Bộ sưu tập tài liệu Cơ khí hay

Bộ sưu tập này tập hợp một số giáo trình cơ khí hay dành cho sinh viên chuyên ngành cơ khí, cùng tham khảo bộ sưu tập giáo trình về cơ khí như: Giáo trình công nghệ uốn NC, Giáo trình công nghệ kim loại, Giáo trình kỹ thuật lò hơi, Giáo trình truyền động thủy lực và khí nén, Giáo trình thực hành cơ bản nghề tiện, Giáo trình kỹ thuật nguội cơ bản, Giáo trình công nghệ hàn MIG... để có kiến thức tổng hợp về chuyên ngành này.