• Ebook Thực hành máy san: Phần 1

  Ebook Thực hành máy san: Phần 1

  Ebook Thực hành máy san: Phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Công dụng - phân loại cấu tạo chung và đặc tính kỹ thuật của máy san tự hành; Bảo dưỡng kỹ thuật; Sử dụng máy san;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   61 p stu 22/11/2023 2 0

 • Ebook Thực hành máy san: Phần 2

  Ebook Thực hành máy san: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần của ebook Thực hành máy san tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Kiểm định điều chỉnh dây đai quạt gió và máy phát điện; Những phương pháp thi công cơ bản bằng máy san tự hành; Một số hư hỏng thường gặp - nguyên nhân biện pháp khắc phục; Quy tắc an toàn khi sử dụng máy san tự hành. Mời các bạn cùng tham khảo để...

   50 p stu 22/11/2023 2 0

 • Ebook Tính toán thiết kế máy nâng chuyển: Phần 1

  Ebook Tính toán thiết kế máy nâng chuyển: Phần 1

  Ebook Tính toán thiết kế máy nâng chuyển: Phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Những thông số cơ bản của thiết bị nâng; Chế độ làm việc của thiết bị nâng; Cáp - ròng rọc - tang - palăng; Các thiết bị phanh hãm;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   65 p stu 22/11/2023 4 0

 • Ebook Tính toán thiết kế máy nâng chuyển: Phần 2

  Ebook Tính toán thiết kế máy nâng chuyển: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của tài liệu "Tính toán thiết kế máy nâng chuyển" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Cầu trục; Cấu tạo và cơ cấu thay đổi tầm với của cần trục tháp; Cấu tạo và ứng dụng của băng tải; Cấu tạo và phân loại vít tải. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   72 p stu 22/11/2023 2 0

 • Giáo trình Phân tích hoạt động kinh doanh: Phần 1 - TS. Trịnh Văn Sơn

  Giáo trình Phân tích hoạt động kinh doanh: Phần 1 - TS. Trịnh Văn Sơn

  Giáo trình Phân tích hoạt động kinh doanh: Phần 1 cung cấp cho người đọc những kiến thức như: Những cơ sở lý luận của phân tích hoạt động kinh doanh; phân tích năng lực sản xuất và kết quả kinh doanh của doanh nghiệp. Mời các bạn cùng tham khảo!

   106 p stu 22/11/2023 5 0

 • Giáo trình Phân tích hoạt động kinh doanh: Phần 2 - TS. Trịnh Văn Sơn

  Giáo trình Phân tích hoạt động kinh doanh: Phần 2 - TS. Trịnh Văn Sơn

  Tiếp nội dung phần 1, Giáo trình Phân tích hoạt động kinh doanh: Phần 2 cung cấp cho người đọc những kiến thức như: Phân tích tình hình tiêu thụ, lợi nhuận và lựa chọn phương án kinh doanh tối ưu; phân tích tình hình tài chính của doanh nghiệp. Mời các bạn cùng tham khảo!

   64 p stu 22/11/2023 2 0

 • Ebook Xúc tiến thương mại: Phần 2

  Ebook Xúc tiến thương mại: Phần 2

  Tiếp nội dung phần 1, Sách tham khảo "Xúc tiến thương mại" phần 2 cung cấp cho người đọc những kiến thức như: xây dựng mạng lưới cơ quan hỗ trợ xúc tiến thương mại; tiếp cận các thị trường toàn cầu và trở thành hãng kinh doanh quốc tế; thuận lợi hoá thương mại và thương mại điện tử;...Mời các bạn cùng tham khảo!

   201 p stu 21/11/2023 1 0

 • Ebook Xúc tiến thương mại: Phần 1

  Ebook Xúc tiến thương mại: Phần 1

  Sách tham khảo "Xúc tiến thương mại" phần 1 cung cấp cho người đọc những kiến thức như: Toàn cầu hoá và phát triển thương mại; tổ chức thương mại thế giới; các tiếp cận của khu vực đối với tự do hoá thương mại;...Mời các bạn cùng tham khảo!

   195 p stu 21/11/2023 1 0

 • Giáo trình Quản trị tài chính doanh nghiệp: Phần 1 - TS. Nguyễn Thu Thủy

  Giáo trình Quản trị tài chính doanh nghiệp: Phần 1 - TS. Nguyễn Thu Thủy

  Phần 1 của giáo trình Quản trị tài chính doanh nghiệp gồm những nội dung chính sau: Chương I - Giới thiệu chung về quản trị tài chính; Chương II - Các báo cáo tài chính doanh nghiệp; Chương III - Giá trị thời gian của tiền tệ; Chương IV - Quản trị đầu tư dài hạn của doanh nghiệp và hoạch định đầu tư;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   206 p stu 21/11/2023 5 0

 • Giáo trình Quản trị tài chính doanh nghiệp: Phần 2 - TS. Nguyễn Thu Thủy

  Giáo trình Quản trị tài chính doanh nghiệp: Phần 2 - TS. Nguyễn Thu Thủy

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của giáo trình Quản trị tài chính doanh nghiệp gồm những nội dung chính sau: Chương V - Các nguồn tài trợ dài hạn, cơ cấu vốn và chính sách cổ tức; Chương VI - Quản trị vốn lưu động và các nguồn tài trợ ngắn hạn; Chương VII - Tái cấu trúc doanh nghiệp - sáp nhập, mua lại, và giải thể;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   186 p stu 21/11/2023 5 0

 • Giáo trình Định giá xây dựng: Phần 2 - Nguyễn Thế Anh

  Giáo trình Định giá xây dựng: Phần 2 - Nguyễn Thế Anh

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 giáo trình "Định giá xây dựng" tiếp tục cung cấp tới người học nội dung chính về: lựa chọn nhà thầu trong hoạt động xây dựng; quản lý hợp đồng trong hoạt động xây dựng; thanh toán, quyết toán vốn đầu tư xây dựng công trình;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   111 p stu 21/11/2023 2 0

 • Giáo trình Định giá xây dựng: Phần 1 - Nguyễn Thế Anh

  Giáo trình Định giá xây dựng: Phần 1 - Nguyễn Thế Anh

  Giáo trình "Định giá xây dựng: Phần 1" cung cấp tới người học những nội dung kiến thức như: tổng quan về công tác định giá xây dựng; quản lý dự án đầu tư xây dựng theo quy định hiện hành; suất vốn đầu tư, chỉ số giá và độ dài thời gian xây dựng; sử dụng định mức và phương pháp xác định định mức, đơn giá xây dựng công trình;......

   206 p stu 21/11/2023 3 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số
getDocumentFilter3 p_strSchoolCode=stu