• Giáo trình Đánh giá thực hiện công việc: Phần 1

  Giáo trình Đánh giá thực hiện công việc: Phần 1

  Giáo trình "Đánh giá thực hiện công việc" nhằm trang bị cho người học những kiến thức và kỹ năng cơ bản về đánh giá thực hiện công việc của tổ chức/doanh nghiệp. Giáo trình được kết cấu thành 5 chương và chia làm 2 phần, phần 1 trình bày những nội dung về: tổng quan đánh giá thực hiện công việc; thiết kế hệ thống đánh giá thực hiện công...

   131 p stu 25/10/2022 1 0

 • Giáo trình Đánh giá thực hiện công việc: Phần 2

  Giáo trình Đánh giá thực hiện công việc: Phần 2

  Giáo trình "Đánh giá thực hiện công việc" nhằm trang bị cho người học những kiến thức và kỹ năng cơ bản về đánh giá thực hiện công việc của tổ chức/doanh nghiệp. Giáo trình được kết cấu thành 5 chương và chia làm 2 phần, phần 2 trình bày những nội dung về: phương pháp đánh giá thực hiện công việc; triển khai đánh giá và sử dụng kết quả...

   113 p stu 25/10/2022 3 0

 • Bài giảng Quản trị doanh nghiệp: Phần 2 - Th.S Lê Thị Bích Ngọc

  Bài giảng Quản trị doanh nghiệp: Phần 2 - Th.S Lê Thị Bích Ngọc

  Nối tiếp phần 1, "Bài giảng Quản trị doanh nghiệp: Phần 2 - Th.S Lê Thị Bích Ngọc" tiếp tục trình bày những nội dung về hành vi tổ chức; các loại hành vi trong doanh nghiệp; kiểm soát hành vi trong doanh nghiệp; quản trị nhóm trong doanh nghiệp; quản trị kết quả kinh doanh và hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp; quản trị chi phí, kết quả theo mức lãi thô;...

   60 p stu 25/10/2022 3 0

 • Bài giảng Quản trị doanh nghiệp: Phần 1 - Th.S Lê Thị Bích Ngọc

  Bài giảng Quản trị doanh nghiệp: Phần 1 - Th.S Lê Thị Bích Ngọc

  "Bài giảng Quản trị doanh nghiệp: Phần 1 - Th.S Lê Thị Bích Ngọc" có nội dung trình bày về doanh nghiệp và quản trị doanh nghiệp; cơ cấu tổ chức quản trị doanh nghiệp; cơ chế quản trị doanh nghiệp; điều hành trong doanh nghiệp; phân cấp, phân quyền và ủy quyền trong quản trị doanh nghiệp; hoạch định chương trình quản trị doanh nghiệp;... Mời các...

   77 p stu 25/10/2022 2 0

 • Giáo trình Phân tích hoạt động kinh doanh: Phần 1 - GS.TS. Bùi Xuân Phong

  Giáo trình Phân tích hoạt động kinh doanh: Phần 1 - GS.TS. Bùi Xuân Phong

  Giáo trình “Phân tích hoạt động kinh doanh" gồm 7 chương, đề cập đến toàn bộ những kiến thức về phân tích hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Giáo trình được chia thành 2 phần, phần 1 gồm có 4 chương, cung cấp cho người học những kiến thức như: Một số vấn đề chung về phân tích hoạt động kinh doanh, phân tích kết quả hoạt động kinh doanh,...

   126 p stu 28/09/2022 5 0

 • Giáo trình Phân tích hoạt động kinh doanh: Phần 2 - GS.TS. Bùi Xuân Phong

  Giáo trình Phân tích hoạt động kinh doanh: Phần 2 - GS.TS. Bùi Xuân Phong

  Giáo trình Phân tích hoạt động kinh doanh: Phần 2 goomfc ó 3 chương với những nội dung chính sau: Phân tích tình hình tài chính doanh nghiệp, phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh, quyết định phương án hoạt động kinh doanh trên cơ sở thông tin phân tích. Mời các bạn cùng tham khảo.

   200 p stu 28/09/2022 5 0

 • Ebook Khách hàng là một mối quan hệ, không phải một giao dịch: Phần 1

  Ebook Khách hàng là một mối quan hệ, không phải một giao dịch: Phần 1

  Cuốn sách "Khách hàng là một mối quan hệ không phải một giao dịch" tập hợp những kỹ năng bán hàng và chăm sóc khách hàng dành riêng cho các bạn Giao dịch viên và Chuyên gia tư vấn tại các ngân hàng bán lẻ. Sách được chia thành 2 phần, mời các bạn cùng tham khảo nội dung phần 1 cuốn sách.

   180 p stu 28/08/2022 23 0

 • Ebook Khách hàng là một mối quan hệ, không phải một giao dịch: Phần 2

  Ebook Khách hàng là một mối quan hệ, không phải một giao dịch: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn sách giới thiệu tới người đọc các nội dung: Tâm lý khách hàng, trở thành giao dịch viên chuyên nghiệp, rủi ro nghiệp vụ thường gặp, dịch vụ khách hàng đắc nhân tâm. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   143 p stu 28/08/2022 17 0

 • Ebook Mô hình bán hàng tổng lực: Phần 1

  Ebook Mô hình bán hàng tổng lực: Phần 1

  Cuốn sách Mô hình bán hàng tổng lực tập trung vào những kỹ năng và kinh nghiệm thực hiện quy trình 5 bước của quản lý bán hàng bao gồm: Xây dựng kế hoạch - Triển khai - Giám sát - Tạo động lực - Đào tạo, kèm cặp. Cuốn sách được viết vừa khái quát lại vừa cụ thể, chắt lọc những kiến thức mới mẻ, cần thiết và bổ ích...

   132 p stu 28/08/2022 17 0

 • Ebook Mô hình bán hàng tổng lực: Phần 2

  Ebook Mô hình bán hàng tổng lực: Phần 2

  Sách đề cập tới những ý tưởng, phương pháp, cách làm xuất phát từ kinh nghiệm thực tế. Nghiên cứu mô hình bán hàng tổng lực nhận được sự góp ý, chia sẻ kinh nghiệm của rất nhiều cán bộ quản lý mảng bán lẻ của các ngân hàng khác nhau, nhờ vậy có nhiều dẫn chứng phong phú, sinh động. Một điểm đặc biệt của cuốn sách này phải...

   140 p stu 28/08/2022 17 0

 • Giáo trình Tài chính quốc tế (giáo trình dùng cho sinh viên khối ngành kinh tế): Phần 1

  Giáo trình Tài chính quốc tế (giáo trình dùng cho sinh viên khối ngành kinh tế): Phần 1

  Phần 1 cuốn giáo trình Tài chính quốc tế giới thiệu tới người đọc các nội dung: Tổng quan về tài chính quốc tế, công cụ tài chính, lý thuyết kinh doanh quốc tế, quản trị rủi ro hối đoái. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   111 p stu 28/08/2022 11 0

 • Giáo trình Tài chính quốc tế (giáo trình dùng cho sinh viên khối ngành kinh tế): Phần 2

  Giáo trình Tài chính quốc tế (giáo trình dùng cho sinh viên khối ngành kinh tế): Phần 2

  Phần ư cuốn giáo trình Tài chính quốc tế giới thiệu tới người đọc các nội dung: Quản trị nợ và tài sản ngắn hạn, quản trị nợ và tài sản dài hạn, hoạch định ngân sách vốn của công ty đa quốc gia. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   98 p stu 28/08/2022 11 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số