• Giáo trình Phân tích hoạt động kinh doanh: Phần 1 - GS.TS. Bùi Xuân Phong

  Giáo trình Phân tích hoạt động kinh doanh: Phần 1 - GS.TS. Bùi Xuân Phong

  Giáo trình “Phân tích hoạt động kinh doanh" gồm 7 chương, đề cập đến toàn bộ những kiến thức về phân tích hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Giáo trình được chia thành 2 phần, phần 1 gồm có 4 chương, cung cấp cho người học những kiến thức như: Một số vấn đề chung về phân tích hoạt động kinh doanh, phân tích kết quả hoạt động kinh doanh,...

   126 p stu 28/09/2022 2 0

 • Giáo trình Phân tích hoạt động kinh doanh: Phần 2 - GS.TS. Bùi Xuân Phong

  Giáo trình Phân tích hoạt động kinh doanh: Phần 2 - GS.TS. Bùi Xuân Phong

  Giáo trình Phân tích hoạt động kinh doanh: Phần 2 goomfc ó 3 chương với những nội dung chính sau: Phân tích tình hình tài chính doanh nghiệp, phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh, quyết định phương án hoạt động kinh doanh trên cơ sở thông tin phân tích. Mời các bạn cùng tham khảo.

   200 p stu 28/09/2022 2 0

 • Giáo trình Kỹ thuật xung: Phần 2 - Nguyễn Việt Hùng, Nguyễn Đình Phú

  Giáo trình Kỹ thuật xung: Phần 2 - Nguyễn Việt Hùng, Nguyễn Đình Phú

  Giáo trình Kỹ thuật xung: Phần 2 gồm có các chương như sau: Chương 4 trình bày các mạch xén tín hiệu gồm có mạch xén nối tiếp, mạch xén song song, xén âm, xén dương, xén 2 mức độc lập, mạch xén thực tế và mạch xén dùng transistor. Chương 5 trình bày mạch kẹp hay còn gọi là mạch dơi tín hiệu, đặc biệt quan trọng là các mạch kẹp với tải là điện...

   109 p stu 28/09/2022 2 0

 • Giáo trình Kỹ thuật xung: Phần 1 - Nguyễn Việt Hùng, Nguyễn Đình Phú

  Giáo trình Kỹ thuật xung: Phần 1 - Nguyễn Việt Hùng, Nguyễn Đình Phú

  Giáo trình Kỹ thuật xung được biên soạn gồm có 6 chương và được chia thành 2 phần, phần 1 gồm 3 chương với những nội dung sau: Chương 1 giới thiệu về các dạng sóng, các hàm cơ bản thường dùng trong lĩnh vực điện, điện tử; chương 2 trình bày các mạch biến đổi tín hiệu bằng mạch RC, RL và RLC dùng phương pháp toán tử Laplace; Chương 3 trình bày...

   85 p stu 28/09/2022 2 0

 • Giáo trình Hướng dẫn thí nghiệm vật liệu xây dựng: Phần 1

  Giáo trình Hướng dẫn thí nghiệm vật liệu xây dựng: Phần 1

  Phần 1 cuốn giáo trình "Hướng dẫn thí nghiệm vật liệu xây dựng" giới thiệu tới người đọc các kiến thức: Các thí nghiệm về xi măng, các thí nghiệm về cốt liệu dùng cho bê tông xi măng. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   36 p stu 28/08/2022 9 0

 • Giáo trình Hướng dẫn thí nghiệm vật liệu xây dựng: Phần 2

  Giáo trình Hướng dẫn thí nghiệm vật liệu xây dựng: Phần 2

  Phần 2 cuốn giáo trình "Hướng dẫn thí nghiệm vật liệu xây dựng" giới thiệu tới người đọc các kiến thức: phân tích thành phần hạt cát - đá; tính toán cấp phối bê tông xi măng; phương pháp lấy mẫu, đúc bảo dưỡng mẫu và khoan lấy mẫu; xác định độ dẻo của hỗn hợp bê tông nặng; xác định cường độ chịu nén của bê tông năng theo phương...

   42 p stu 28/08/2022 8 0

 • Giáo trình An toàn điện: Phần 2

  Giáo trình An toàn điện: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn giáo trình An toàn điện cung cấp cho bạn đọc các kiến thức: Bảo vệ chống sét, các công cụ và quản lý an toàn điện, sơ cứu người bị điện giật. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   99 p stu 28/08/2022 7 0

 • Giáo trình An toàn điện: Phần 1

  Giáo trình An toàn điện: Phần 1

  Phần 1 cuốn giáo trình An toàn điện cung cấp cho bạn đọc các kiến thức: Các khái niệm cơ bản, phân tích dòng điện qua người, hệ thống nối đất, thiết bị đóng cắt và bảo vệ hạ áp, bảo vệ an toàn cho người, bảo vệ an toàn cho thiết bị. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   109 p stu 28/08/2022 5 0

 • Giáo trình Kỹ thuật bình trang điện tử: Phần 2

  Giáo trình Kỹ thuật bình trang điện tử: Phần 2

  Phần 1 cuốn giáo trình "Kỹ thuật bình trang điện tử" trình bày các nội dung: Bình trang với plug-in Quite Imposing của Acrobat; bình trang với ScenicSoft Preps; bình trang điện tử với SignaStation. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   95 p stu 28/08/2022 6 0

 • Giáo trình Kỹ thuật bình trang điện tử: Phần 1

  Giáo trình Kỹ thuật bình trang điện tử: Phần 1

  Phần 1 cuốn giáo trình "Kỹ thuật bình trang điện tử" trình bày các nội dung: Các khái niệm cơ bản, ảnh hưởng của giấy in và máy in; các vấn đề về bon và thành phẩm, lập kế hoạch bình trang, Poscript- Rip và lưu đồ làm việc, các phần mềm bình trang điện tử thông dụng. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   116 p stu 28/08/2022 6 0

 • Giáo trình Tâm lí học đại cương (In lần thứ sáu): Phần 1

  Giáo trình Tâm lí học đại cương (In lần thứ sáu): Phần 1

  Phần 1 cuốn sách giáo trình Tâm lí học đại cương giới thiệu tới người đọc các nội dung: Tâm lý học là một khoa học; hoạt động giao tiếp và sự hình thành, phát triển tâm lí; sự hình thành và phát triển tâm lí, ý thức. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   96 p stu 28/08/2022 6 0

 • Giáo trình Tâm lí học đại cương (In lần thứ sáu): Phần 2

  Giáo trình Tâm lí học đại cương (In lần thứ sáu): Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn giáo trình Tâm lí học đại cương cung cấp cho người học các kiến thức: Hoạt động nhận thức, tình cảm và ý chí, nhân cách và sự hình thành, phát triển nhân cách. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   149 p stu 28/08/2022 6 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số