Thực hành Toán rời rạc - Chương 7: Đồ thị và các tính chất của đồ thị

Thực hành Toán rời rạc - Chương 7: Đồ thị và các tính chất của đồ thị. Chương này cung cấp cho học viên những nội dung về: biểu diễn đồ thị trong Python; một số đặc trưng và tính chất của đồ thị; sử dụng gói networkx để giải các bài toán đồ thị;... Mời các bạn cùng tham khảo!