Giáo trình Phân tích tài chính doanh nghiệp: Phần 1

Giáo trình Phân tích tài chính doanh nghiệp cung cấp cho người học những kiến thức lý thuyết cơ bản lẫn chuyên sâu về phân tích tài chính doanh nghiệp, giáo trình còn tập hợp các tình huống phân tích trên cơ sở số liệu thực tế của nhiều loại hình doanh nghiệp. Nội dung của giáo trình được tổ chức thành 6 chương. Phần 1 gồm có những nội dung chính sau: Tổng quan về phân tích tài chính doanh nghiệp, phân tích chi phí và đòn bẩy hoạt động, phân tích kết quả kinh doanh, phân tích cơ cấu nguồn vốn và tài sản. Mời các bạn cùng tham khảo.