• Giáo trình Hệ quản trị cơ sở dữ liệu: Phần 1

  Giáo trình Hệ quản trị cơ sở dữ liệu: Phần 1

  Giáo trình Hệ quản trị cơ sở dữ liệu: Phần 1 cung cấp cho người học những kiến thức như: Tổng quan về Visual Foxpro; Thao tác với bảng dữ liệu; Tìm kiếm thông tin; Mẫu biểu; Báo cáo và nhãn; Bảng chọn. Mời các bạn cùng tham khảo!

   110 p stu 30/11/2022 2 0

 • Giáo trình Hệ quản trị cơ sở dữ liệu: Phần 2

  Giáo trình Hệ quản trị cơ sở dữ liệu: Phần 2

  Tiếp nội dung phần 1, Giáo trình Hệ quản trị cơ sở dữ liệu: Phần 2 cung cấp cho người học những kiến thức như: Lập trình trong Visual Foxpro; Lập trình hướng đối tượng; Phân phối ứng dụng và tạo bộ đĩa cài đặt. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm chi tiết nội dung giáo trình!

   151 p stu 30/11/2022 2 0

 • Giáo trình Lập trình trên nền Web: Phần 1

  Giáo trình Lập trình trên nền Web: Phần 1

  Giáo trình Lập trình trên nền Web: Phần 1 cung cấp cho người học những kiến thức như: Tổng quan về ASP.NET; Ngôn ngữ lập trình C#; Làm việc với Web Form. Mời các bạn cùng tham khảo!

   194 p stu 30/11/2022 2 0

 • Giáo trình Lập trình trên nền Web: Phần 2

  Giáo trình Lập trình trên nền Web: Phần 2

  Tiếp nội dung phần 1, Giáo trình Lập trình trên nền Web: Phần 2 cung cấp cho người học những kiến thức như: Truy nhập cơ sở dữ liệu; Web Services. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm chi tiết nội dung giáo trình!

   87 p stu 30/11/2022 1 0

 • Bài giảng Chương trình dịch: Phần 1

  Bài giảng Chương trình dịch: Phần 1

  Bài giảng Chương trình dịch: Phần 1 cung cấp cho người học những kiến thức như: Các khái niệm, kiển thức cơ bản về chương trình dịch. Môi trường của chương trình dịch. Các giai đoạn của chương trình dịch. Nhóm các giai đoạn của chương trình dịch. Các đặc trưng cơ bản của ngôn ngữ lập trình bậc cao.

   75 p stu 30/11/2022 2 0

 • Bài giảng Chương trình dịch: Phần 2

  Bài giảng Chương trình dịch: Phần 2

  Tiếp nội dung phần 1, Bài giảng Chương trình dịch: Phần 2 cung cấp cho người học những kiến thức như: Trình bày các kiến thức cơ bản về: Vị trí, nhiệm vụ của giai đoạn phân tích cú pháp và các phương pháp phân tích cú pháp. Các kỹ thuật biến đổi văn phạm: khử đệ quy trái, thừa số hoá bên trái, khử nhập nhằng. Phương pháp phân tích top –...

   143 p stu 30/11/2022 1 0

 • Bài giảng Phân tích, thiết kế hệ thống thương mại điện tử: Phần 1

  Bài giảng Phân tích, thiết kế hệ thống thương mại điện tử: Phần 1

  "Bài giảng Phân tích, thiết kế hệ thống thương mại điện tử: Phần 1" có nội dung trình bày tổng quan về hệ thống thương mại điện tử; các thành phần cơ bản của hệ thống thương mại điện tử; nguyên tắc phát triển hệ thống thương mại điện tử; cơ sở tiến hành phân tích và thiết kế hệ thống thương mại điện tử; lập dự án phát triển...

   67 p stu 25/10/2022 2 0

 • Bài giảng Phân tích, thiết kế hệ thống thương mại điện tử: Phần 2

  Bài giảng Phân tích, thiết kế hệ thống thương mại điện tử: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, "Bài giảng Phân tích, thiết kế hệ thống thương mại điện tử: Phần 2" tiếp tục trình bày những nội dung về phân tích hệ thống thương mại điện tử; hệ thống hóa phân tích; thiết kế tổng thể hệ thống thương mại điện tử; nội dung thiết kế tổng thể hệ thống thương mại điện tử; thiết kế chi tiết hệ thống thương mại...

   85 p stu 25/10/2022 2 0

 • Bài giảng Ngôn ngữ lập trình Java: Phần 1 - TS. Vũ Hữu Tiến

  Bài giảng Ngôn ngữ lập trình Java: Phần 1 - TS. Vũ Hữu Tiến

  Bài giảng Ngôn ngữ lập trình Java: Phần 1 cung cấp cho người học những kiến thức như: Tổng quan về lập trình hướng đối tượng và ngôn ngữ lập trình java; lớp và đối tượng trong java; tính kế thừa và đa hình trong java. Mời các bạn cùng tham khảo!

   66 p stu 25/10/2022 3 0

 • Bài giảng Ngôn ngữ lập trình Java: Phần 2 - TS. Vũ Hữu Tiến

  Bài giảng Ngôn ngữ lập trình Java: Phần 2 - TS. Vũ Hữu Tiến

  Tiếp nội dung phần 1, Bài giảng Ngôn ngữ lập trình Java: Phần 2 cung cấp cho người học những kiến thức như: Xử lý nhập/xuất trong; xử lý ngoại lệ trong java; lập trình đa luồng; lập trình giao diện trong java. Mời các bạn cùng tham khảo!

   65 p stu 25/10/2022 3 0

 • Bài giảng Tổng quan biên tập Web: Phần 1

  Bài giảng Tổng quan biên tập Web: Phần 1

  "Bài giảng Tổng quan biên tập Web: Phần 1" cung cấp cho học viên những kiến thức về quy trình phát triển website; các nguyên tắc trong thiết kế đảm bảo khả năng sử dụng website; tổ chức thông tin website; các yếu tố then chốt tổ chức thông tin trên web; cấu trúc trang web; các chức năng duyệt web;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   42 p stu 25/10/2022 3 0

 • Bài giảng Tổng quan biên tập Web: Phần 2

  Bài giảng Tổng quan biên tập Web: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, "Bài giảng Tổng quan biên tập Web: Phần 2" tiếp tục cung cấp cho học viên những kiến thức về biên tập web cho điều hướng và tìm đường; hỗ trợ người dùng tìm kiếm web; biên tập giao diện; quy tắc thiết kế giao diện; cấu trúc website; kết cấu dữ liệu web; đánh giá website; một số công cụ đánh giá website; xây dựng kế hoạch...

   46 p stu 25/10/2022 1 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số