• Bài giảng Lập trình giao diện: Chương 7 - Nguyễn Thị Mai Trang

  Bài giảng Lập trình giao diện: Chương 7 - Nguyễn Thị Mai Trang

  Bài giảng Lập trình giao diện: Chương 7 Làm việc với File và Thư mục, với mục tiêu giúp các bạn có thể tạo, đọc, ghi và cập nhật được file; Sử dụng được lớp File và Directory để truy xuất được thông tin về file và thư mục lưu trữ trên máy tính; Thao tác thành thạo khi truy cập file tuần tự; Sử dụng được các lớp FileStream, StreamReader,...

   11 p stu 20/04/2022 20 0

 • Bài giảng Lập trình giao diện: Chương 6 - Nguyễn Thị Mai Trang

  Bài giảng Lập trình giao diện: Chương 6 - Nguyễn Thị Mai Trang

  Bài giảng Lập trình giao diện: Chương 6 với mục tiêu giúp các bạn có thể mô tả, khởi tạo và sử dụng thành thạo kiểu dữ liệu mảng trong lập trình; Mô tả, khởi tạo và sử dụng thành thạo các kiểu dữ liệu tập hợp trong .Net; Mô tả, khởi tạo và sử dụng thành thạo kiểu dữ liệu chuỗi trong lập trình; Sử dụng thành thạo lớp StringBuilder khi...

   23 p stu 20/04/2022 23 0

 • Bài giảng Lập trình giao diện: Chương 5 - Nguyễn Thị Mai Trang

  Bài giảng Lập trình giao diện: Chương 5 - Nguyễn Thị Mai Trang

  Bài giảng Lập trình giao diện: Chương 5 Sự kiện bàn phím và chuột, với mục tiêu giúp các bạn có thể nắm bắt và xử lý các sự kiện từ bàn phím; Nắm bắt và xử lý các sự kiện từ chuột. Mời các bạn cùng tham khảo!

   9 p stu 20/04/2022 22 0

 • Bài giảng Lập trình giao diện: Chương 4 - Nguyễn Thị Mai Trang

  Bài giảng Lập trình giao diện: Chương 4 - Nguyễn Thị Mai Trang

  Bài giảng Lập trình giao diện: Chương 4 Windows Form và các Control, với mục tiêu giúp các bạn có thể Sử dụng đúng và hợp lý các loại giao diện ứng dụng; Sử dụng thành thạo các thuộc tính của Form và control để xây dựng các ứng dụng đáp ứng yêu cầu ở mức độ từ cơ bản đến nâng cao; Nắm bắt và xử lý các sự kiện trong Windows Form và các...

   48 p stu 20/04/2022 19 0

 • Bài giảng Lập trình giao diện: Chương 3 - Nguyễn Thị Mai Trang

  Bài giảng Lập trình giao diện: Chương 3 - Nguyễn Thị Mai Trang

  Bài giảng Lập trình giao diện: Chương 3 Hướng đối tượng trong C#, với mục tiêu giúp các bạn có thể hiểu khái niệm và lợi ích của lập trình hướng đối tượng. Mô hình hóa được các đối tượng trong thế giới thực thành các lớp đối tượng trong C#. Xây dựng và sử dụng các đối tượng trong lập trình để giải quyết vấn đề.

   19 p stu 20/04/2022 23 0

 • Bài giảng Lập trình giao diện: Chương 2 - Nguyễn Thị Mai Trang

  Bài giảng Lập trình giao diện: Chương 2 - Nguyễn Thị Mai Trang

  Bài giảng Lập trình giao diện: Chương 2 Ngôn ngữ lập trình C#, với mục tiêu giúp các bạn có thể phân biệt và so sánh được các đặc điểm của ngôn ngữ C# và ngôn ngữ lập trình đã học (C++); Thao tác thành thạo trong môi trường Visual Studio.NET để xây dựng được ứng dụng bằng ngôn ngữ C#; Sử dụng được cú pháp và ngôn ngữ C# trong lập trình;...

