Thực hành Toán rời rạc - Chương 2: Ánh xạ và quy nạp toán học

Thực hành Toán rời rạc - Chương 2: Ánh xạ và quy nạp toán học. Chương này cung cấp cho học viên những nội dung về: ôn luyện kiến thức cơ bản Python; ánh xạ và hàm hợp; quy nạp toán học và xây dựng hàm đệ quy trong Python;... Mời các bạn cùng tham khảo!