• Giáo trình Microsoft SQL Server 2008: Quản trị cơ sở dữ liệu (Tập 1) - Phần 2

  Giáo trình Microsoft SQL Server 2008: Quản trị cơ sở dữ liệu (Tập 1) - Phần 2

  Nối tiếp phần 1, Giáo trình Microsoft SQL Server 2008: Quản trị cơ sở dữ liệu (Tập 1) - Phần 2 tiếp tục cung cấp cho học viên các kiến thức về sao lưu và phục hồi cơ sở dữ liệu, nhập và xuất dữ liệu, xây dựng cấu trúc cơ sở dữ liệu, truy vấn dữ liệu cơ bản, cấu hình SQL Server 2008 mở rộng, theo dõi thao tác trong SQL Server 2008,... Mời các bạn...

   133 p stu 24/12/2021 67 0

 • Giáo Trình Bài Tập Kỹ Thuật Lập Trình

  Giáo Trình Bài Tập Kỹ Thuật Lập Trình

  Sách “Giáo Trình Bài Tập Kỹ Thuật Lập Trình” nhằm cung cấp cho các học sinh, sinh viên hệ thống các bài tập, những kỹ năng thực hành cơ bản và nâng cao về ngôn ngữ lập trình C. Giáo trình được chia thành 10 chương theo từng nội dung kiến thức, kèm theo Các đề thi mẫu và 1 phụ lục hướng dẫn viết chương trình, chuẩn đoán lỗi và sửa lỗi. Mỗi...

   152 p stu 04/12/2021 55 2

 • Giáo trình Kỹ thuật đồ họa máy tính

  Giáo trình Kỹ thuật đồ họa máy tính

  Giáo trình Kỹ thuật đồ họa máy tính trình bày các thuật toán vẽ và tô các đường cơ bản như đường thẳng, đa giác, đường tròn, ellipse và các đường conic. Các thuật toán này giúp cho sinh viên có thể tự mình thiết kế vẽ và tô một hình nào đó. Nội dung còn lại đề cập đến đồ họa hai chiều và đồ họa ba chiều bao gồm các phép biến đổi...

   159 p stu 04/12/2021 51 2

 • Giáo trình học quản trị mạng và các thiết bị mạng

  Giáo trình học quản trị mạng và các thiết bị mạng

  Giáo trình học quản trị mạng và các thiết bị mạng cung cấp các khái niệm, các kiến thức cơ bản nhất về mạng máy tính và phân loại mạng máy tính. Nội dung giáo trình giới thiệu tính tổng quan về mạng cục bộ, kiến trúc mạng cục bộ, phương pháp truy cập trong mạng cục bộ và các chuẩn vật lý về các thiết bị mạng.

   317 p stu 04/12/2021 49 3

 • Giáo trình Lập trình Windows: Phần 1

  Giáo trình Lập trình Windows: Phần 1

  Giáo trình Lập trình Windows: Phần 1 cung cấp cho người học những kiến thức như: Giới thiệu về lập trình windows và visual basic 6.0, Cơ sở lập trình trong visual basic 6.0, Lập trình với các điều khiển thông dụng. Mời các bạn cùng tham khảo!

   110 p stu 24/12/2021 47 3

 • Giáo trình Lập trình Windows: Phần 2

  Giáo trình Lập trình Windows: Phần 2

  Tiếp nội dung phần 1, Giáo trình Lập trình Windows: Phần 2 cung cấp cho người học những kiến thức như: Lập trình với các điều khiển mở rộng; Lập trình cơ sở dữ liệu. Mời các bạn cùng tham khảo!

   133 p stu 24/12/2021 46 3

 • Giáo trình học Quản trị mạng

  Giáo trình học Quản trị mạng

  Giáo trình được biên soạn với mục tiêu cung cấp các kiến thức lý thuyết và thực hành về mô hình truyền thông, mô hình chuẩn hóa, mô hình OSI, mô hình SNA. Nội dung của giáo trình gồm 14 chương khái quát các vấn đề từ cơ bản đến nâng cao về quản trị mạng.

   134 p stu 04/12/2021 45 4

 • Giáo trình Công nghệ Java

  Giáo trình Công nghệ Java

  Giáo trình Công nghệ Java cung cấp cho người học những kiến thức như: Tổng quan về lập trình Java; cấu trúc lập trình cơ bản trong Java; đối tượng, lớp, kế thừa, giao diện; lập trình giao diện với Java swing.

   226 p stu 24/12/2021 45 3

 • Giáo trình Lập trình PLC theo ngôn ngữ bậc thang: Phần 2

  Giáo trình Lập trình PLC theo ngôn ngữ bậc thang: Phần 2

  Giáo trình Lập trình PLC theo ngôn ngữ bậc thang: Phần 2 trình bày các phương pháp phân tích, thiết kế chương trình cho hệ thống điều khiển, các phương pháp gỡ rối, sửa lỗi chương trình, các yêu cầu kiểm tra an toàn trước khi vận hành hệ thống. Mời các bạn cùng tham khảo.

   94 p stu 21/03/2022 42 2

 • Giáo trình Nhập môn Cơ sở dữ liệu: Phần 1 - Nguyễn Thế Dũng

  Giáo trình Nhập môn Cơ sở dữ liệu: Phần 1 - Nguyễn Thế Dũng

  Giáo trình này góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy và học tập môn Cơ sở dữ liệu, cuối mỗi chương gồm có các câu hỏi và bài tập nhằm giúp sinh viên dễ học tập và có cái nhìn rộng hơn về thực tiễn hay các vấn đề mở mà giáo trình chưa đề cập đến do giới hạn khuôn khổ. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung phần 1 sau đây.

   180 p stu 24/12/2021 41 3

 • Bài giảng Lập trình hướng đối tượng và C++

  Bài giảng Lập trình hướng đối tượng và C++

  Bài giảng Lập trình hướng đối tượng và C++ cung cấp kiến thức của phương pháp lập trình hướng đối tượng và rèn luyện kỹ năng lập trình. Bài giảng gồm có 8 chương với những nội dung chính về: Lập trình hướng đối tượng và ngôn ngữ C++; những khái niệm mở đầu; con trỏ, tham chiếu và hàm; các dòng vào ra trong C++; đối tượng và...

   169 p stu 21/03/2022 40 1

 • Giáo trình Kỹ thuật bảo trì hệ thống

  Giáo trình Kỹ thuật bảo trì hệ thống

  Giáo trình Kỹ thuật bảo trì hệ thống gồm có 6 bài với những nội dung chính sau: Bài 1 chuẩn bị hệ thống máy tính, bài 2 cài đặt hệ điều hành, bài 3 cài đặt một số thiết bị ngoại vi, bài 4 cài đặt một số ứng dụng cơ bản, bài 5 bảo trì phần cứng, bài 6 bảo trì phần mềm. Mời các bạn cùng tham khảo.

   82 p stu 21/03/2022 40 2

Hướng dẫn khai thác thư viện số