• Bài giảng Thiết kế và phát triển trò chơi máy tính: Bài 5 - Trương Xuân Nam

  Bài giảng Thiết kế và phát triển trò chơi máy tính: Bài 5 - Trương Xuân Nam

  Bài giảng Thiết kế và phát triển trò chơi máy tính: Bài 5 Game 2D đơn giản cung cấp cho người học những kiến thức như: Xây dựng kịch bản; Chuẩn bị tài nguyên; Thiết lập project và các thành phần; Xây dựng màn hình trò chơi; Xây dựng hành động cho nhân vật chính; Xây dựng hành động cho máy; Xử lý biến cố; Bổ sung các chi tiết khác. Mời các bạn...

   34 p stu 30/11/2022 0 0

 • Bài giảng Thiết kế và phát triển trò chơi máy tính: Bài 6 - Trương Xuân Nam

  Bài giảng Thiết kế và phát triển trò chơi máy tính: Bài 6 - Trương Xuân Nam

  Bài giảng Thiết kế và phát triển trò chơi máy tính: Bài 6 Clone game kinh điển Tetris cung cấp cho người học những kiến thức như: Gameplay; Chuẩn bị tài nguyên; Thiết lập project và các thành phần; Cấu trúc dữ liệu chính; Xử lý sự kiện; Các loại biến cố trong trò chơi; Các mở rộng nên xem xét. Mời các bạn cùng tham khảo!

   31 p stu 30/11/2022 0 0

 • Bài giảng Thiết kế và phát triển trò chơi máy tính: Bài 7 - Trương Xuân Nam

  Bài giảng Thiết kế và phát triển trò chơi máy tính: Bài 7 - Trương Xuân Nam

  Bài giảng Thiết kế và phát triển trò chơi máy tính: Bài 7 Unity networking cung cấp cho người học những kiến thức như: Multiplayer game; Multiplayer flow; Networking; Multiplayer game trong unity; Game Pong, phiên bản mạng. Mời các bạn cùng tham khảo!

   44 p stu 30/11/2022 0 0

 • Bài giảng Phát triển sản phẩm với Unity: Bài 4 - Nguyễn Thị Lan Anh

  Bài giảng Phát triển sản phẩm với Unity: Bài 4 - Nguyễn Thị Lan Anh

  Bài giảng Phát triển sản phẩm với Unity: Bài 4 Animation unity, với mục tiêu bài học là mô tả được tính năng của Animation trong Unity; Thực hiện được việc tạo chuyển động cho một đối tượng trong Unity; Bảo đảm an toàn cho người và thiết bị trong quá trình thực hành.

   9 p stu 30/11/2022 0 0

 • Bài giảng Phát triển sản phẩm với Unity: Bài 1 - Nguyễn Thị Lan Anh

  Bài giảng Phát triển sản phẩm với Unity: Bài 1 - Nguyễn Thị Lan Anh

  Bài giảng Phát triển sản phẩm với Unity: Bài 1 Tổng quan unity 3D, với mục tiêu bài học là mô tả được các thể loại game; Trình bày khái niệm về game engine; trình bày được ưu điểm của Unity 3D; tải và cài đặt được phần mềm Unity 3D; bảo đảm an toàn cho người và thiết bị trong quá trình thực hành.

   16 p stu 30/11/2022 0 0

 • Bài giảng Phát triển sản phẩm với Unity: Bài 3 - Nguyễn Thị Lan Anh

  Bài giảng Phát triển sản phẩm với Unity: Bài 3 - Nguyễn Thị Lan Anh

  Bài giảng Phát triển sản phẩm với Unity: Bài 3 Lập trình trên Unity, cung cấp cho người học những kiến thức như: Lập trình chuyển động (hướng dẫn các hàm liên quan tới chuyển động, translate, velocity, addforce …); Xử lý va chạm đối tượng; Tạo đối tượng cha, đối tượng con (giải thích Position, locaposition), cách lấy đối tượng con trong cha.

