• Ebook Các chương trình mẫu .NET: Phần 1

  Ebook Các chương trình mẫu .NET: Phần 1

  Cuốn "Các chương trình mẫu .NET" giới thiệu tới người đọc các kiến thức về windows forms, security, kết hợp nhiều phần, file, web development, web services, các chủ đề cao cấp, xử lý dữ liệu. Sách gồm có 10 chủ đề lớn, phần 1 ebook sau đây gồm có các nội dung sau: Windows form, security, kết hợp nhiều phần, file, web development, web services, language. Mời các...

   361 p stu 28/09/2022 2 0

 • Ebook Các chương trình mẫu .NET: Phần 2

  Ebook Các chương trình mẫu .NET: Phần 2

  Nối tiếp các nội dung phần 1, phần 2 cuốn "Các chương trình mẫu .NET" gồm có những nội dung chính sau: Các chủ đề cao cấp, xử lý dữ liệu, Microsoft .Net framework. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

   542 p stu 28/09/2022 2 0

 • Thực hành Toán rời rạc - Chương 3 Phép đếm

  Thực hành Toán rời rạc - Chương 3 Phép đếm

  Thực hành Toán rời rạc - Chương 3: Cơ sở logic và tập hợp. Chương này cung cấp cho học viên những nội dung về: các nguyên lý cộng, nhân, bù trừ; lý thuyết tập hợp với kiểu dữ liệu list trong Python; bài toán ứng dụng 1 - xây dựng danh sách tour địa điểm du lịch tại TP.HCM; nguyên lý chuồng bồ câu;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   16 p stu 28/08/2022 6 0

 • Thực hành Toán rời rạc - Chương 1: Cơ sở logic và tập hợp

  Thực hành Toán rời rạc - Chương 1: Cơ sở logic và tập hợp

  Thực hành Toán rời rạc - Chương 1: Cơ sở logic và tập hợp. Chương này cung cấp cho học viên những nội dung về: các phép toán luận lý trong Python; dữ liệu dạng tập hợp trong Python: Set; dữ liệu dạng tập hợp trong Sympy: FiniteSet;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   25 p stu 28/08/2022 8 0

 • Thực hành Toán rời rạc - Chương 2: Ánh xạ và quy nạp toán học

  Thực hành Toán rời rạc - Chương 2: Ánh xạ và quy nạp toán học

  Thực hành Toán rời rạc - Chương 2: Ánh xạ và quy nạp toán học. Chương này cung cấp cho học viên những nội dung về: ôn luyện kiến thức cơ bản Python; ánh xạ và hàm hợp; quy nạp toán học và xây dựng hàm đệ quy trong Python;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   14 p stu 28/08/2022 6 0

 • Thực hành Toán rời rạc - Chương 4: Phép đếm – hoán vị, tổ hợp và chỉnh hợp

  Thực hành Toán rời rạc - Chương 4: Phép đếm – hoán vị, tổ hợp và chỉnh hợp

  Thực hành Toán rời rạc - Chương 4: Phép đếm – hoán vị, tổ hợp và chỉnh hợp. Chương này cung cấp cho học viên những nội dung về: hoán vị, tổ hợp và chỉnh hợp; sử dụng thư viện itertools với các phép toán hỗ trợ xử lý về tổ hợp; ôn luyện cơ bản về Python: Hàm ngẫu nhiên toán học và lặp trong Python; tập phủ trùm tối thiểu (Set Cover...

   16 p stu 28/08/2022 6 0

 • Thực hành Toán rời rạc - Chương 5: Quan hệ trong tập hợp

  Thực hành Toán rời rạc - Chương 5: Quan hệ trong tập hợp

  Thực hành Toán rời rạc - Chương 5: Quan hệ trong tập hợp. Chương này cung cấp cho học viên những nội dung về: bài toán nói dối – nói thật Knights và Knaves; quan hệ trên các tập hợp và biểu diễn quan hệ; bài toán ứng dụng 1 - biểu diễn cơ sở dữ liệu; bài toán ứng dụng 2 - hợp lý hóa điều kiện tìm kiếm trên dữ liệu;... Mời các bạn cùng tham...

   16 p stu 28/08/2022 7 0

 • Thực hành Toán rời rạc - Chương 6: Cơ bản về đại số Bool, Finite State Machine

  Thực hành Toán rời rạc - Chương 6: Cơ bản về đại số Bool, Finite State Machine

  Thực hành Toán rời rạc - Chương 6: Cơ bản về đại số Bool, Finite state machine. Chương này cung cấp cho học viên những nội dung về: cơ bản đại số Bool với Python; khái niệm về Máy trạng thái hữu hạn FSM (Finite State Machines); xây dựng chương trình kiểm tra ngữ pháp đơn giản;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   17 p stu 28/08/2022 7 0

 • Thực hành Toán rời rạc - Chương 7: Đồ thị và các tính chất của đồ thị

  Thực hành Toán rời rạc - Chương 7: Đồ thị và các tính chất của đồ thị

  Thực hành Toán rời rạc - Chương 7: Đồ thị và các tính chất của đồ thị. Chương này cung cấp cho học viên những nội dung về: biểu diễn đồ thị trong Python; một số đặc trưng và tính chất của đồ thị; sử dụng gói networkx để giải các bài toán đồ thị;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   10 p stu 28/08/2022 6 0

 • Thực hành Toán rời rạc - Chương 8: Đồ thị dạng cây

  Thực hành Toán rời rạc - Chương 8: Đồ thị dạng cây

  Thực hành Toán rời rạc - Chương 8: Đồ thị dạng cây. Chương này cung cấp cho học viên những nội dung về: đồ thị cây (Tree); một số tham khảo về hỗ trợ của gói Networkx để xử lý mạng đồ thị và cây; bài toán ứng dụng 2 - bài toán tích lũy dòng chảy – câu chuyện ngập khi mưa tại đô thị;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   14 p stu 28/08/2022 7 0

 • Ebook Kỹ thuật phần cứng máy tính: Phần 1

  Ebook Kỹ thuật phần cứng máy tính: Phần 1

  Ebook Kỹ thuật phần cứng máy tính: Phần 1 gồm có những nội dung về: Tổng quan về những đặc trưng hệ thống và các thành phần, kiểm tra và bảo vệ hệ thống, các bo mẹ, các khe bus và các card I/O, những kiểu bộ vi xử lý và những định chuẩn, bộ nhớ, bộ nguồn, những thiết bị nhập liệu, phần cứng màn hình. Mời các bạn cùng tham khảo.

   315 p stu 24/07/2022 20 0

 • Ebook Kỹ thuật phần cứng máy tính: Phần 2

  Ebook Kỹ thuật phần cứng máy tính: Phần 2

  Ebook Kỹ thuật phần cứng máy tính: Phần 2 bao gồm các chương: Chương 10 truyền thông và mạng, chương 11 phần cứng audio, chương 12 những ổ đĩa mềm, chương 13 những ổ đĩa cứng, chương 14 những giao diện ổ đĩa cứng, chương 15 cài đặt ổ đĩa cứng, chương 16 những ổ đĩa CD-ROM, chương 17 thiết kế hệ thống, chương 18 những hệ thống xách tay. Mời...

   359 p stu 24/07/2022 20 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số