• Ebook Interiors: An Introduction - Part 2

  Ebook Interiors: An Introduction - Part 2

  The followings will be discussed in "Interiors: An Introduction - Part 2": Furniture selection; architectural detail; floor materials and coverings; art and accessories; historic influences in design.

   284 p stu 10/02/2022 46 1

 • Ebook Hướng dẫn sử dụng SolidWorks trong thiết kế 3 chiều: Phần 1

  Ebook Hướng dẫn sử dụng SolidWorks trong thiết kế 3 chiều: Phần 1

  Ebook Hướng dẫn sử dụng SolidWorks trong thiết kế 3 chiều: Phần 1 trình bày tới người đọc các kiến thức: Môi trường làm việc, thanh công cụ Sketch Tools, giới thiệu chức năng các công cụ tiện ích trong thiết kế 3D, công cụ Extrude, Mirror, Pattern, Chamfer, Fillet, Hole, Shell. Mời các bạn cùng tham khảo.

   78 p stu 10/02/2022 42 1

 • Ebook Hướng dẫn sử dụng SolidWorks trong thiết kế 3 chiều: Phần 2

  Ebook Hướng dẫn sử dụng SolidWorks trong thiết kế 3 chiều: Phần 2

  Ebook Hướng dẫn sử dụng SolidWorks trong thiết kế 3 chiều: Phần 2 giới thiệu tới người đọc các nội dung: Sử dụng công cụ Revolve, SWeep, Loft; công cụ Linear Patterns, Circular Pattern; tạo tấm Sheet metal; bản vẽ lắp; bản vẽ kỹ thuật, ví dụ tạo khuôn đúc. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   103 p stu 10/02/2022 45 1

 • Ebook Lịch sử hội họa: Phần 1

  Ebook Lịch sử hội họa: Phần 1

  Ebook Lịch sử hội họa: Phần 1 gồm có những nội dung chính sau: Nền hội họa trước Giotto, nền hội họa Gô Tích, thời Phục Hưng ở Ý, phong trào Phục Hưng ở Bắc Âu, trường pháo dị điển và Rococo. Mời các bạn cùng tham khảo.

   212 p stu 10/02/2022 14 0

 • Ebook Lịch sử hội họa: Phần 2

  Ebook Lịch sử hội họa: Phần 2

  Ebook Lịch sử hội họa: Phần 2 gồm có những nội dung chính sau: Trường phái dị điển và Rococo, trường phái tân cổ điển và trường phái lãng mạn, thời kỳ ấn tượng, thời kỳ hậu ấn tượng, thế kỷ 20. Mời các bạn cùng tham khảo.

   218 p stu 10/02/2022 13 0

 • Giáo trình Lý thuyết quy hoạch kiến trúc: Phần 1

  Giáo trình Lý thuyết quy hoạch kiến trúc: Phần 1

  Giáo trình Lý thuyết quy hoạch kiến trúc: Phần 1 gồm có những nội dung chính sau: Chương 1 khái quát đô thị và công tác quy hoạch đô thị; chương 2 quá trình hình thành và phát triển đô thị; chương 3 đô thị hóa và hệ quả của đô thị hóa; chương 4 các lý luận quy hoạch xây dựng đô thị hiện đại; chương 5 đối tượng và mục tiêu; chương 6 nội...

   177 p stu 10/02/2022 37 1

 • Giáo trình Lý thuyết quy hoạch kiến trúc: Phần 2

  Giáo trình Lý thuyết quy hoạch kiến trúc: Phần 2

  Giáo trình Lý thuyết quy hoạch kiến trúc: Phần 2 gồm có những nội dung chính sau: Chương 8 quy hoạch xây dựng hệ thống giao thông và hạ tầng kỹ thuật đô thị; chương 9 quy hoạch xây dựng khu trung tâm đô thị và hệ thống trung tâm dịch vụ công cộng đô thị; chương 10 quy hoạch khu công nghiệp và kho tàng đô thị; chương 11 quy hoạch xây dựng hệ thống...

   174 p stu 10/02/2022 33 1

 • Ebook Khác biêt hay là chết: Phần 1

  Ebook Khác biêt hay là chết: Phần 1

  Ebook Khác biêt hay là chết: Phần 1 gồm có những chương nội dung chính sau: Chương 1 đế chế của sự lựa chọn, chương 2 dù điều gì đã xẩy ra cho đề nghị bán độc quyền (USP), chương 3 tái tạo lại đề nghị bán độc quyền, chương 4 khách hàng/chất lượng hiếm khi là những ý tưởng khác biệt hoá, chương 5 sáng tạo không phải là một ý tưởng để...

   82 p stu 10/02/2022 13 0

 • Ebook Khác biêt hay là chết: Phần 2

  Ebook Khác biêt hay là chết: Phần 2

  Ebook Khác biêt hay là chết: Phần 2 gồm có những nội dung chính sau: Chương 12 tính dẫn đầu là một cách khác biệt hóa, chương 13 kế thừa là một ý tưởng khác biệt, chương 14 sản phẩm đặc biệt là một ý tưởng khác biệt hóa, chương 15 được ưa chuộng là một ý tưởng khác biệt hóa, chương 16 làm sao để một sản phẩm là một ý tưởng khác...

   74 p stu 10/02/2022 11 0

 • Ebook Phong thủy thực vật: Phần 1

  Ebook Phong thủy thực vật: Phần 1

  Phong thủy thực vật có thể coi là cuốn từ điển bách khoa về các loài thực vật với đầy đủ các thuộc tính, ứng dụng của chúng cũng như mối tương quan giữa thực vật với những đối tượng cụ thể. Thông qua những kiến thức trong cuốn sách, bạn đọc có thể hiểu thêm về cách bài trí cây xanh trong và ngoài các kiến trúc, đó cũng là cơ sở khoa...

   194 p stu 10/02/2022 17 1

 • Ebook Phong thủy thực vật: Phần 2

  Ebook Phong thủy thực vật: Phần 2

  Ebook Phong thủy thực vật: Phần 2 cung cấp cho bạn đọc những kiến thức về ứng dụng thực tiễn của binh pháp lý thị sắc vào cải tạo môi trường. Một số chủ đề trong phần này gồm có: Thực tiễn "hóa huy" và thay đổi (cải tạo) môi trường nhờ vào thực vật theo "Binh pháp lý thị lục sắc", thực tiễn phủ xanh lâm nghiệp 40 năm qua của "Binh pháp...

   129 p stu 10/02/2022 16 1

 • Ebook Architects' Data (Third Edition): Part 1

  Ebook Architects' Data (Third Edition): Part 1

  This book provides architects and designers with a concise source of the core information needed to form a framework for the detailed planning of any building project. The followings will be discussed in part 1 of ebook Architects' Data (Third Edition): Basics, design process, building components, residential buildings, accommodation, education and research, cultural venues, administration and offices, retail, industry and trade, religious...

   303 p stu 10/02/2022 22 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số