• Thực hành Toán cao cấp - Chương 6: Hàm số, dãy và một số ứng dụng

  Thực hành Toán cao cấp - Chương 6: Hàm số, dãy và một số ứng dụng

  Thực hành Toán cao cấp - Chương 6: Hàm số, dãy và một số ứng dụng. Chương này cung cấp cho học viên những nội dung về: giới thiệu lập trình đệ quy trong Python; dãy số (sequence) đệ quy; revisit: phương pháp Gradient Ascent/Descent;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   21 p stu 28/08/2022 31 0

 • Thực hành Toán cao cấp - Chương 8: Hàm nhiều biến và ứng dụng (Tiếp theo)

  Thực hành Toán cao cấp - Chương 8: Hàm nhiều biến và ứng dụng (Tiếp theo)

  Thực hành Toán cao cấp - Chương 8: Hàm nhiều biến và ứng dụng (Tiếp theo). Chương này cung cấp cho học viên những nội dung về: một số lưu ý khi sử dụng sympy; giới thiệu Solveset trong Sympy; giới thiệu các biến đổi với hàm nhiều biến; bài toán tối ưu về nhân tử Lagrange;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   13 p stu 28/08/2022 29 0

 • Thực hành Toán cao cấp - Chương 9: Ứng dụng của đạo hàm và tích phân - Tích phân hai lớp

  Thực hành Toán cao cấp - Chương 9: Ứng dụng của đạo hàm và tích phân - Tích phân hai lớp

  Thực hành Toán cao cấp - Chương 9: Ứng dụng của đạo hàm và tích phân - Tích phân hai lớp. Chương này cung cấp cho học viên những nội dung về: tối ưu hàm số với nhân tử Lagrange; bài toán thủy triều; ứng dụng đạo hàm, giới thiệu bài toán bình phương cực tiểu và khớp đường cong; lượng mưa trung bình;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   20 p stu 28/08/2022 29 0

 • Thực hành Toán cao cấp - Chương 7: Dãy, chuỗi số và ứng dụng

  Thực hành Toán cao cấp - Chương 7: Dãy, chuỗi số và ứng dụng

  Thực hành Toán cao cấp - Chương 7: Dãy, chuỗi số và ứng dụng. Chương này cung cấp cho học viên những nội dung về: một số lưu ý khi sử dụng sympy; hàm số, sai phân và tích phân số; giới thiệu một số ứng dụng của đường cong; xử lý dãy số và chuỗi số trong thư viện sympy;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   17 p stu 28/08/2022 32 0

 • Thực hành Toán cao cấp - Chương 1: Xử lý số và hình thức với Python

  Thực hành Toán cao cấp - Chương 1: Xử lý số và hình thức với Python

  Thực hành Toán cao cấp - Chương 1: Xử lý số và hình thức với Python. Chương này cung cấp cho học viên những nội dung về: môn học Thực hành toán cao cấp và các yêu cầu; giới thiệu môi trường làm việc Python; hàm số, tính chất và giới hạn của hàm số; bài toán lãi suất kép liên tục – Continous Compound Interest;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   22 p stu 28/08/2022 32 0

 • Thực hành Toán cao cấp - Chương 4: Tích phân hàm số

  Thực hành Toán cao cấp - Chương 4: Tích phân hàm số

  Thực hành Toán cao cấp - Chương 4: Tích phân hàm số. Chương này cung cấp cho học viên những nội dung về: hàm linspace của numpy; giới thiệu cơ bản về lập trình hàm; tích phân của các hàm số;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   19 p stu 28/08/2022 30 0

 • Thực hành Toán cao cấp - Chương 3: Đạo hàm và ứng dụng

  Thực hành Toán cao cấp - Chương 3: Đạo hàm và ứng dụng

  Thực hành Toán cao cấp - Chương 3: Đạo hàm và ứng dụng. Chương này cung cấp cho học viên những nội dung về: bổ túc kiến thức cơ bản Python; vẽ đồ thị; đạo hàm - xây dựng chương trình tính đạo hàm; đạo hàm và ứng dụng - tìm hiểu và ứng dụng phương pháp Gradient Ascent;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   23 p stu 28/08/2022 30 0

 • Thực hành Toán cao cấp - Chương 5: Bổ sung khái niệm cơ bản, một số ứng dụng của giải tích

  Thực hành Toán cao cấp - Chương 5: Bổ sung khái niệm cơ bản, một số ứng dụng của giải tích

  Thực hành Toán cao cấp - Chương 5: Bổ sung khái niệm cơ bản, một số ứng dụng của giải tích. Chương này cung cấp cho học viên những nội dung về: các khái niệm cơ bản trong giải tích; một số khái niệm trong giải tích cần biết; ôn luyện giới hạn, đạo hàm và tích phân;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   22 p stu 28/08/2022 27 0

 • Thực hành Toán cao cấp - Chương 2: Đạo hàm

  Thực hành Toán cao cấp - Chương 2: Đạo hàm

  Thực hành Toán cao cấp - Chương 2: Đạo hàm. Chương này cung cấp cho học viên những nội dung về: một số vấn đề xử lý với Python và Sympy; vẽ biểu đồ với gói matplotlib; đạo hàm; đạo hàm cấp cao và bài toán cực trị;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   19 p stu 28/08/2022 28 0

 • Thực hành Toán rời rạc - Chương 3 Phép đếm

  Thực hành Toán rời rạc - Chương 3 Phép đếm

  Thực hành Toán rời rạc - Chương 3: Cơ sở logic và tập hợp. Chương này cung cấp cho học viên những nội dung về: các nguyên lý cộng, nhân, bù trừ; lý thuyết tập hợp với kiểu dữ liệu list trong Python; bài toán ứng dụng 1 - xây dựng danh sách tour địa điểm du lịch tại TP.HCM; nguyên lý chuồng bồ câu;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   16 p stu 28/08/2022 31 0

 • Thực hành Toán rời rạc - Chương 1: Cơ sở logic và tập hợp

  Thực hành Toán rời rạc - Chương 1: Cơ sở logic và tập hợp

  Thực hành Toán rời rạc - Chương 1: Cơ sở logic và tập hợp. Chương này cung cấp cho học viên những nội dung về: các phép toán luận lý trong Python; dữ liệu dạng tập hợp trong Python: Set; dữ liệu dạng tập hợp trong Sympy: FiniteSet;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   25 p stu 28/08/2022 49 0

 • Thực hành Toán rời rạc - Chương 2: Ánh xạ và quy nạp toán học

  Thực hành Toán rời rạc - Chương 2: Ánh xạ và quy nạp toán học

  Thực hành Toán rời rạc - Chương 2: Ánh xạ và quy nạp toán học. Chương này cung cấp cho học viên những nội dung về: ôn luyện kiến thức cơ bản Python; ánh xạ và hàm hợp; quy nạp toán học và xây dựng hàm đệ quy trong Python;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   14 p stu 28/08/2022 46 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số
getDocumentFilter3 p_strSchoolCode=stu