• Bài giảng Phân tích, thiết kế hệ thống thương mại điện tử: Phần 1

  Bài giảng Phân tích, thiết kế hệ thống thương mại điện tử: Phần 1

  "Bài giảng Phân tích, thiết kế hệ thống thương mại điện tử: Phần 1" có nội dung trình bày tổng quan về hệ thống thương mại điện tử; các thành phần cơ bản của hệ thống thương mại điện tử; nguyên tắc phát triển hệ thống thương mại điện tử; cơ sở tiến hành phân tích và thiết kế hệ thống thương mại điện tử; lập dự án phát triển...

   67 p stu 25/10/2022 2 0

 • Bài giảng Phân tích, thiết kế hệ thống thương mại điện tử: Phần 2

  Bài giảng Phân tích, thiết kế hệ thống thương mại điện tử: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, "Bài giảng Phân tích, thiết kế hệ thống thương mại điện tử: Phần 2" tiếp tục trình bày những nội dung về phân tích hệ thống thương mại điện tử; hệ thống hóa phân tích; thiết kế tổng thể hệ thống thương mại điện tử; nội dung thiết kế tổng thể hệ thống thương mại điện tử; thiết kế chi tiết hệ thống thương mại...

   85 p stu 25/10/2022 2 0

 • Bài giảng Ngôn ngữ lập trình Java: Phần 1 - TS. Vũ Hữu Tiến

  Bài giảng Ngôn ngữ lập trình Java: Phần 1 - TS. Vũ Hữu Tiến

  Bài giảng Ngôn ngữ lập trình Java: Phần 1 cung cấp cho người học những kiến thức như: Tổng quan về lập trình hướng đối tượng và ngôn ngữ lập trình java; lớp và đối tượng trong java; tính kế thừa và đa hình trong java. Mời các bạn cùng tham khảo!

   66 p stu 25/10/2022 3 0

 • Bài giảng Ngôn ngữ lập trình Java: Phần 2 - TS. Vũ Hữu Tiến

  Bài giảng Ngôn ngữ lập trình Java: Phần 2 - TS. Vũ Hữu Tiến

  Tiếp nội dung phần 1, Bài giảng Ngôn ngữ lập trình Java: Phần 2 cung cấp cho người học những kiến thức như: Xử lý nhập/xuất trong; xử lý ngoại lệ trong java; lập trình đa luồng; lập trình giao diện trong java. Mời các bạn cùng tham khảo!

   65 p stu 25/10/2022 2 0

 • Bài giảng Tổng quan biên tập Web: Phần 1

  Bài giảng Tổng quan biên tập Web: Phần 1

  "Bài giảng Tổng quan biên tập Web: Phần 1" cung cấp cho học viên những kiến thức về quy trình phát triển website; các nguyên tắc trong thiết kế đảm bảo khả năng sử dụng website; tổ chức thông tin website; các yếu tố then chốt tổ chức thông tin trên web; cấu trúc trang web; các chức năng duyệt web;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   42 p stu 25/10/2022 3 0

 • Bài giảng Tổng quan biên tập Web: Phần 2

  Bài giảng Tổng quan biên tập Web: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, "Bài giảng Tổng quan biên tập Web: Phần 2" tiếp tục cung cấp cho học viên những kiến thức về biên tập web cho điều hướng và tìm đường; hỗ trợ người dùng tìm kiếm web; biên tập giao diện; quy tắc thiết kế giao diện; cấu trúc website; kết cấu dữ liệu web; đánh giá website; một số công cụ đánh giá website; xây dựng kế hoạch...

   46 p stu 25/10/2022 1 0

 • Ebook Các chương trình mẫu .NET: Phần 1

  Ebook Các chương trình mẫu .NET: Phần 1

  Cuốn "Các chương trình mẫu .NET" giới thiệu tới người đọc các kiến thức về windows forms, security, kết hợp nhiều phần, file, web development, web services, các chủ đề cao cấp, xử lý dữ liệu. Sách gồm có 10 chủ đề lớn, phần 1 ebook sau đây gồm có các nội dung sau: Windows form, security, kết hợp nhiều phần, file, web development, web services, language. Mời các...

   361 p stu 28/09/2022 153 0

 • Ebook Các chương trình mẫu .NET: Phần 2

  Ebook Các chương trình mẫu .NET: Phần 2

  Nối tiếp các nội dung phần 1, phần 2 cuốn "Các chương trình mẫu .NET" gồm có những nội dung chính sau: Các chủ đề cao cấp, xử lý dữ liệu, Microsoft .Net framework. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

   542 p stu 28/09/2022 96 0

 • Thực hành Toán rời rạc - Chương 3 Phép đếm

  Thực hành Toán rời rạc - Chương 3 Phép đếm

  Thực hành Toán rời rạc - Chương 3: Cơ sở logic và tập hợp. Chương này cung cấp cho học viên những nội dung về: các nguyên lý cộng, nhân, bù trừ; lý thuyết tập hợp với kiểu dữ liệu list trong Python; bài toán ứng dụng 1 - xây dựng danh sách tour địa điểm du lịch tại TP.HCM; nguyên lý chuồng bồ câu;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   16 p stu 28/08/2022 8 0

 • Thực hành Toán rời rạc - Chương 1: Cơ sở logic và tập hợp

  Thực hành Toán rời rạc - Chương 1: Cơ sở logic và tập hợp

  Thực hành Toán rời rạc - Chương 1: Cơ sở logic và tập hợp. Chương này cung cấp cho học viên những nội dung về: các phép toán luận lý trong Python; dữ liệu dạng tập hợp trong Python: Set; dữ liệu dạng tập hợp trong Sympy: FiniteSet;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   25 p stu 28/08/2022 12 0

 • Thực hành Toán rời rạc - Chương 2: Ánh xạ và quy nạp toán học

  Thực hành Toán rời rạc - Chương 2: Ánh xạ và quy nạp toán học

  Thực hành Toán rời rạc - Chương 2: Ánh xạ và quy nạp toán học. Chương này cung cấp cho học viên những nội dung về: ôn luyện kiến thức cơ bản Python; ánh xạ và hàm hợp; quy nạp toán học và xây dựng hàm đệ quy trong Python;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   14 p stu 28/08/2022 9 0

 • Thực hành Toán rời rạc - Chương 4: Phép đếm – hoán vị, tổ hợp và chỉnh hợp

  Thực hành Toán rời rạc - Chương 4: Phép đếm – hoán vị, tổ hợp và chỉnh hợp

  Thực hành Toán rời rạc - Chương 4: Phép đếm – hoán vị, tổ hợp và chỉnh hợp. Chương này cung cấp cho học viên những nội dung về: hoán vị, tổ hợp và chỉnh hợp; sử dụng thư viện itertools với các phép toán hỗ trợ xử lý về tổ hợp; ôn luyện cơ bản về Python: Hàm ngẫu nhiên toán học và lặp trong Python; tập phủ trùm tối thiểu (Set Cover...

   16 p stu 28/08/2022 8 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số