Bộ sưu tập những tài liệu hay về Kỹ thuật công trình

Bộ sưu tập những tài liệu hay về Kỹ thuật công trình giúp cho sinh viên khoa kỹ thuật công trình tham khảo và học tập. Nội dung các tài liệu xoay quanh: Giao tiếp đồ họa kỹ thuật xây dựng, Luật đầu tư và xây dựng, Công nghệ bê tông xi măng, Cơ học đất, Dự toán xây dựng công trình, Sổ tay an toàn vệ sinh lao động trong xây dựng, Tự động hóa trong xây dựng, Vật liệu xây dựng, Công nghệ ván khuôn trượt Xây dựng nhà cao tầng...