• Ebook Lập trình với C# xây dựng ứng dụng: Phần 1

  Ebook Lập trình với C# xây dựng ứng dụng: Phần 1

  Ebook Lập trình với C# xây dựng ứng dụng: Phần 1 cung cấp cho bạn các kiến thức về lập trình với C# - ứng dụng Windows Form: các bài tập về ứng dụng Windows Form; lập trình với C# - quản lý bán hàng, thiết kế form quản lý bán hàng, quản lý danh mục hóa đơn, quản lý danh mục khách hàng, quản lý danh mục nhân viên;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   193 p stu 24/12/2021 66 2

 • Ebook Python cơ bản: Phần 1

  Ebook Python cơ bản: Phần 1

  Lập trình Python đang dần trở nên phổ biến tại Việt Nam khi các ứng dụng của ngôn ngữ lập trình Python đang rất rộng rãi và mạnh mẽ. Ebook "Python cơ bản" phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Bắt đầu với Python; Biến, số và chuỗi; Cấu trúc rẽ nhánh; Biểu thức lô-gíc;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   91 p stu 24/12/2021 65 2

 • Giáo trình Microsoft SQL Server 2008: Quản trị cơ sở dữ liệu (Tập 1) - Phần 2

  Giáo trình Microsoft SQL Server 2008: Quản trị cơ sở dữ liệu (Tập 1) - Phần 2

  Nối tiếp phần 1, Giáo trình Microsoft SQL Server 2008: Quản trị cơ sở dữ liệu (Tập 1) - Phần 2 tiếp tục cung cấp cho học viên các kiến thức về sao lưu và phục hồi cơ sở dữ liệu, nhập và xuất dữ liệu, xây dựng cấu trúc cơ sở dữ liệu, truy vấn dữ liệu cơ bản, cấu hình SQL Server 2008 mở rộng, theo dõi thao tác trong SQL Server 2008,... Mời các bạn...

   133 p stu 24/12/2021 62 0

 • Ebook Cấu trúc dữ liệu và giải thuật (In lần thứ 5): Phần 1

  Ebook Cấu trúc dữ liệu và giải thuật (In lần thứ 5): Phần 1

  Ebook Cấu trúc dữ liệu và giải thuật (In lần thứ 5): Phần 1 cung cấp đến bạn các kiến thức về khái niệm giải thuật và cấu trúc dữ liệu, ngôn ngữ diễn đạt giải thuật, thiết kế và phân tích giải thuật, đệ qui và giải thuật đệ qui, mảng và danh sách, danh sách móc nối,... Mời các bạn cùng tham khảo!

   122 p stu 24/12/2021 53 2

 • Giáo Trình Bài Tập Kỹ Thuật Lập Trình

  Giáo Trình Bài Tập Kỹ Thuật Lập Trình

  Sách “Giáo Trình Bài Tập Kỹ Thuật Lập Trình” nhằm cung cấp cho các học sinh, sinh viên hệ thống các bài tập, những kỹ năng thực hành cơ bản và nâng cao về ngôn ngữ lập trình C. Giáo trình được chia thành 10 chương theo từng nội dung kiến thức, kèm theo Các đề thi mẫu và 1 phụ lục hướng dẫn viết chương trình, chuẩn đoán lỗi và sửa lỗi. Mỗi...

   152 p stu 04/12/2021 51 2

 • Ebook Lập trình Web Internet và mạng không dây (tập 1) - NXB Khoa học Kỹ thuật

  Ebook Lập trình Web Internet và mạng không dây (tập 1) - NXB Khoa học Kỹ thuật

  Mục đích của cuốn sách là giúp cho sinh viên và các bạn học nắm được các kiến thức cơ bản trong thiết kế trang Web, lập trình các ứng dụng giao diện Web trên Internet, nắm được các kiến thức về HTML, HMTML, DNTML, WML, công cụ lập trình Javascript, công cụ thiết kế trang Web Macromedia Dreamweaver. Ngoài ra, cuốn sách còn trình bày mô hình lập trình; lập...

   255 p stu 04/12/2021 50 1

 • Ebook Lập trình hướng đối tượng với C++

  Ebook Lập trình hướng đối tượng với C++

  Cuốn sách Lập trình hướng đối tượng với C++ gồm 6 chương và 4 phụ lục: lập trình hướng đối tượng - phương pháp giải quyết bài toán mới, những mở rộng của C++, đối tượng và lớp, định nghĩa toán tử trên lớp, kỹ thuật thừa kế, khuôn hình, các kênh xuất nhập, xử lý lỗi, bài toán quan hệ gia đình, mã chương trình bài toán quan hệ gia...

   341 p stu 04/12/2021 47 1

 • Ebook Nhập môn Mạng máy tính - Hồ Đắc Phương

  Ebook Nhập môn Mạng máy tính - Hồ Đắc Phương

  Nội dung tài liệu gồm có 5 chương. Chương mở đầu, chương 1 giới thiệu chung về Mạng máy tính. Chương 2 khái quát về tầng ứng dụng. Tầng giao vận là nội dung được đề cập đến trong chương 3. Nội dung chương 4 tập trung tìm hiểu tầng mạng. Chương cuối cùng, chương 5 nghiên cứu về tầng liên kết dữ liệu.

   193 p stu 04/12/2021 47 1

 • Giáo trình Kỹ thuật đồ họa máy tính

  Giáo trình Kỹ thuật đồ họa máy tính

  Giáo trình Kỹ thuật đồ họa máy tính trình bày các thuật toán vẽ và tô các đường cơ bản như đường thẳng, đa giác, đường tròn, ellipse và các đường conic. Các thuật toán này giúp cho sinh viên có thể tự mình thiết kế vẽ và tô một hình nào đó. Nội dung còn lại đề cập đến đồ họa hai chiều và đồ họa ba chiều bao gồm các phép biến đổi...

   159 p stu 04/12/2021 47 2

 • Bài giảng Công nghệ phần mềm: Phần 2

  Bài giảng Công nghệ phần mềm: Phần 2

  Tiếp nội dung phần 1, Bài giảng Công nghệ phần mềm: Phần 2 cung cấp cho người học những kiến thức như: Thiết kế phần mềm; Cài đặt phần mềm; Kiểm tra chất lượng phần mềm; Bảo trì phần mềm và quản lý thay đổi phần mềm; Đóng gói phần mềm. Mời các bạn cùng tham khảo!

   154 p stu 23/12/2021 45 3

 • Giáo trình Lập trình Windows: Phần 1

  Giáo trình Lập trình Windows: Phần 1

  Giáo trình Lập trình Windows: Phần 1 cung cấp cho người học những kiến thức như: Giới thiệu về lập trình windows và visual basic 6.0, Cơ sở lập trình trong visual basic 6.0, Lập trình với các điều khiển thông dụng. Mời các bạn cùng tham khảo!

   110 p stu 24/12/2021 45 3

 • Ebook AutoCad cho tự động hóa thiết kế - TS. Nguyễn Văn Hiến

  Ebook AutoCad cho tự động hóa thiết kế - TS. Nguyễn Văn Hiến

  Cuốn sách tạo điều kiện cho bạn đọc khái thác AutoCAD một cách dễ dàng, có phương pháp. Nó được đúc kết từ những năm giảng dạy cho sinh viên các trường kỹ thuật các các cơ quan thiết kế. Tài liệu có 3 phần. Phần một từ chương 1 đến chương 8, trình bày cách lập bản vẻ phẳng (2D). Phần hai từ chương 9 đến chương 12, nội dung khái quát cách...

   164 p stu 04/12/2021 43 2

Hướng dẫn khai thác thư viện số