• Giáo trình Kinh tế chính trị Mác - Lênin

  Giáo trình Kinh tế chính trị Mác - Lênin

  Cuốn sách được biên soạn dựa trên Giáo trình Kinh tế chính trị Mác Lê-nin (dành cho khối không chuyên kinh tế - quản trị kinh doanh) của Hội đồng TW chỉ đạo biên soạn giáo trình quốc gia các bộ môn khoa học Mác Lê-nin và tư tưởng Hồ Chí Minh. Ngoài ra có sử dụng một số tài liệu tham khảo của các tác giả đã được nêu trong cuối mỗi chương. Nội...

   206 p stu 04/12/2021 60 0

 • Triết học Mác-Lênin: Đề cương bài giảng và hướng dẫn ôn tập

  Triết học Mác-Lênin: Đề cương bài giảng và hướng dẫn ôn tập

  Tài liệu Đề cương bài giảng và hướng dẫn ôn tập Triết học Mác-Lênin được sắp xếp theo lôgíc nội tại của bản thân tri thức triết học. Đề cương bài giảng là phần giới thiệu chương trình môn học và đồng thời trong tài liệu này chúng tôi biên soạn hệ thống những câu hỏi theo từng bài giảng để giúp cho sinh viên tự nghiên cứu nâng cao...

   142 p stu 04/12/2021 29 1

 • Ebook Hỏi và đáp Kinh tế chính trị Mác - Lênin - NXB Chính trị Hành chính

  Ebook Hỏi và đáp Kinh tế chính trị Mác - Lênin - NXB Chính trị Hành chính

  Cuốn sách Hỏi và đáp Kinh tế chính trị Mác - Lênin giới thiệu những nội dung cơ bản nhất, hệ thống hóa, khái quát hóa toàn bộ kiến thức trừu tượng, khó hiểu của môn học Kinh tế chính trị Mác - Lênin thành những vấn đề đơn giản, dễ hiểu. Từ những vấn đề về kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam đến những quan...

   160 p stu 04/12/2021 46 1

 • Ebook Phương cách làm bài thi môn những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin - An Như Hải

  Ebook Phương cách làm bài thi môn những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin - An Như Hải

  Cuốn sách Phương cách làm bài thi môn những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin góp phần làm rõ, cụ thể hóa những nội dung chủ yếu trong các chương của cuốn Giáo trình Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin. Đây là tài liệu học tập, thi cử dành cho sinh viên các trường ĐH, CĐ, THCN.

   330 p stu 04/12/2021 41 1

 • Giáo trình Kinh tế chính trị Mác - Lênin (Dùng trong trường cao đẳng và đại học)

  Giáo trình Kinh tế chính trị Mác - Lênin (Dùng trong trường cao đẳng và đại học)

  Lịch sử cho thấy quá trình hình thành và phát triển môn kinh tế chính trị có những nhận thức khác nhau về đối tượng nghiên cứu. Chủ nghĩa trọng thương cho rằng, đối tượng nghiên cứu của môn kinh tế chính trị là lĩnh vực lưu thông mà chủ yếu là ngoại thương. Nội dung giáo trình nói về: đối tượng - phương pháp - chức năng của kinh tế chính...

   257 p stu 04/12/2021 31 0

 • Chủ nghĩa Mác - Lênin

  Chủ nghĩa Mác - Lênin

  Triết học nghiên cứu những quy luật vận động, phát triển chung nhất của tự nhiên, xã hội, và tư duy. Giáo trình Chủ nghĩa Mac – Lenin có nội dung về lịch sử hình thành, quá trình phát triển cũng như các quy luật vận động trong Triết học. Các bạn có thể tham khảo để nắm nội dung một cách tốt nhất.

   172 p stu 04/12/2021 40 0

 • Ebook Hỏi và đáp môn học đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam - NXB Chính trị quốc gia

  Ebook Hỏi và đáp môn học đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam - NXB Chính trị quốc gia

  Cuốn sách Hỏi và đáp môn học đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam doh NXB Chính trị quốc gia ấn hành được biên soạn với các câu hỏi và câu trả lời được sắp xếp theo nội dung trình tự phù hợp với chương trình môn học đảm bảo tính cơ bản hệ thống nhưng cô đọng.

   293 p stu 04/12/2021 35 1

 • Ebook Ôn thi Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam - GS. Lê Mậu Hãn

  Ebook Ôn thi Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam - GS. Lê Mậu Hãn

  Cuốn sách Ôn thi Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam được trình bày dưới dạng hỏi đáp, nội dung bảo đảm tính hệ thống, có trọng điểm và bám sát yêu cầu chương trình bộ môn Lịch sử Đảng Cộng Sản Việt Nam.

   94 p stu 04/12/2021 18 0

 • Bài giảng về Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam

  Bài giảng về Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam

  Mục tiêu của bài giảng là cung cấp cho sinh viên những nội dung cơ bản đường lối cách mạng của đảng cộng sản Việt Nam; Xây dựng cho sinh viên vào sự lãnh đạo của Đảng; giúp sinh viên vận dụng kiến thức để chủ động, tích cực giải quyết những vấn đề kinh tế, chính trị, văn hóa - xã hội.

   96 p stu 04/12/2021 32 1

 • Giáo trình Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam

  Giáo trình Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam

  Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam là hệ thống quan điểm, chủ trương, chính sách về mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp của cách mạng Việt Nam. Đường lối cách mạng thể hiện qua cương lĩnh, nghị quyết của Đảng. Giáo trình làm rõ hệ thống quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng trong...

   68 p stu 04/12/2021 38 0

 • Giáo trình Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam - Bộ GD&ĐT

  Giáo trình Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam - Bộ GD&ĐT

  Giáo trình Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam do nhiều tác giả biên soạn được dùng trong các hệ Cao Đẳng và Đại học. Giáo trình gồm 6 chương: chương 1 có nội dung về sự ra đời của ĐCSVN, chương 2 khái quát nội dung về Đảng lãnh đạo đấu tranh giành chính quyền, chương 3 có nội dung Đảng lãnh đạo cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, chương 4:...

   193 p stu 04/12/2021 34 1

 • Giáo trình Lịch sử Đảng Cộng Sản Việt Nam - HV Công nghệ Bưu chính viễn thông

  Giáo trình Lịch sử Đảng Cộng Sản Việt Nam - HV Công nghệ Bưu chính viễn thông

  Lịch sử Đảng Cộng Sản Việt Nam là tài liệu hướng dẫn học tập trên cơ sở giáo trình chuẩn của môn học "Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam" do Bộ Giáo dục và Đào tạo biên soạn. Đối tượng sử dụng tài liệu này là sinh viên học từ xa với điều kiện chủ yếu là tự học. Tài liệu được biên soạn theo hướng chốt lại những nội dung quan...

   148 p stu 04/12/2021 29 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số