• Bài giảng Nguyên lý marketing - Chương 3: Hệ thống thông tin và nghiên cứu marketing

  Bài giảng Nguyên lý marketing - Chương 3: Hệ thống thông tin và nghiên cứu marketing

  Bài giảng Nguyên lý marketing - Chương 3: Hệ thống thông tin và nghiên cứu marketing. Sau khi học xong chương này, học viên có thể: nhận thức căn bản về hệ thống thông tin marketing (MIS); hiểu rõ đặc điểm hoạt động nghiên cứu marketing, vai trò của nghiên cứu marketing đối với doanh nghiệp;... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!

   26 p stu 30/11/2022 1 0

 • Bài giảng Nguyên lý marketing - Chương 4: Hành vi khách hàng

  Bài giảng Nguyên lý marketing - Chương 4: Hành vi khách hàng

  Bài giảng Nguyên lý marketing - Chương 4: Hành vi khách hàng. Sau khi học xong chương này, học viên có thể: khái quát được các đặc điểm của thị trường người tiêu dùng, mô hình hành vi người tiêu dùng, nhận biết các yếu tố ảnh hưởng đến hành vi mua và quá trình quyết định mua của người tiêu dùng cá nhân;... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết...

   28 p stu 30/11/2022 1 0

 • Bài giảng Nguyên lý marketing - Chương 5: Chọn thị trường mục tiêu

  Bài giảng Nguyên lý marketing - Chương 5: Chọn thị trường mục tiêu

  Bài giảng Nguyên lý marketing - Chương 5: Chọn thị trường mục tiêu. Sau khi học xong chương này, học viên có thể: phân tích được khái niệm, tầm quan trọng khi chọn thị trường mục tiêu trong hoạt động marketing; phân tích quá trình chọn thị trường mục tiêu của doanh nghiệp và những hoạt động marketing hướng đến thị trường mục tiêu;... Mời các...

   36 p stu 30/11/2022 2 0

 • Bài giảng Nguyên lý marketing - Chương 6: Chiến lược sản phẩm

  Bài giảng Nguyên lý marketing - Chương 6: Chiến lược sản phẩm

  Bài giảng Nguyên lý marketing - Chương 6: Chiến lược sản phẩm. Sau khi học xong chương này, học viên có thể: làm rõ khái niệm sản phẩm trên quan điểm Marketing; phân tích vai trò của chiến lược sản phẩm trong hoạt động Marketing; phân tích nội dung chiến lược sản phẩm của doanh nghiệp;... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!

   44 p stu 30/11/2022 1 0

 • Bài giảng Nguyên lý marketing - Chương 7: Chiến lược giá

  Bài giảng Nguyên lý marketing - Chương 7: Chiến lược giá

  Bài giảng Nguyên lý marketing - Chương 7: Chiến lược giá. Sau khi học xong chương này, học viên có thể: trình bày được khái niệm về giá và chiến lược giá; diễn giải được các yếu tố ảnh hưởng đến các quyết định về giá; phân biệt ba phương pháp định giá và phân tích được một số chiến lược giá điển hình;... Mời các bạn cùng tham khảo...

   39 p stu 30/11/2022 2 0

 • Bài giảng Nguyên lý marketing - Chương 8: Chiến lược phân phối

  Bài giảng Nguyên lý marketing - Chương 8: Chiến lược phân phối

  Bài giảng Nguyên lý marketing - Chương 8: Chiến lược phân phối. Sau khi học xong chương này, học viên có thể: làm rõ bản chất của phân phối, kênh phân phối và chiến lược phân phối trong hoạt động marketing của doanh nghiệp; nắm được các quy trình thiết kế và quản trị kênh phân phối;... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!

   42 p stu 30/11/2022 2 0

 • Bài giảng Nguyên lý marketing - Chương 9: Chiến lược truyền thông marketing

  Bài giảng Nguyên lý marketing - Chương 9: Chiến lược truyền thông marketing

  Bài giảng Nguyên lý marketing - Chương 9: Chiến lược truyền thông marketing. Sau khi học xong chương này, học viên có thể: khái quát về chiến lược truyền thông - một công cụ thực hiện chức năng truyền thông trong hoạt động marketing của doanh nghiệp; tìm hiểu các công cụ chủ yếu của chiến lược truyền thông;... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội...

   51 p stu 30/11/2022 2 0

 • Bài giảng Nguyên lý marketing - Chương 10: Lập kế hoạch, tổ chức thực hiện và kiểm soát marketing

  Bài giảng Nguyên lý marketing - Chương 10: Lập kế hoạch, tổ chức thực hiện và kiểm soát marketing

  Bài giảng Nguyên lý marketing - Chương 10: Lập kế hoạch, tổ chức thực hiện và kiểm soát marketing. Sau khi học xong chương này, học viên có thể: mô tả được các hình thức tổ chức hoạt động marketing trong doanh nghiệp; giải thích được sự khác biệt giữa các hình thức tổ chức hoạt động marketing trong doanh nghiệp;... Mời các bạn cùng tham khảo chi...

   28 p stu 30/11/2022 2 0

 • Bài giảng Quản trị bán hàng (2020): Phần 1

  Bài giảng Quản trị bán hàng (2020): Phần 1

  "Bài giảng Quản trị bán hàng (2020): Phần 1" có nội dung trình bày tổng quan về hoạt động bán hàng và quản trị bán hàng; hoạt động bán hàng của doanh nghiệp; hoạt động quản trị bán hàng trong doanh nghiệp; xây dựng kế hoạch bán hàng; dự báo bán hàng; xây dựng mục tiêu bán hàng; xây dựng ngân sách bán hàng;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   69 p stu 25/10/2022 2 0

 • Bài giảng Quản trị bán hàng (2020): Phần 2

  Bài giảng Quản trị bán hàng (2020): Phần 2

  Nối tiếp phần 1, "Bài giảng Quản trị bán hàng (2020): Phần 2" tiếp tục trình bày những nội dung về tổ chức mạng lưới bán hàng trong doanh nghiệp; tổ chức lực lượng bán hàng của doanh nghiệp; kiểm soát hoạt động bán hàng; hỗ trợ bán hàng và chăm sóc khách hàng; ứng dụng Internet trong bán hàng và quản trị bán hàng; quản lý quan hệ khách hàng; bán...

   89 p stu 25/10/2022 2 0

 • Giáo trình Quản trị nhóm làm việc: Phần 1

  Giáo trình Quản trị nhóm làm việc: Phần 1

  Giáo trình "Quản trị nhóm làm việc" nhằm trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về nhóm làm việc và các hoạt động quản trị nhóm làm việc với các nội dung chủ yếu bao gồm: xây dựng nhóm làm việc, giao tiếp trong nhóm làm việc, lãnh đạo nhóm làm việc và đánh giá nhóm làm việc. Giáo trình được kết cấu thành 5 chương và chia làm 2 phần,...

   115 p stu 25/10/2022 3 0

 • Giáo trình Quản trị nhóm làm việc: Phần 2

  Giáo trình Quản trị nhóm làm việc: Phần 2

  Giáo trình "Quản trị nhóm làm việc" nhằm trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về nhóm làm việc và các hoạt động quản trị nhóm làm việc với các nội dung chủ yếu bao gồm: xây dựng nhóm làm việc, giao tiếp trong nhóm làm việc, lãnh đạo nhóm làm việc và đánh giá nhóm làm việc. Giáo trình được kết cấu thành 5 chương và chia làm 2 phần,...

   74 p stu 25/10/2022 3 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số