• Bài giảng Đồ họa máy tính

  Bài giảng Đồ họa máy tính

  Bài giảng Đồ họa máy tính cung cấp cho sinh viên kiến thức và rèn luyện kỹ năng lập trình đồ họa máy tính đồ họa máy tính, các phương pháp dựng hình, xử lý hình ảnh cơ bản trong đồ họa. Bài giảng gồm có 6 chương, mời các bạn cùng tham khảo.

   54 p stu 21/03/2022 33 1

 • Bài giảng Hệ chuyên gia

  Bài giảng Hệ chuyên gia

  Nội dung bài giảng Hệ chuyên gia gồm có 6 chương như sau: Chương I - Hệ chuyên gia, chương trình ứng dụng; Chương II - Biểu diễn tri thức; Chương III - Các kỹ thuật suy diễn và lập luận; Chương IV - Hệ hỗ trợ quyết định; Chương V - Máy học; Chương VI - Logic mờ và lập luận xấp xỉ. Mời các bạn cùng tham khảo.

   71 p stu 21/03/2022 36 2

 • Bài giảng Lập trình hướng đối tượng và C++

  Bài giảng Lập trình hướng đối tượng và C++

  Bài giảng Lập trình hướng đối tượng và C++ cung cấp kiến thức của phương pháp lập trình hướng đối tượng và rèn luyện kỹ năng lập trình. Bài giảng gồm có 8 chương với những nội dung chính về: Lập trình hướng đối tượng và ngôn ngữ C++; những khái niệm mở đầu; con trỏ, tham chiếu và hàm; các dòng vào ra trong C++; đối tượng và...

   169 p stu 21/03/2022 40 1

 • Giáo trình Phương pháp tính (Dành cho sinh viên khoa Công nghệ thông tin)

  Giáo trình Phương pháp tính (Dành cho sinh viên khoa Công nghệ thông tin)

  Giáo trình Phương pháp tính gồm có 8 chương, cung cấp những kiến thức cơ bản như sau: Giới thiệu môn phương pháp tính, sai số, tính giá trị hàm, giải gần đúng phương trình, giải hệ phương trình đại số tuyến tính, tìm giá trị riêng - vectơ riêng, nội suy và phương pháp bình phương bé nhất, tính gần đúng tích phân xác định. Mời các bạn cùng tham...

   68 p stu 21/03/2022 36 2

 • Bài giảng Trí tuệ nhân tạo

  Bài giảng Trí tuệ nhân tạo

  Bài giảng Trí tuệ nhân tạo cung cấp các kiến thức cơ bản về phương pháp biểu diễn và giải quyết vấn đề, các kỹ thuật biểu diễn và xử lý tri thức. Nội dung bài giảng được biên soạn thành 7 chương, mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm nội dung chi tiết.

   80 p stu 21/03/2022 29 1

 • Bài giảng Cấu trúc dữ liệu

  Bài giảng Cấu trúc dữ liệu

  Bài giảng Cấu trúc dữ liệu cung cấp kiến thức và rèn luyện kỹ năng thực hành cấu trúc dữ liệu cho sinh viên. Bài giảng gồm có 4 chương như sau: Chương I khái niệm liên quan đến cấu trúc dữ liệu, chương II các kiểu dữ liệu trừu tượng cơ bản, chương III cây (tree), chương IV bảng băm (hash table). Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm nội dung...

   80 p stu 21/03/2022 34 2

 • Giáo Trình Kỹ thuật lập trình C căn bản và nâng cao: Phần 1

  Giáo Trình Kỹ thuật lập trình C căn bản và nâng cao: Phần 1

  Phần 1 cuốn giáo trình "Kỹ thuật lập trình C căn bản và nâng cao" cung cấp cho người học các kiến thức: Biến, mảng và biểu thức; vào ra, cấu trúc rẽ nhánh; cấu trúc vòng lặp; hàm và cấu trúc chương trình; cấu trúc và hợp; quản lý màn hình và cửa sổ,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   205 p stu 09/02/2022 39 2

 • Giáo Trình Kỹ thuật lập trình C căn bản và nâng cao: Phần 2

  Giáo Trình Kỹ thuật lập trình C căn bản và nâng cao: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn giáo trình cung cấp cho người học các kiến thức: Lưu trữ dữ liệu và tổ chức bộ nhớ chương trình; các chỉ thị tiền xử lý, thao tác trên các tệp tin, đồ họa, quản lý màn hình và cửa sổ. Mời các bạn cùng tham khảo.

   219 p stu 09/02/2022 36 2

 • Giáo trình Microsoft SQL Server 2008: Quản trị cơ sở dữ liệu (Tập 1) - Phần 1

  Giáo trình Microsoft SQL Server 2008: Quản trị cơ sở dữ liệu (Tập 1) - Phần 1

  Giáo trình Microsoft SQL Server 2008: Quản trị cơ sở dữ liệu (Tập 1) - Phần 1 cung cấp cho học viên các kiến thức về giới thiệu Microsoft SQL Server 2008, cài đặt Microsoft SQL Server 2008, cấu trúc thư mục Microsoft SQL Server 2008, cấu trúc trình đơn của Microsoft SQL Server 2008, cơ sở dữ liệu SQL Server 2008, người dùng trong SQL Server 2008,... Mời các bạn cùng tham...

   89 p stu 24/12/2021 39 0

 • Giáo trình Microsoft SQL Server 2008: Quản trị cơ sở dữ liệu (Tập 1) - Phần 2

  Giáo trình Microsoft SQL Server 2008: Quản trị cơ sở dữ liệu (Tập 1) - Phần 2

  Nối tiếp phần 1, Giáo trình Microsoft SQL Server 2008: Quản trị cơ sở dữ liệu (Tập 1) - Phần 2 tiếp tục cung cấp cho học viên các kiến thức về sao lưu và phục hồi cơ sở dữ liệu, nhập và xuất dữ liệu, xây dựng cấu trúc cơ sở dữ liệu, truy vấn dữ liệu cơ bản, cấu hình SQL Server 2008 mở rộng, theo dõi thao tác trong SQL Server 2008,... Mời các bạn...

   133 p stu 24/12/2021 67 0

 • Giáo trình Thực hành tích hợp và an toàn hệ thống: Phần 1

  Giáo trình Thực hành tích hợp và an toàn hệ thống: Phần 1

  Giáo trình Thực hành tích hợp và an toàn hệ thống: Phần 1 cung cấp cho người học những kiến thức như: Phân tích các thành phần của một hệ thống máy tính; Ghép nối các thành phần của máy tính; Thao tác với chương trình BIOS và ổ đĩa; Cài đặt MS Windows và một số phần mềm ứng dụng; Bảo vệ an toàn thông tin;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm...

   144 p stu 24/12/2021 38 2

 • Giáo trình Lập trình Windows: Phần 2

  Giáo trình Lập trình Windows: Phần 2

  Tiếp nội dung phần 1, Giáo trình Lập trình Windows: Phần 2 cung cấp cho người học những kiến thức như: Lập trình với các điều khiển mở rộng; Lập trình cơ sở dữ liệu. Mời các bạn cùng tham khảo!

   133 p stu 24/12/2021 46 3

Hướng dẫn khai thác thư viện số