Giáo trình Phân tích hoạt động kinh doanh: Phần 2 - GS.TS. Bùi Xuân Phong

Giáo trình Phân tích hoạt động kinh doanh: Phần 2 goomfc ó 3 chương với những nội dung chính sau: Phân tích tình hình tài chính doanh nghiệp, phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh, quyết định phương án hoạt động kinh doanh trên cơ sở thông tin phân tích. Mời các bạn cùng tham khảo.