• Ebook Bài tập Toán cao cấp (Dành cho Kinh tế và Quản trị): Phần 1

  Ebook Bài tập Toán cao cấp (Dành cho Kinh tế và Quản trị): Phần 1

  Cuốn Bài tập Toán cao cấp (Dành cho Kinh tế và Quản trị) giúp các sinh viên nắm vững hơn một số kiến thức về ma trận, định thức, hệ phương trình tuyến tính,... biết cách vận dụng kiến thức đã học để giải các bài tập. Nội dung sách gồm có 8 chương và được chia thành 2 phần. Phần 1 bao gồm các bài tập về ma trận và định thức, hệ phương...

   167 p stu 28/06/2022 0 0

 • Ebook Bài tập Toán cao cấp (Dành cho Kinh tế và Quản trị): Phần 2

  Ebook Bài tập Toán cao cấp (Dành cho Kinh tế và Quản trị): Phần 2

  Bài tập Toán cao cấp (dùng cho các ngành Kinh tế - Quản trị): Phần 2 gồm có 4 chương như sau: Chương 5 tích phân, chương 6 hàm nhiều biến, chương 7 phương trình vi phân, chương 8 ứng dụng của giải tích trong kinh tế. Mời các bạn cùng tham khảo.

   110 p stu 28/06/2022 0 0

 • Ebook Đại số và hình học giải tích: Phần 1

  Ebook Đại số và hình học giải tích: Phần 1

  Cuốn sách "Đại số và hình học giải tích" được biên soạn theo chương trình toán cao cấp dành cho sinh viên các ngành Khoa học tự nhiên. Nội dung sách gồm có 6 chương và được chia thành 2 phần, phần 1 gồm có 4 chương với những kiến thức về tập hợp và quan hệ; số phức, đa thức, phân thức hữu tỉ; không gian véctơ; ma trận, định thức và hệ...

   107 p stu 28/06/2022 0 0

 • Ebook Đại số và hình học giải tích: Phần 2

  Ebook Đại số và hình học giải tích: Phần 2

  Ebook Đại số và hình học giải tích: Phần 2 gồm có 2 chương, cung cấp các kiến thức cơ bản về ánh xạ tuyến tính, dạng toàn phương và hình học giải tích. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm nội dung chi tiết.

   197 p stu 28/06/2022 0 0

 • Ebook Quản lý văn hóa nhà trường: Phần 1

  Ebook Quản lý văn hóa nhà trường: Phần 1

  Cuốn sách Quản lý văn hóa nhà trường được viết với mong muốn cung cấp cho các cán bộ quản lý, lãnh đạo nhà trường; học viên, nghiên cứu sinh chuyên ngành quản lý giáo dục và bạn đọc những kiến thức chung nhất về văn hóa nhà trường, đồng thời gợi mở những hướng tiếp cận nghiên cứu về văn hóa nhà trường nói chung và văn hóa nhà trường...

   99 p stu 28/06/2022 1 0

 • Ebook Quản lý văn hóa nhà trường: Phần 2

  Ebook Quản lý văn hóa nhà trường: Phần 2

  Nội dung cuốn sách tập trung vào khái quát các vấn đề lý luận cơ bản của văn hóa nhà trường và quản lý văn hóa nhà trường, trên cơ sở lý thuyết này, nhóm tác giả bước đầu tìm hiểu và đưa ra những đặc trưng cơ bản của văn hóa nhà trường ở Việt Nam nói chung và văn hóa nhà trường đại học nói riêng.

   89 p stu 28/06/2022 0 0

 • Ebook Tổ chức sự kiện: Phần 1

  Ebook Tổ chức sự kiện: Phần 1

  Ebook "Tổ chức sự kiện" nhằm khái quát những vấn đề lý luận và hệ thống hóa các hoạt động kỹ năng chuyên môn nghiệp vụ dùng để giảng dạy cho sinh viên. Phần 1 sẽ trình bày những nội dung về: Bản chất của tổ chức hoạt động sự kiện; Dự toán ngân sách và lập kế hoạch tổ chức sự kiện; Tổ chức và tính toán thời gian;... Mời các bạn...

   68 p stu 28/06/2022 0 0

 • Ebook Tổ chức sự kiện: Phần 2

  Ebook Tổ chức sự kiện: Phần 2

  Ebook "Tổ chức sự kiện" nhằm khái quát những vấn đề lý luận và hệ thống hóa các hoạt động kỹ năng chuyên môn nghiệp vụ dùng để giảng dạy cho sinh viên. Phần 2 sẽ tiếp tục trình bày những nội dung về: Danh sách khách mời; Địa điểm tổ chức sự kiện; Tổ chức đưa đón khách; Khách tới sự kiện; Thời tiết và những công việc có liên...

   98 p stu 28/06/2022 0 0

 • Ebook Ôn tập môn Tư tưởng Hồ Chí Minh (Hệ thống câu hỏi trắc nghiệm): Phần 1

  Ebook Ôn tập môn Tư tưởng Hồ Chí Minh (Hệ thống câu hỏi trắc nghiệm): Phần 1

  Ebook Ôn tập môn Tư tưởng Hồ Chí Minh (Hệ thống câu hỏi trắc nghiệm): Phần 1 giới thiệu tới người đọc các nội dung: Đối tượng, phương pháp nghiên cứu, cơ sở hình thành và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh; tư tưởng Hồ Chí minh về vấn đề dân tộc và cách mạng giải phóng dân tộc;.... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   103 p stu 28/06/2022 1 0

 • Ebook Ôn tập môn Tư tưởng Hồ Chí Minh (Hệ thống câu hỏi trắc nghiệm): Phần 2

  Ebook Ôn tập môn Tư tưởng Hồ Chí Minh (Hệ thống câu hỏi trắc nghiệm): Phần 2

  Ebook Ôn tập môn Tư tưởng Hồ Chí Minh (Hệ thống câu hỏi trắc nghiệm): Phần 2 giới thiệu tới người đọc các nội dung: Tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc và đoàn kết quốc tế, tư tưởng Hồ Chí Minh về dân chủ và xây dựng nhà nước của dân, do dân và vì dân; tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa, đạo đức và xây dựng con người...

   104 p stu 28/06/2022 0 0

 • Ebook Những trắc nghiệm tâm lý (Tập 1 - Những trắc nghiệm về trí tuệ): Phần 1

  Ebook Những trắc nghiệm tâm lý (Tập 1 - Những trắc nghiệm về trí tuệ): Phần 1

  Phần 1 cuốn sách "Những trắc nghiệm tâm lý (Tập 1 - Những trắc nghiệm về trí tuệ)" trình bày các nội dung: Test Denver; trắc nghiệm về hình lập phương xếp theo hình bậc thang; trắc nghiệm "Trí tuệ đa dạng" của Gille; trắc nghiệm trí tuệ của Wechsler; trắc nghiệm Wisc. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   115 p stu 28/06/2022 0 0

 • Ebook Những trắc nghiệm tâm lý (Tập 1 - Những trắc nghiệm về trí tuệ): Phần 2

  Ebook Những trắc nghiệm tâm lý (Tập 1 - Những trắc nghiệm về trí tuệ): Phần 2

  Phần 2 cuốn sách "Những trắc nghiệm tâm lý (Tập 1 - Những trắc nghiệm về trí tuệ)" trình bày các nội dung: Trắc nghiệm Wais; trắc nghiệm phức hợp Rey; trắc nghiệm khuôn hình tiếp diễn chuẩn (Test Raven); trắc nghiệm năng lực trí tuệ. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   145 p stu 28/06/2022 0 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số