• Ebook Lịch sử xây dựng đô thị cổ đại và trung đại phương Tây: Phần 1

  Ebook Lịch sử xây dựng đô thị cổ đại và trung đại phương Tây: Phần 1

  Cuốn sách Lịch sử xây dựng đô thị cổ đại và trung đại phương Tây được biên soạn tập trung chủ yếu vào vấn đề hình thái học đô thị nhằm xác định các dạng cấu trúc đô thị, các hình thái không gian kiến trúc đô thị phổ biến của từng giai đoạn lịch sử cùng những quy luật phát triển của chúng. Cuốn sách gồm có 6 chương và được chia...

   154 p stu 30/11/2022 7 0

 • Ebook Lịch sử xây dựng đô thị cổ đại và trung đại phương Tây: Phần 2

  Ebook Lịch sử xây dựng đô thị cổ đại và trung đại phương Tây: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn sách Lịch sử xây dựng đô thị cổ đại và trung đại phương Tây gồm có 3 chương với những nội dung chính như sau: Chương 4: Đô thị thời kỳ Phục Hưng; Chương 5: Đô thị thời kỳ Barocco; Chương 6: Đô thị tại một số nước thuộc địa của châu Âu thế kỷ XVI, XVII, XVIII. Mời các bạn cùng tham khảo để biết...

   144 p stu 30/11/2022 4 0

 • Ebook Kiến trúc cổ Trung Quốc: Phần 1

  Ebook Kiến trúc cổ Trung Quốc: Phần 1

  Cuốn sách “Kiến trúc cổ Trung Quốc” được biên soạn để phục vụ các kiến trúc sư và cả sinh viên các trường đại học kiến trúc trong việc học tập môn lịch sử kiến trúc phương Đông và kiến trúc Việt Nam về nghiên cứu kiến trúc cổ Việt Nam và nền kiến trúc Trung Quốc. Nội dung cuốn sách gồm có 5 chương và được chia thành 2 phần, phần 1...

   70 p stu 30/11/2022 5 0

 • Ebook Kiến trúc cổ Trung Quốc: Phần 2

  Ebook Kiến trúc cổ Trung Quốc: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn sách Kiến trúc cổ Trung Quốc gồm có 3 chương với những nội dung chính sau: Chương 3 - Kiến trúc cung điện và lăng mộ, chương 4 - kiến trúc tín ngưỡng và tôn giáo, chương 5 - kiến trúc nhà ở. Mời các bạn cùng tham khảo.

   96 p stu 30/11/2022 4 0

 • Ebook Kiến trúc phương Tây thời kỳ cổ đại: Phần 1

  Ebook Kiến trúc phương Tây thời kỳ cổ đại: Phần 1

  Cuốn sách Kiến trúc phương Tây thời kỳ cổ đại giới thiệu 5 nền kiến trúc cổ đại Phương Tây như: Ai Cập, Lưỡng Hà, Ba Tư, Hy Lạp và La Mã. Nội dung sách gồm có 6 chương và được chia thành 2 phần, phần 1 gồm các chương: Chương 1 Kiến trúc thời kỳ tiền sử (2000 trước công lịch - 1300 sau công lịch), chương 2 kiến trúc Ai Cập cổ đại (3000...

   49 p stu 30/11/2022 4 0

 • Ebook Kiến trúc phương Tây thời kỳ cổ đại: Phần 2

  Ebook Kiến trúc phương Tây thời kỳ cổ đại: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn Kiến trúc phương Tây thời kỳ cổ đại cung cấp cho bạn đọc những kiến thức cơ bản về kiến trúc Hy Lạp cổ đại (3000 - 30 trước công lịch) và kiến trúc La Mã cổ đại (500 trước công lịch - 330 sau công lịch). Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm nội dung chi tiết.

