Giáo trình Tài chính quốc tế (giáo trình dùng cho sinh viên khối ngành kinh tế): Phần 1

Phần 1 cuốn giáo trình Tài chính quốc tế giới thiệu tới người đọc các nội dung: Tổng quan về tài chính quốc tế, công cụ tài chính, lý thuyết kinh doanh quốc tế, quản trị rủi ro hối đoái. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.