Giáo trình Kỹ thuật điều khiển lập trình -

Nội dung giáo trình gồm 4 chương được trình bày như sau: Hệ thống điều khiển và bộ điều khiển logic khả trình, ngôn ngữ lập trình PLC, kỹ thuật lập trình PLC, truyền thông trên PLC. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm chi tiết nội dung của giáo trình.