Giáo trình Tự động hóa trong xây dựng - Đỗ Xuân Tùng

Giáo trình Tự động hóa trong xây dựng gồm 8 chương, là tài liệu giảng dạy và tham khảo cho các ngành cơ khí xây dựng, vật liệu xây dựng và kĩ thuật môi trường; cũng có ích cho cán bộ kĩ thuật có nhu cầu tìm hiểu về lĩnh vực điều khiển tự động.