• Bài giảng Thiết kế cầu bê tông cốt thép: Phần 1

  Bài giảng Thiết kế cầu bê tông cốt thép: Phần 1

  Bài giảng Thiết kế cầu bê tông cốt thép: Phần 1 cung cấp cho người học những kiến thức như: Giới thiệu chung; vật liệu trong cầu bê tông cốt thép; tải trọng, tổ hợp tải trọng; cầu bản bê tông cốt thép. Mời các bạn cùng tham khảo!

   64 p stu 28/06/2022 0 0

 • Bài giảng Thiết kế cầu bê tông cốt thép: Phần 2

  Bài giảng Thiết kế cầu bê tông cốt thép: Phần 2

  Tiếp nội dung phần 1, Bài giảng Thiết kế cầu bê tông cốt thép: Phần 2 cung cấp cho người học những kiến thức như: Nguyên lý cấu tạo cầu dầm bê tông cốt thép; thiết kế, tính toán cầu dầm bê tông cốt thép; cầu dầm thi công phân đoạn và cầu vòm bê tông cốt thép. Mời các bạn cùng tham khảo!

   97 p stu 28/06/2022 0 0

 • Giáo trình Kết cấu nhà cao tầng bê tông cốt thép

  Giáo trình Kết cấu nhà cao tầng bê tông cốt thép

  Giáo trình trình bày những nguyên tắc cơ bản về lựa chọn các giải pháp kết cấu hợp lý, phân tích, áp dụng các giả thiết, lý thuyết tính toán, sơ đồ tính toán, xác định tải trọng và các yêu cấu tạo sao cho phù hợp với thực tế làm việc của từng dạng kết cấu nhà cao tầng bêtông cốt thép. Mời các bạn cùng tham khảo!

   231 p stu 28/06/2022 0 0

 • Bài giảng Thí nghiệm Địa kỹ thuật - GVC. TS. Nguyễn Thanh Danh

  Bài giảng Thí nghiệm Địa kỹ thuật - GVC. TS. Nguyễn Thanh Danh

  Bài giảng Thí nghiệm Địa kỹ thuật gồm có 2 phần chính như: Thí nghiệm xác định các chỉ tiêu cơ lý; kiểm tra sức chịu tải và biến dạng với giải pháp móng đơn. Mời các bạn cùng tham khảo!

   36 p stu 28/06/2022 0 0

 • Bài giảng Máy nâng chuyển

  Bài giảng Máy nâng chuyển

  Bài giảng Máy nâng chuyển cung cấp một số kiến thức cơ bản về đặc điểm cấu tạo, nguyên lý hoạt động, phạm vi sử dụng và phương pháp tính toán thiết kế các cụm chi tiết máy thƣờng gặp trong máy nâng cũng như các máy nâng thông dụng hiện nay. Mời các bạn cùng tham khảo!

   146 p stu 27/05/2022 3 0

 • Ebook Bài tập cơ học kết cấu (Tập 2 - Hệ siêu tĩnh): Phần 1

  Ebook Bài tập cơ học kết cấu (Tập 2 - Hệ siêu tĩnh): Phần 1

  Hệ siêu tĩnh cơ học kết cấu là một phần kiến thức cơ sở đối với kỹ sư thuộc các ngành xây dựng cơ bản. Cuốn sách “Bài tập cơ học kết cấu - Tập 2: Hệ siêu tĩnh” này được biên soạn nhằm giúp các kỹ sư và sinh viên nghiên cứu luyện tập khả năng nhận xét, phán đoán tính chất chịu lực của kết cấu và kỹ năng tính toán kết cấu khi...

   58 p stu 10/02/2022 30 0

 • Ebook Bài tập cơ học kết cấu (Tập 2 - Hệ siêu tĩnh): Phần 2

  Ebook Bài tập cơ học kết cấu (Tập 2 - Hệ siêu tĩnh): Phần 2

  Bài tập cơ học kết cấu (Tập 2 - Hệ siêu tĩnh): Phần 2 là phần đáp số và bài giải của các bài tập ở phần 1. Phần này sẽ bao gồm các nội dung lý thuyết về: Tính hệ phẳng siêu tĩnh theo phương pháp lực, tính hệ phẳng siêu động theo phương pháp chuyển vị, phương pháp hỗn hợp và phương pháp liên hợp, hệ không gian, phương pháp phân phối momen,...

   226 p stu 10/02/2022 21 0

 • Ebook Công nghệ bê tông và bê tông đặc biệt: Phần 1

  Ebook Công nghệ bê tông và bê tông đặc biệt: Phần 1

  Cuốn sách Công nghệ bê tông và bê tông đặc biệt do PGS.TS. Phạm Duy Hữu biên soạn với mục đích giúp cho sinh viên, kỹ sư trẻ có tài liệu học tập, tham khảo và làm quen với các kiến thức về bê tông đặc biệt. Sách gồm có 10 chương và được chia thành 2 phần, phần 1 gồm có những nội dung chính sau Chương 1 những yêu cầu về chất lượng và công...

   108 p stu 10/02/2022 21 1

 • Ebook Công nghệ bê tông và bê tông đặc biệt: Phần 2

  Ebook Công nghệ bê tông và bê tông đặc biệt: Phần 2

  Ebook Công nghệ bê tông và bê tông đặc biệt: Phần 2 gồm có những nội dung chính sau: Chương 5 phụ gia bê tông; chương 6 cường độ bê tông; chương 7 biến dạng đàn hồi, co ngót và từ biến của bê tông; chương 8 bê tông đặc biệt và phương pháp sản xuất; chương 9 công nghệ bê tông chất lượng; chương 10 bê tông tự đầm.

   122 p stu 10/02/2022 19 1

 • Ebook Actions of architecture

  Ebook Actions of architecture

  Ebook Actions of architecture begins with a critique of strategies that define the user as passive and predictable, such as contemplation and functionalism. Subsequently it considers how an awareness of user creativity informs architecture, architects and concepts of authorship in architectural design.

   213 p stu 25/01/2022 21 1

 • Ebook Lighting modern buildings - Derek Phillips

  Ebook Lighting modern buildings - Derek Phillips

  "Lighting Modern Buildings" documents the part played by the independent lighting designer, leading to a greater understanding by architects and lighting engineers of the importance of lighting in architectural design.

   247 p stu 25/01/2022 22 1

 • Ebook Tính toán khí lực các công trình thủy lực

  Ebook Tính toán khí lực các công trình thủy lực

  Cuốn sách gồm có 4 chương với những nội dung chính sau: Hiện tượng khí hóa và khí thực trên công trình thủy lợi, dự báo sự bắt đầu khí hóa của dòng chảy trên các bộ phận của công trình xả nước, độ bền khí thực của vật liệu, dự báo xâm thực các bộ phận của công trình xả nước,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   70 p stu 25/01/2022 25 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số