Thực hành Toán rời rạc - Chương 5: Quan hệ trong tập hợp

Thực hành Toán rời rạc - Chương 5: Quan hệ trong tập hợp. Chương này cung cấp cho học viên những nội dung về: bài toán nói dối – nói thật Knights và Knaves; quan hệ trên các tập hợp và biểu diễn quan hệ; bài toán ứng dụng 1 - biểu diễn cơ sở dữ liệu; bài toán ứng dụng 2 - hợp lý hóa điều kiện tìm kiếm trên dữ liệu;... Mời các bạn cùng tham khảo!