• Giáo trình học Quản trị mạng

  Giáo trình học Quản trị mạng

  Giáo trình được biên soạn với mục tiêu cung cấp các kiến thức lý thuyết và thực hành về mô hình truyền thông, mô hình chuẩn hóa, mô hình OSI, mô hình SNA. Nội dung của giáo trình gồm 14 chương khái quát các vấn đề từ cơ bản đến nâng cao về quản trị mạng.

   134 p stu 04/12/2021 45 4

 • Giáo trình lập trình mạng Java, C

  Giáo trình lập trình mạng Java, C

  Lập trình mạng là một trong những nhiệm vụ căn bản để phát triển các ứng dụng doanh nghiệp. Giáo trình lập trình mạng Java, C gồm 10 chương trình bày các nội dung về: giới thiệu những khái niệm căn bản về mạng máy tính, giới thiệu ngôn ngữ lập trình Java, các luồng vào ra, lập trình đa tuyến đoạn, lập trình mạng với các lớp InetAddress, URL và...

   214 p stu 04/12/2021 40 4

 • Giáo trình Lập trình mạng - ThS. Văn Thiên Hoàng

  Giáo trình Lập trình mạng - ThS. Văn Thiên Hoàng

  Giáo trình này được thiết kế để cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản để biết phát triển những ứng dụng theo mô hình khách/chủ dựa vào TCP/IP socket. Đồng thời, một số kiến thức hỗ trợ lập trình phân tán cũng được trang bị.

   201 p stu 04/12/2021 36 3

 • Giáo trình Nhập môn Cơ sở dữ liệu: Phần 1 - Nguyễn Thế Dũng

  Giáo trình Nhập môn Cơ sở dữ liệu: Phần 1 - Nguyễn Thế Dũng

  Giáo trình này góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy và học tập môn Cơ sở dữ liệu, cuối mỗi chương gồm có các câu hỏi và bài tập nhằm giúp sinh viên dễ học tập và có cái nhìn rộng hơn về thực tiễn hay các vấn đề mở mà giáo trình chưa đề cập đến do giới hạn khuôn khổ. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung phần 1 sau đây.

   180 p stu 24/12/2021 40 3

 • Giáo trình Công nghệ Java

  Giáo trình Công nghệ Java

  Giáo trình Công nghệ Java cung cấp cho người học những kiến thức như: Tổng quan về lập trình Java; cấu trúc lập trình cơ bản trong Java; đối tượng, lớp, kế thừa, giao diện; lập trình giao diện với Java swing.

   226 p stu 24/12/2021 45 3

 • Giáo trình Lập trình Windows: Phần 1

  Giáo trình Lập trình Windows: Phần 1

  Giáo trình Lập trình Windows: Phần 1 cung cấp cho người học những kiến thức như: Giới thiệu về lập trình windows và visual basic 6.0, Cơ sở lập trình trong visual basic 6.0, Lập trình với các điều khiển thông dụng. Mời các bạn cùng tham khảo!

   110 p stu 24/12/2021 47 3

 • Giáo trình Lập trình Windows: Phần 2

  Giáo trình Lập trình Windows: Phần 2

  Tiếp nội dung phần 1, Giáo trình Lập trình Windows: Phần 2 cung cấp cho người học những kiến thức như: Lập trình với các điều khiển mở rộng; Lập trình cơ sở dữ liệu. Mời các bạn cùng tham khảo!

   133 p stu 24/12/2021 46 3

 • Giáo trình học quản trị mạng và các thiết bị mạng

  Giáo trình học quản trị mạng và các thiết bị mạng

  Giáo trình học quản trị mạng và các thiết bị mạng cung cấp các khái niệm, các kiến thức cơ bản nhất về mạng máy tính và phân loại mạng máy tính. Nội dung giáo trình giới thiệu tính tổng quan về mạng cục bộ, kiến trúc mạng cục bộ, phương pháp truy cập trong mạng cục bộ và các chuẩn vật lý về các thiết bị mạng.

   317 p stu 04/12/2021 48 3

 • Bài giảng Mạng máy tính - ThS. Nguyễn Xuân Anh

  Bài giảng Mạng máy tính - ThS. Nguyễn Xuân Anh

  Tài liệu Bài giảng Mạng máy tính do ThS. Nguyễn Xuân Anh biên soạn được sử dụng cho sinh viên chuyên ngành Công nghệ thông tin. Nội dung của bài giảng giới thiệu các vấn đề về: kiến trúc và hiệu năng mạng, tầng ứng dụng, tầng vận tải, lập trình socket, giao thức TCP, tầng mạng và giao thức IP, tầng liên kết. Cuối tài liệu có phần bài tập ứng...

   193 p stu 04/12/2021 38 3

 • Giáo trình Kỹ thuật đồ họa máy tính

  Giáo trình Kỹ thuật đồ họa máy tính

  Giáo trình Kỹ thuật đồ họa máy tính trình bày các thuật toán vẽ và tô các đường cơ bản như đường thẳng, đa giác, đường tròn, ellipse và các đường conic. Các thuật toán này giúp cho sinh viên có thể tự mình thiết kế vẽ và tô một hình nào đó. Nội dung còn lại đề cập đến đồ họa hai chiều và đồ họa ba chiều bao gồm các phép biến đổi...

   159 p stu 04/12/2021 50 2

 • Giáo trình Nhập môn Cơ sở dữ liệu: Phần 2 - Nguyễn Thế Dũng

  Giáo trình Nhập môn Cơ sở dữ liệu: Phần 2 - Nguyễn Thế Dũng

  Nội dung giáo trình gồm có 9 chương, cung cấp đến các bạn những kiến thức như Khái quát về các hệ cơ sở dữ liệu; mô hình cơ sở dữ liệu; mô hình cơ sở dữ liệu quan hệ; ngôn ngữ cơ sở dữ liệu; ràng buộc toàn vẹn;... Mời các bạn cùng tham khảo tiếp nội dung phần 2 sau đây.

   100 p stu 24/12/2021 25 2

 • Giáo trình Thực hành tích hợp và an toàn hệ thống: Phần 1

  Giáo trình Thực hành tích hợp và an toàn hệ thống: Phần 1

  Giáo trình Thực hành tích hợp và an toàn hệ thống: Phần 1 cung cấp cho người học những kiến thức như: Phân tích các thành phần của một hệ thống máy tính; Ghép nối các thành phần của máy tính; Thao tác với chương trình BIOS và ổ đĩa; Cài đặt MS Windows và một số phần mềm ứng dụng; Bảo vệ an toàn thông tin;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm...

   144 p stu 24/12/2021 38 2

Hướng dẫn khai thác thư viện số