• Bài giảng Đồ họa máy tính

  Bài giảng Đồ họa máy tính

  Bài giảng Đồ họa máy tính cung cấp cho sinh viên kiến thức và rèn luyện kỹ năng lập trình đồ họa máy tính đồ họa máy tính, các phương pháp dựng hình, xử lý hình ảnh cơ bản trong đồ họa. Bài giảng gồm có 6 chương, mời các bạn cùng tham khảo.

   54 p stu 21/03/2022 32 1

 • Bài giảng Hệ chuyên gia

  Bài giảng Hệ chuyên gia

  Nội dung bài giảng Hệ chuyên gia gồm có 6 chương như sau: Chương I - Hệ chuyên gia, chương trình ứng dụng; Chương II - Biểu diễn tri thức; Chương III - Các kỹ thuật suy diễn và lập luận; Chương IV - Hệ hỗ trợ quyết định; Chương V - Máy học; Chương VI - Logic mờ và lập luận xấp xỉ. Mời các bạn cùng tham khảo.

   71 p stu 21/03/2022 33 2

 • Bài giảng Lập trình hướng đối tượng và C++

  Bài giảng Lập trình hướng đối tượng và C++

  Bài giảng Lập trình hướng đối tượng và C++ cung cấp kiến thức của phương pháp lập trình hướng đối tượng và rèn luyện kỹ năng lập trình. Bài giảng gồm có 8 chương với những nội dung chính về: Lập trình hướng đối tượng và ngôn ngữ C++; những khái niệm mở đầu; con trỏ, tham chiếu và hàm; các dòng vào ra trong C++; đối tượng và...

   169 p stu 21/03/2022 35 1

 • Giáo trình Phương pháp tính (Dành cho sinh viên khoa Công nghệ thông tin)

  Giáo trình Phương pháp tính (Dành cho sinh viên khoa Công nghệ thông tin)

  Giáo trình Phương pháp tính gồm có 8 chương, cung cấp những kiến thức cơ bản như sau: Giới thiệu môn phương pháp tính, sai số, tính giá trị hàm, giải gần đúng phương trình, giải hệ phương trình đại số tuyến tính, tìm giá trị riêng - vectơ riêng, nội suy và phương pháp bình phương bé nhất, tính gần đúng tích phân xác định. Mời các bạn cùng tham...

   68 p stu 21/03/2022 32 2

 • Bài giảng Trí tuệ nhân tạo

  Bài giảng Trí tuệ nhân tạo

  Bài giảng Trí tuệ nhân tạo cung cấp các kiến thức cơ bản về phương pháp biểu diễn và giải quyết vấn đề, các kỹ thuật biểu diễn và xử lý tri thức. Nội dung bài giảng được biên soạn thành 7 chương, mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm nội dung chi tiết.

   80 p stu 21/03/2022 26 1

 • Bài giảng Cấu trúc dữ liệu

  Bài giảng Cấu trúc dữ liệu

  Bài giảng Cấu trúc dữ liệu cung cấp kiến thức và rèn luyện kỹ năng thực hành cấu trúc dữ liệu cho sinh viên. Bài giảng gồm có 4 chương như sau: Chương I khái niệm liên quan đến cấu trúc dữ liệu, chương II các kiểu dữ liệu trừu tượng cơ bản, chương III cây (tree), chương IV bảng băm (hash table). Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm nội dung...

   80 p stu 21/03/2022 32 2

 • Bài tập Cơ sở dữ liệu - Nguyễn Xuân Huy, Lê Hoài Bắc

  Bài tập Cơ sở dữ liệu - Nguyễn Xuân Huy, Lê Hoài Bắc

  Cuốn bài tập cơ sở dữ liệu này là một thử nghiệm nhằm trợ giúp các bạn trẻ một phương thức tự kiểm tra và đánh giá kiến thức ban đầu, mức nhập môn. Nội dung cuốn sách chọn lọc và đề xuất một số bài tập thuộc 5 mảng kiến thức sau đây: Đại số quan hệ, các phép toán trên bộ, ngôn ngữ hỏi SQL, phụ thuộc hàm và chuẩn hoá. Mỗi mảng...

   134 p stu 21/03/2022 33 1

 • Bài giảng Tin học đại cương - Chương 1.1: Tổng quan về văn hóa số và kỹ năng làm việc với máy tính

  Bài giảng Tin học đại cương - Chương 1.1: Tổng quan về văn hóa số và kỹ năng làm việc với máy tính

  Bài giảng Tin học đại cương: Chương 1.1 Tổng quan về công nghệ thế kỉ 21 và văn hoá số cung cấp cho người học những kiến thức như: Những bước tiến trong công nghệ thế kỷ 21; Văn hóa số. Mời các bạn cùng tham khảo!

   42 p stu 21/03/2022 30 0

 • Bài giảng Tin học đại cương - Chương 1.2: Tổng quan về máy tính và hệ điều hành

  Bài giảng Tin học đại cương - Chương 1.2: Tổng quan về máy tính và hệ điều hành

  Bài giảng Tin học đại cương: Chương 1.2 Tổng quan về máy tính và hệ điều hành, cung cấp cho người học những kiến thức như: Khái niệm máy tính; Các thành phần cơ bản của máy tính; Lịch sử ra đời của máy tính; Khái niệm hệ điều hành; Các hệ điều hành thông dụng hiện nay. Mời các bạn cùng tham khảo!

   31 p stu 21/03/2022 28 0

 • Bài giảng Tin học đại cương - Chương 2: Tìm kiếm và chọn lọc thông tin trên Internet

  Bài giảng Tin học đại cương - Chương 2: Tìm kiếm và chọn lọc thông tin trên Internet

  Bài giảng Tin học đại cương: Chương 2 Tìm kiếm và chọn lọc thông tin trên Internet, cung cấp cho người học những kiến thức như: Tổng quan về Internet và các dịch vụ cơ bản; Giới thiệu các công cụ tìm kiếm; Các kỹ thuật tìm kiếm; Đánh giá và chọn lọc thông tin trên Internet. Mời các bạn cùng tham khảo!

   40 p stu 21/03/2022 26 0

 • Bài giảng Tin học đại cương - Chương 3.1: Viết và trình bày báo cáo nghiên cứu ở dạng văn bản

  Bài giảng Tin học đại cương - Chương 3.1: Viết và trình bày báo cáo nghiên cứu ở dạng văn bản

  Bài giảng Tin học đại cương: Chương 3.1 Viết và trình bày báo cáo nghiên cứu ở dạng văn bản, cung cấp cho người học những kiến thức như: Giới thiệu một số phần mềm soạn thảo văn bản thông dụng; Nguyên tắc soạn thảo văn bản tiếng Anh, tiếng Việt; Các kỹ thuật định dạng cơ bản. Mời các bạn cùng tham khảo!

   24 p stu 21/03/2022 28 0

 • Bài giảng Tin học đại cương - Chương 3.2: Viết và trình bày báo cáo nghiên cứu ở dạng văn bản

  Bài giảng Tin học đại cương - Chương 3.2: Viết và trình bày báo cáo nghiên cứu ở dạng văn bản

  Bài giảng Tin học đại cương: Chương 3.2 Viết và trình bày báo cáo nghiên cứu ở dạng văn bản, cung cấp cho người học những kiến thức như: Các kỹ thuật định dạng nâng cao; Kỹ năng đọc và viết một báo cáo khoa học. Mời các bạn cùng tham khảo!

   21 p stu 21/03/2022 27 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số