Bài giảng Tổ chức thi công và các xí nghiệp phục vụ xây dựng đường ôtô - Ths Chu Tiến Dũng

Bài giảng Tổ chức thi công và các xí nghiệp phục vụ xây dựng đường ôtô có nội dung được biên soạn trong 6 chương khái quát các vấn đề cơ bản về: tổ chức thi công đường Ôtô, thiết kế tổ chức thi công đường ôtô, tổ chức vận chuyển công tác vận chuyển trong thi công đường ôtô, tổ chức công tác vật tư, các phương pháp tổ chức thi công đường ôtô.