   25 p stu 30/11/2022 0 0

 • Bài giảng Phát triển sản phẩm với Unity: Bài 2 - Nguyễn Thị Lan Anh

  Bài giảng Phát triển sản phẩm với Unity: Bài 2 - Nguyễn Thị Lan Anh

  Bài giảng Phát triển sản phẩm với Unity: Bài 2 Giao diện và các đối tượng unity, cung cấp cho người học những kiến thức như: Làm quen với giao diện Unity; Các đối tượng thường dùng; Cách thức điều chỉnh và sử dụng camera. Mời các bạn cùng tham khảo!

   8 p stu 30/11/2022 0 0

 • Bài giảng Phát triển sản phẩm với Unity: Bài 5 - Nguyễn Thị Lan Anh

  Bài giảng Phát triển sản phẩm với Unity: Bài 5 - Nguyễn Thị Lan Anh

  Bài giảng Phát triển sản phẩm với Unity: Bài 5 Thiết kế game 2D, với mục tiêu bài học là mô tả được quy trình thiết kế Game cơ bản; Thiết kế được Game 2D hoàn chỉnh với đầy đủ chức năng theo yêu cầu; Thể hiện tính tư duy, sáng tạo trong sản phẩm.

   15 p stu 30/11/2022 0 0

 • Bài giảng Phát triển sản phẩm với Unity: Bài 6 - Nguyễn Thị Lan Anh

  Bài giảng Phát triển sản phẩm với Unity: Bài 6 - Nguyễn Thị Lan Anh

  Bài giảng Phát triển sản phẩm với Unity: Bài 6 Biên dịch và đóng gói game, với mục tiêu bài học là trình bày được các bước biên dịch và đóng gói Game; Thực hiện biên dịch được Game ra Android và IOS; Bảo đảm an toàn cho người và thiết bị trong quá trình thực hành.

   7 p stu 30/11/2022 0 0

 • Bài giảng Ứng dụng tin học trong thiết kế - Chương 2: Một số lệnh tạo khối trong feature

  Bài giảng Ứng dụng tin học trong thiết kế - Chương 2: Một số lệnh tạo khối trong feature

  Bài giảng Ứng dụng tin học trong thiết kế - Chương 2: Một số lệnh tạo khối trong feature, cung cấp cho người học những kiến thức như: Chọn mặt tốt nhất để vẽ phác; Chọn mặt phẳng phác thảo thích hợp; Tính năng Extrude Cut; Tạo lỗ bằng lệnh Hole Wizard; Bo cung trên khối rắn. Mời các bạn cùng tham khảo!

   61 p stu 30/11/2022 0 0

 • Bài giảng Ứng dụng tin học trong thiết kế - Chương 1: Cơ bản về thiết kế và phát triển sản phẩm

  Bài giảng Ứng dụng tin học trong thiết kế - Chương 1: Cơ bản về thiết kế và phát triển sản phẩm

  Bài giảng Ứng dụng tin học trong thiết kế - Chương 1: Cơ bản về thiết kế và phát triển sản phẩm cung cấp cho người học những kiến thức như: Thiết kế và phát triển sản phẩm là gì; giới thiệu một số phần mềm thiết kế cơ khí; một số sản phẩm cơ khí do khoa chế tạo; cơ bản về phần mềm solidwork. Mời các bạn cùng tham khảo!

   52 p stu 30/11/2022 0 0

 • Bài giảng Ứng dụng tin học trong thiết kế - Chương 3: Bản vẽ lắp assembly modeling

  Bài giảng Ứng dụng tin học trong thiết kế - Chương 3: Bản vẽ lắp assembly modeling

  Bài giảng Ứng dụng tin học trong thiết kế - Chương 3: Bản vẽ lắp assembly modeling, cung cấp cho người học những kiến thức như: Chèn chi tiết vào môi trường assembly; Thiết lập các mối liên kế giữa các chi tiết với nhau; Tính năng quản lý thiết kế; Sử dụng chi chức năng cấu hình chi tiết trong bản vẽ lắp. Mời các bạn cùng tham khảo!

   57 p stu 30/11/2022 0 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số