Bộ sưu tập tài liệu hay về Công nghệ thực phẩm

Bộ sưu tập tổng hợp một số giáo trình hay để cho sinh viên ngành công nghệ thực phẩm tham khảo. Trong đó sẽ gồm nhiều tài liệu với nội dung như Công nghệ chế biến, phương thức bảo quản các loại thực phẩm, Làm thế nào để kiểm tra chất lượng thực phẩm và bảo đảm được vệ sinh an toàn thực phẩm.