• Thông tư số 200/2014/TT – BTC

    Thông tư số 200/2014/TT – BTC

    Ngày 22/12/2014 Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 200/2014/TT-BTC hướng dẫn Chế độ kế toán Doanh nghiệp. Thông tư này thay thế Chế độ kế toán Doanh nghiệp ban hành theo Quyết định số 15/2006/QĐ-BTC, Thông tư số 244/2009/TT-BTC. Mời các bạn cùng tham khảo.

     536 p stu 08/01/2022 41 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số