như phép tính vi phân hàm 1 biến, phép...

   120 p stu 28/08/2022 5 0

 • Thực hành Toán cao cấp - Chương 6: Hàm số, dãy và một số ứng dụng

  Thực hành Toán cao cấp - Chương 6: Hàm số, dãy và một số ứng dụng

  Thực hành Toán cao cấp - Chương 6: Hàm số, dãy và một số ứng dụng. Chương này cung cấp cho học viên những nội dung về: giới thiệu lập trình đệ quy trong Python; dãy số (sequence) đệ quy; revisit: phương pháp Gradient Ascent/Descent;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   21 p stu 28/08/2022 6 0

 • Thực hành Toán cao cấp - Chương 8: Hàm nhiều biến và ứng dụng (Tiếp theo)

  Thực hành Toán cao cấp - Chương 8: Hàm nhiều biến và ứng dụng (Tiếp theo)

  Thực hành Toán cao cấp - Chương 8: Hàm nhiều biến và ứng dụng (Tiếp theo). Chương này cung cấp cho học viên những nội dung về: một số lưu ý khi sử dụng sympy; giới thiệu Solveset trong Sympy; giới thiệu các biến đổi với hàm nhiều biến; bài toán tối ưu về nhân tử Lagrange;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   13 p stu 28/08/2022 5 0

 • Thực hành Toán cao cấp - Chương 9: Ứng dụng của đạo hàm và tích phân - Tích phân hai lớp

  Thực hành Toán cao cấp - Chương 9: Ứng dụng của đạo hàm và tích phân - Tích phân hai lớp

  Thực hành Toán cao cấp - Chương 9: Ứng dụng của đạo hàm và tích phân - Tích phân hai lớp. Chương này cung cấp cho học viên những nội dung về: tối ưu hàm số với nhân tử Lagrange; bài toán thủy triều; ứng dụng đạo hàm, giới thiệu bài toán bình phương cực tiểu và khớp đường cong; lượng mưa trung bình;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   20 p stu 28/08/2022 6 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số