   63 p stu 30/11/2022 4 0

 • Ebook Hợp tuyển thiết kế đô thị: Phần 1

  Ebook Hợp tuyển thiết kế đô thị: Phần 1

  Cuốn sách Tuyển tập thiết kế đô thị này bao gồm những bài viết của các tác giả Trần Lan Anh, Nguyễn Trúc Anh, Đỗ Đức Viêm, Trương Văn Quảng, Trương Trung Kiên, Hồ Viết Vinh, Đặng Thái Hoàng, Phạm Thúy Loan, Huỳnh Đăng Hy...về vấn đề thiết kế đô thị ở Việt Nam từ trước đến nay. Cuốn sách được chia thành 2 phần ebook, mời các bạn cùng tham...

   56 p stu 30/11/2022 11 0

 • Ebook Hợp tuyển thiết kế đô thị: Phần 2

  Ebook Hợp tuyển thiết kế đô thị: Phần 2

  Cuốn Tuyển tập thiết kế đô thị: Phần 2 gồm có một số bài viết sau: Urban design - lĩnh vực mà giới kiến trúc và các nhà quản lý đô thị Việt Nam đang quan tâm; Thiết kế đô thị - Một số vấn đề cần trao đổi; Thiết kế đô thị trong quá trình quy hoạch xây dựng tại Mỹ; Thiết kế đô thị - Lý luận và thực tiễn ở nước ta trong giai đoạn...

   60 p stu 30/11/2022 2 0

 • Bài giảng Thiết kế và phát triển trò chơi máy tính: Bài 1 - Trương Xuân Nam

  Bài giảng Thiết kế và phát triển trò chơi máy tính: Bài 1 - Trương Xuân Nam

  Bài giảng Thiết kế và phát triển trò chơi máy tính: Bài 1 Giới thiệu môn học cung cấp cho người học những kiến thức như: Giới thiệu môn học; Trước khi bắt đầu: hiểu đúng về game; Vòng đời của phát triển game; Chia nhóm và thảo luận. Mời các bạn cùng tham khảo!

   31 p stu 30/11/2022 2 0

 • Bài giảng Thiết kế và phát triển trò chơi máy tính: Bài 2 - Trương Xuân Nam

  Bài giảng Thiết kế và phát triển trò chơi máy tính: Bài 2 - Trương Xuân Nam

  Bài giảng Thiết kế và phát triển trò chơi máy tính: Bài 2 Ngành công nghiệp trò chơi điện tử cung cấp cho người học những kiến thức như: Lịch sử phát triển của trò chơi điện tử; Các vị trí trong một nhóm phát triển game; Tài liệu thiết kế. Mời các bạn cùng tham khảo!

   39 p stu 30/11/2022 2 0

 • Bài giảng Thiết kế và phát triển trò chơi máy tính: Bài 3 - Trương Xuân Nam

  Bài giảng Thiết kế và phát triển trò chơi máy tính: Bài 3 - Trương Xuân Nam

  Bài giảng Thiết kế và phát triển trò chơi máy tính: Bài 3 Làm quen với Unity cung cấp cho người học những kiến thức như: Giới thiệu về unity; Cài đặt unity; Bắt đầu một project unity; Giao diện của unity; Các khái niệm cơ bản của unity; Kiến trúc engine unity; Thử một project đơn giản. Mời các bạn cùng tham khảo!

   49 p stu 30/11/2022 2 0

 • Bài giảng Thiết kế và phát triển trò chơi máy tính: Bài 4 - Trương Xuân Nam

  Bài giảng Thiết kế và phát triển trò chơi máy tính: Bài 4 - Trương Xuân Nam

  Bài giảng Thiết kế và phát triển trò chơi máy tính: Bài 4 GameObject trong Unity cung cấp cho người học những kiến thức như: GameObject; C# Script; Làm việc với màn hình console; Viết mã tìm hiểu về vòng đời của GameObject. Mời các bạn cùng tham khảo!

   25 p stu 30/11/2022 2 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số