• Thực hành Toán rời rạc - Chương 4: Phép đếm – hoán vị, tổ hợp và chỉnh hợp

  Thực hành Toán rời rạc - Chương 4: Phép đếm – hoán vị, tổ hợp và chỉnh hợp

  Thực hành Toán rời rạc - Chương 4: Phép đếm – hoán vị, tổ hợp và chỉnh hợp. Chương này cung cấp cho học viên những nội dung về: hoán vị, tổ hợp và chỉnh hợp; sử dụng thư viện itertools với các phép toán hỗ trợ xử lý về tổ hợp; ôn luyện cơ bản về Python: Hàm ngẫu nhiên toán học và lặp trong Python; tập phủ trùm tối thiểu (Set Cover...

   16 p stu 28/08/2022 10 0

 • Thực hành Toán rời rạc - Chương 5: Quan hệ trong tập hợp

  Thực hành Toán rời rạc - Chương 5: Quan hệ trong tập hợp

  Thực hành Toán rời rạc - Chương 5: Quan hệ trong tập hợp. Chương này cung cấp cho học viên những nội dung về: bài toán nói dối – nói thật Knights và Knaves; quan hệ trên các tập hợp và biểu diễn quan hệ; bài toán ứng dụng 1 - biểu diễn cơ sở dữ liệu; bài toán ứng dụng 2 - hợp lý hóa điều kiện tìm kiếm trên dữ liệu;... Mời các bạn cùng tham...

   16 p stu 28/08/2022 10 0

 • Thực hành Toán rời rạc - Chương 6: Cơ bản về đại số Bool, Finite State Machine

  Thực hành Toán rời rạc - Chương 6: Cơ bản về đại số Bool, Finite State Machine

  Thực hành Toán rời rạc - Chương 6: Cơ bản về đại số Bool, Finite state machine. Chương này cung cấp cho học viên những nội dung về: cơ bản đại số Bool với Python; khái niệm về Máy trạng thái hữu hạn FSM (Finite State Machines); xây dựng chương trình kiểm tra ngữ pháp đơn giản;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   17 p stu 28/08/2022 10 0

 • Thực hành Toán rời rạc - Chương 7: Đồ thị và các tính chất của đồ thị

  Thực hành Toán rời rạc - Chương 7: Đồ thị và các tính chất của đồ thị

  Thực hành Toán rời rạc - Chương 7: Đồ thị và các tính chất của đồ thị. Chương này cung cấp cho học viên những nội dung về: biểu diễn đồ thị trong Python; một số đặc trưng và tính chất của đồ thị; sử dụng gói networkx để giải các bài toán đồ thị;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   10 p stu 28/08/2022 10 0

 • Thực hành Toán rời rạc - Chương 8: Đồ thị dạng cây

  Thực hành Toán rời rạc - Chương 8: Đồ thị dạng cây

  Thực hành Toán rời rạc - Chương 8: Đồ thị dạng cây. Chương này cung cấp cho học viên những nội dung về: đồ thị cây (Tree); một số tham khảo về hỗ trợ của gói Networkx để xử lý mạng đồ thị và cây; bài toán ứng dụng 2 - bài toán tích lũy dòng chảy – câu chuyện ngập khi mưa tại đô thị;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   14 p stu 28/08/2022 11 0

 • Ebook Hướng dẫn đồ án môn học kết cấu thép khung nhà công nghiệp 1 tầng

  Ebook Hướng dẫn đồ án môn học kết cấu thép khung nhà công nghiệp 1 tầng

  Bản đồ này là đồ án môn học duy nhất của giáo trình kết cấu thép. Nó phải giúp cho sinh viên tổng hợp được những lí luận đã học, biết vận dụng kiến thức vào việc giải quyết vấn đề thiết kế thực tế. Ngoài ra, cho sinh viên bước đầu quen với phương pháp thiết kế kết cấu thép, bắt đầu từ loại công trình phổ biến nhất là công...

   171 p stu 11/01/2022 51 1

 • Thông tư số 200/2014/TT – BTC

  Thông tư số 200/2014/TT – BTC

  Ngày 22/12/2014 Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 200/2014/TT-BTC hướng dẫn Chế độ kế toán Doanh nghiệp. Thông tư này thay thế Chế độ kế toán Doanh nghiệp ban hành theo Quyết định số 15/2006/QĐ-BTC, Thông tư số 244/2009/TT-BTC. Mời các bạn cùng tham khảo.

   536 p stu 08/01/2022 41 1

 • Luật đất đai số 45/2013/QH13

  Luật đất đai số 45/2013/QH13

  Luật đất đai số 45/2013/QH13 trình bày những quy định chung, quyền và trách nhiệm của nhà nước đối với đất đai, địa giới hành chính và điều tra cơ bản về luật đất đai, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất,...

   123 p stu 07/01/2022 29 0

 • Luật xây dựng số 50/2014/QH13

  Luật xây dựng số 50/2014/QH13

  Luật số 50/2014/QH13 Luật xây dựng. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm rõ được nội dung cũng như các quy định trong luật này.

   98 p stu 07/01/2022 29 1

 • Luật đất đai số 45/2013/QH13

  Luật đất đai số 45/2013/QH13

  Luật 45/2013/QH13 Luật đất đai. Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Quốc hội ban hành Luật đất đai.

   124 p stu 07/01/2022 39 1

 • Luật nhà ở số 65/2014/QH13

  Luật nhà ở số 65/2014/QH13

  "Luật số: 65/2014/QH13 - Luật nhà ở" quy định về sở hữu, phát triển, quản lý, sử dụng nhà ở; giao dịch về nhà ở; quản lý nhà nước về nhà ở tại Việt Nam. Đối với giao dịch mua bán, cho thuê, cho thuê mua nhà ở thương mại của các doanh nghiệp, hợp tác xã kinh doanh bất động sản thì thực hiện theo quy định của pháp luật về kinh doanh bất...

   88 p stu 07/01/2022 36 1

 • Giáo trình Tiếng Anh chuyên ngành Công nghệ hóa học, Công nghệ thực phẩm và Công nghệ sinh học - GS. TS Nguyễn Thị Hiền (chủ biên).

  Giáo trình Tiếng Anh chuyên ngành Công nghệ hóa học, Công nghệ thực phẩm và Công nghệ sinh học - GS. TS Nguyễn Thị Hiền (chủ biên).

  Cuốn sách Tiếng Anh “The language of Chemistry, Food and Biological Technology in English” (TACN) được biên soạn để cung cấp những kiến thức cơ bản thuộc các chuyên ngành Hóa, Thực phẩm và Công nghệ sinh học. Cuốn sách này có thể dùng làm tài liệu cho sinh viên và các bạn đọc quan tâm đến các chuyên ngành trên. Cuốn sách được chia làm bốn phần chính theo...

   163 p stu 24/12/2021 46 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số