Giáo trình Tài chính quốc tế (giáo trình dùng cho sinh viên khối ngành kinh tế): Phần 2

Phần ư cuốn giáo trình Tài chính quốc tế giới thiệu tới người đọc các nội dung: Quản trị nợ và tài sản ngắn hạn, quản trị nợ và tài sản dài hạn, hoạch định ngân sách vốn của công ty đa quốc gia. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.