• Bài giảng Quản trị marketing: Chương 3 - Nguyễn Thị Phương Dung

  Bài giảng Quản trị marketing: Chương 3 - Nguyễn Thị Phương Dung

  Chương 3 giúp người học hiểu về "Phân tích môi trường Marketing". Nội dung trình bày cụ thể gồm có: Khái niệm, đặc điểm, ý nghĩa của việc phân tích môi trường marketing, Môi trường Marketing vĩ mô, Môi trường Marketing vi mô, Phân tích nội bộ doanh nghiệp, Sử dụng môi trường marketing trong phân tích SWOT.

   57 p stu 24/07/2022 12 0

 • Bài giảng Quản trị marketing: Chương 4 - Nguyễn Thị Phương Dung

  Bài giảng Quản trị marketing: Chương 4 - Nguyễn Thị Phương Dung

  Sau khi học xong chương này người học có thể hiểu về: Khái quát về thị trường NTD (KH cá nhân), Hành vi mua của khách hàng tổ chức, Các bước của quá trình quyết định mua của người tiêu dùng, Các nhân tố cơ bản ảnh hưởng đến hành vi của người tiêu dùng,...

   47 p stu 24/07/2022 11 0

 • Bài giảng Quản trị marketing: Chương 5 - Nguyễn Thị Phương Dung

  Bài giảng Quản trị marketing: Chương 5 - Nguyễn Thị Phương Dung

  Chương 5: Phân đoạn thị trường, lựa chọn thị trường mục tiêu và định vị thị trường STP, cùng nắm kiến thức trong chương này thông qua việc tìm hiểu các nội dung sau: Phân đoạn thị trường, Lựa chọn thị trường mục tiêu, Chiến lược khác biệt hóa và định vị.

   37 p stu 24/07/2022 10 0

 • Bài giảng Quản trị marketing: Chương 6 - Nguyễn Thị Phương Dung

  Bài giảng Quản trị marketing: Chương 6 - Nguyễn Thị Phương Dung

  Bài giảng Quản trị marketing: Chương 6 cung cấp cho người học các kiến thức: Sản phẩm, Quản trị thương hiệu, Chiến lược phát triển sản phẩm mới, Chiến lược marketing theo chu kỳ sống của sản phẩm, Cải tiến, loại bỏ sản phẩm, Các chỉ tiêu đo lường và đánh giá.

   46 p stu 24/07/2022 12 0

 • Bài giảng Quản trị marketing: Chương 7 - Nguyễn Thị Phương Dung

  Bài giảng Quản trị marketing: Chương 7 - Nguyễn Thị Phương Dung

  Nội dung Bài giảng Quản trị marketing: Chương 7 cung cấp cho người học các kiến thức: Xác định giá bán sản phẩm, Chiến lược giá và phân biệt giá, Các quyết định về thay đổi hay điều chỉnh giá.

   32 p stu 24/07/2022 11 0

 • Bài giảng Quản trị marketing: Chương 8 - Nguyễn Thị Phương Dung

  Bài giảng Quản trị marketing: Chương 8 - Nguyễn Thị Phương Dung

  Bài giảng Quản trị marketing: Chương 8 trình bày về "Quản trị kênh phân phối". Nội dung cụ thể của chương này gồm có: Bản chất và chức năng của hệ thống kênh phân phối, Cấu trúc và hoạt động của kênh phân phối, Tổ chức (xây dựng) kênh phân phối, Quản lý kênh phân phối, Quyết định phân phối hàng hóa vật chất, Các trung gian bán buôn và...

   51 p stu 24/07/2022 8 0

 • Bài giảng Quản trị marketing: Chương 9 - Nguyễn Thị Phương Dung

  Bài giảng Quản trị marketing: Chương 9 - Nguyễn Thị Phương Dung

  Chương 9 giúp người học hiểu về "Quản trị truyền thông marketing tích hợp (Integrated Marketing Communications - IMC)". Nội dung trình bày cụ thể gồm có: Bản chất của truyền thông marketing tích hợp, Các công cụ truyền thông marketing.

   41 p stu 24/07/2022 9 0

 • Bài giảng Thương mại điện tử căn bản: Chương 3 - PGS.TS.GVCC Nguyễn Anh Tuấn

  Bài giảng Thương mại điện tử căn bản: Chương 3 - PGS.TS.GVCC Nguyễn Anh Tuấn

  Cùng nắm kiến thức trong chương này thông qua việc tìm hiểu các nội dung sau: Vấn đề an ninh cho các hệ thống Thương mại điện tử, Các khía cạnh của an ninh Thương mại điện tử, Một số giải pháp công nghệ đảm bảo an ninh trong TMĐT, Chức năng chủ yếu của hệ thống bảo mật thông tin,...

   28 p stu 24/07/2022 9 0

 • Bài giảng Thương mại điện tử căn bản: Chương 6 - PGS.TS.GVCC Nguyễn Anh Tuấn

  Bài giảng Thương mại điện tử căn bản: Chương 6 - PGS.TS.GVCC Nguyễn Anh Tuấn

  Cùng nắm kiến thức trong chương này thông qua việc tìm hiểu các nội dung sau: Khái niệm thanh toán, Thanh toán truyền thống, Thanh toán điện tử, Lợi ích của thanh toán điện tử, Hạn chế của thanh toán điện tử, Các đối tác tham gia thanh toán điện tử.

   48 p stu 24/07/2022 9 0

 • Bài giảng Thương mại điện tử căn bản: Chương 2 - PGS.TS.GVCC Nguyễn Anh Tuấn

  Bài giảng Thương mại điện tử căn bản: Chương 2 - PGS.TS.GVCC Nguyễn Anh Tuấn

  Bài giảng Thương mại điện tử căn bản: Chương 2 giúp người học hiểu về "Cơ sở hạ tầng kinh tế-xã hội-pháp lý, hạ tầng mạng-công nghệ của Thương mại điện tử". Nội dung trình bày cụ thể gồm có: Cơ sở hạ tầng Kinh tế - Xã hội, Cơ sở hạ tầng pháp lý, Cơ sở hạ tầng mạng, Cơ sở hạ tầng công nghệ.

   47 p stu 24/07/2022 10 0

 • Bài giảng Thương mại điện tử căn bản: Chương 5 - PGS.TS.GVCC Nguyễn Anh Tuấn

  Bài giảng Thương mại điện tử căn bản: Chương 5 - PGS.TS.GVCC Nguyễn Anh Tuấn

  Chương 5 giúp người học hiểu về "Phương thức và mô hình kinh doanh TMĐT B2C, B2B". Nội dung trình bày cụ thể gồm có: Khái quát về phương thức, mô hình kinh doanh TMĐT, Thương mại điện tử B2C, Các loại khách hàng trực tuyến, Các hoạt động của mô hình TMĐT B2C, Dịch vụ khách hàng và quản trị khách hàng,..

   48 p stu 24/07/2022 11 0

 • Bài giảng Thương mại điện tử căn bản: Chương 4 - PGS.TS.GVCC Nguyễn Anh Tuấn

  Bài giảng Thương mại điện tử căn bản: Chương 4 - PGS.TS.GVCC Nguyễn Anh Tuấn

  Sau khi học xong chương này người học có thể hiểu về: Khái niệm và vai trò của sàn giao dịch TMĐT, Các đặc trưng cơ bản của sàn giao dịch TMĐT, Phân loại sàn giao dịch TMĐT, Lợi ích kinh doanh qua sàn GDTMĐT, Các phương thức giao dịch tại sàn GDTMĐT.

   41 p stu 24/07/2022 9 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số