• Ebook Quản trị kênh phân phối (2012): Phần 1

  Ebook Quản trị kênh phân phối (2012): Phần 1

  Cuốn sách Quản trị kênh phân phối gồm có 9 chương và được chia thành 2 phần. Phần 1 bao gồm 4 chương đầu với những nội dung cụ thể sau: Chương 1 tổng quan về kênh phân phối, chương 2 các thành viên của kênh, chương 3 hành vi trong kênh và môi trường hoạt động của các kênh phân phối; chương 4 chiến lược kênh phân phối. Mời các bạn cùng tham khảo.

   178 p stu 24/07/2022 27 1

 • Ebook Quản trị kênh phân phối (2012): Phần 2

  Ebook Quản trị kênh phân phối (2012): Phần 2

  Tiếp nối nội dung ở phần 1, phần 2 ebook Quản trị chiến lược kênh phân phối (2012) gồm có các chương sau: Xây dựng các kênh phân phối, quản lý kênh và thúc đẩy các thành viên kênh hoạt động, sử dụng marketing hỗn hợp trong quản lý kênh, phân phối hàng hóa hiện vật, đánh giá hoạt động của thành viên kênh. Mời các bạn cùng tham khảo.

   221 p stu 24/07/2022 28 1

 • Giáo trình Kinh tế vĩ mô (Tái bản lần thứ VI - Có sửa chữa bổ sung): Phần 1

  Giáo trình Kinh tế vĩ mô (Tái bản lần thứ VI - Có sửa chữa bổ sung): Phần 1

  Giáo trình Kinh tế vĩ mô (Tái bản lần thứ VI - Có sửa chữa bổ sung): Phần 1 cung cấp cho người đọc các nội dung: Khái quát về kinh tế vĩ mô; cách tính sản lượng quốc gia; lý thuyết xác định sản lượng cân bằng quốc gia; tổng cầu, chính sách tài khóa và chính sách ngoại thương; tiền tệ, ngân hàng và chính sách tiền tệ. Mời các bạn cùng tham...

   132 p stu 24/07/2022 18 0

 • Giáo trình Kinh tế vĩ mô (Tái bản lần thứ VI - Có sửa chữa bổ sung): Phần 2

  Giáo trình Kinh tế vĩ mô (Tái bản lần thứ VI - Có sửa chữa bổ sung): Phần 2

  Giáo trình Kinh tế vĩ mô (Tái bản lần thứ VI - Có sửa chữa bổ sung): Phần 2 cung cấp cho người đọc các nội dung: Mô hình IS-LM, mô hình tổng cung tổng cầu, lạm phát và thất nghiệp, phân tích vĩ mô trong nền kinh tế mở. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   114 p stu 24/07/2022 18 0

 • Ebook Hướng dẫn giải bài tập Toán Kinh tế: Phần 1

  Ebook Hướng dẫn giải bài tập Toán Kinh tế: Phần 1

  Cuốn sách Hướng dẫn giải bài tập Toán Kinh tế dùng làm tài liệu học tập, nghiên cứu cho sinh viên hệ chính quy, hệ tại chức và những thí sinh cần ôn luyện về toán kinh tế để dự tuyển hệ cao học kinh tế. Phần 1 của tài liệu gồm 3 chương đầu, trình bày về: cơ sở toán của quy hoạch tuyến tính; bài toán quy hoạch tuyến tính, phương pháp đơn...

   181 p stu 24/07/2022 17 0

 • Ebook Hướng dẫn giải bài tập Toán Kinh tế: Phần 2

  Ebook Hướng dẫn giải bài tập Toán Kinh tế: Phần 2

  Cuốn sách "Hướng dẫn giải bài tập Toán Kinh tế" dùng làm tài liệu học tập, nghiên cứu cho sinh viên hệ chính quy, hệ tại chức và những thí sinh cần ôn luyện về toán kinh tế để dự tuyển hệ cao học kinh tế. Phần 2 của tài liệu gồm 3 chương sau, trình bày về: bài toán vận tải; một số bài toán ứng dụng của quy hoạch động; một số mô hình...

   108 p stu 24/07/2022 15 0

 • Ebook Quan hệ kinh tế quốc tế: Phần 1

  Ebook Quan hệ kinh tế quốc tế: Phần 1

  Phần 1 cuốn sách "Quan hệ kinh tế quốc tế" trình bày các nội dung: Cơ sở khoa học của nghiên cứu quan hệ kinh tế quốc tế và tổng quan nền kinh tế thế giới, liên kết kinh tế quốc tế. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   248 p stu 24/07/2022 11 0

 • Ebook Quan hệ kinh tế quốc tế: Phần 2

  Ebook Quan hệ kinh tế quốc tế: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn sách "Quan hệ kinh tế quốc tế" trình bày các nội dung: Chính sách ngoại thương và mậu dịch quốc tế hàng hữu hình, thương mại dịch vụ, đầu tư quốc tế. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   309 p stu 24/07/2022 10 0

 • Bài giảng Marketing địa phương: Phần 1

  Bài giảng Marketing địa phương: Phần 1

  Phần 1 Bài giảng Marketing địa phương - ĐH Phạm Văn Đồng gồm nội dung 5 chương đầu tài liệu, trình bày Tổng quan về marketing địa phương, kế hoạch hóa chiến lược marketing địa phương, phân tích và đánh giá cơ hội marketing, phân đoạn thị trường và định vị địa phương, quá trình lựa chọn địa điểm đầu tư

   67 p stu 24/07/2022 11 0

 • Bài giảng Marketing địa phương: Phần 2

  Bài giảng Marketing địa phương: Phần 2

  Nối tiếp phần 1 Bài giảng Marketing địa phương: Phần 2 gồm 2 chương được trình bày như sau Các kỹ thuật marketing, Chức năng xúc tiến – Truyền thông thông tin, Dịch vụ cho nhà đầu tư, Thực hiện và phối hợp các hoạt động marketing. Mời các bạn cùng tham khảo!

   38 p stu 24/07/2022 9 0

 • Bài giảng Quản trị marketing: Chương 1 - Nguyễn Thị Phương Dung

  Bài giảng Quản trị marketing: Chương 1 - Nguyễn Thị Phương Dung

  Bài giảng Quản trị marketing: Chương 1 cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm về quản trị marketing. Các quan điểm quản trị marketing. Quá trình quản trị marketing. Quá trình cung ứng giá trị cho khách hàng và marketing quan hệ. Mời các bạn cùng tham khảo.

   57 p stu 24/07/2022 13 0

 • Bài giảng Quản trị marketing: Chương 2 - Nguyễn Thị Phương Dung

  Bài giảng Quản trị marketing: Chương 2 - Nguyễn Thị Phương Dung

  Chương 2 trình bày về "Phát triển các kế hoạch và chiến lược". Nội dung cụ thể của chương này gồm có: Quá trình lập kế hoạch chiến lược, Hoạch định chiến lược cấp doanh nghiệp và đơn vị trực thuộc, Vai trò trọng tâm của việc lập kế hoạch marketing,...

   123 p stu 24/07/2022 12 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số