Thực hành Toán rời rạc - Chương 6: Cơ bản về đại số Bool, Finite State Machine

Thực hành Toán rời rạc - Chương 6: Cơ bản về đại số Bool, Finite state machine. Chương này cung cấp cho học viên những nội dung về: cơ bản đại số Bool với Python; khái niệm về Máy trạng thái hữu hạn FSM (Finite State Machines); xây dựng chương trình kiểm tra ngữ pháp đơn giản;... Mời các bạn cùng tham khảo!