   25 p stu 20/04/2022 20 0

 • Bài giảng Lập trình giao diện: Chương 1 - Nguyễn Thị Mai Trang

  Bài giảng Lập trình giao diện: Chương 1 - Nguyễn Thị Mai Trang

  Bài giảng Lập trình giao diện: Chương 1 Tổng quan về lập trình giao diện với Visual Studio.Net với mục tiêu giúp các bạn có thể phân biệt được các tầng và chức năng mỗi tầng trong quá trình thiết kế xây dựng phần mềm, đặc biệt là tầng giao diện. Phân biệt được các loại giao diện ứng dụng để có thể lựa chọn loại giao diện phù hợp với...

   23 p stu 20/04/2022 23 0

 • Giáo trình Lập trình PLC theo ngôn ngữ bậc thang: Phần 1

  Giáo trình Lập trình PLC theo ngôn ngữ bậc thang: Phần 1

  Giáo trình Lập trình PLC theo ngôn ngữ bậc thang: Phần 1 gồm có 4 chương với những nội dung cụ thể như sau: Chương 1 bộ điều khiển logic lập trình được – PLC, chương 2 các hệ thống số, chương 3 thiết bị vào/ra, chương 4 lập trình PLC theo ngôn ngữ bậc thang. Mời các bạn cùng tham khảo.

   162 p stu 21/03/2022 35 2

 • Giáo trình Lập trình PLC theo ngôn ngữ bậc thang: Phần 2

  Giáo trình Lập trình PLC theo ngôn ngữ bậc thang: Phần 2

  Giáo trình Lập trình PLC theo ngôn ngữ bậc thang: Phần 2 trình bày các phương pháp phân tích, thiết kế chương trình cho hệ thống điều khiển, các phương pháp gỡ rối, sửa lỗi chương trình, các yêu cầu kiểm tra an toàn trước khi vận hành hệ thống. Mời các bạn cùng tham khảo.

   94 p stu 21/03/2022 37 2

 • Giáo trình Nhập môn Cơ sở dữ liệu - Nguyễn Thế Dũng

  Giáo trình Nhập môn Cơ sở dữ liệu - Nguyễn Thế Dũng

  Giáo trình Nhập môn Cơ sở dữ liệu gồm có 9 chương như sau: Chương 1 khái quát về các hệ cơ sở dữ liệu, chương 2 mô hình cơ sở dữ liệu, chương 3 mô hình cơ sở dữ liệu quan hệ, chương 4 ngôn ngữ cơ sở dữ liệu, chương 5 ràng buộc toàn vẹn, chương 6 phụ thuộc hàm và khóa, chương 7 phân tách, chương 8 chuẩn hóa, chương 9 phụ thuộc đa trị.

   280 p stu 21/03/2022 32 2

 • Bài giảng môn học Đồ họa máy tính

  Bài giảng môn học Đồ họa máy tính

  Tập bài giảng Đồ họa máy tính gồm có 6 chương với những nội dung chính sau: Tổng quan về đồ họa máy tính, các thuật toán vẽ đường và tô màu cơ bản, các phép biến đổi hình học 2D, hiển thị các đối tượng 2D, tổng quan về đồ họa 3D, các phép biến đổi trong đồ họa 3D.

   100 p stu 21/03/2022 33 1

 • Giáo trình Kỹ thuật bảo trì hệ thống

  Giáo trình Kỹ thuật bảo trì hệ thống

  Giáo trình Kỹ thuật bảo trì hệ thống gồm có 6 bài với những nội dung chính sau: Bài 1 chuẩn bị hệ thống máy tính, bài 2 cài đặt hệ điều hành, bài 3 cài đặt một số thiết bị ngoại vi, bài 4 cài đặt một số ứng dụng cơ bản, bài 5 bảo trì phần cứng, bài 6 bảo trì phần mềm. Mời các bạn cùng tham khảo.

   82 p stu 21/03/2022 36 2

Hướng dẫn khai thác thư viện số