Ebook Lập trình với C# xây dựng ứng dụng: Phần 2

Nối tiếp phần 1, Ebook Lập trình với C# xây dựng ứng dụng: Phần 2 sẽ tiếp tục cung cấp cho bạn các kiến thức về lập trình với C# - quản lý tuyển sinh, giao diện đăng nhập hệ thống, thống kê số lượng thí sinh theo khối, giao diện dành cho nhân viên, danh sách thí sinh,... Mời các bạn cùng tham khảo!