Giáo trình An toàn điện: Phần 2

Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn giáo trình An toàn điện cung cấp cho bạn đọc các kiến thức: Bảo vệ chống sét, các công cụ và quản lý an toàn điện, sơ cứu người bị điện giật. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.